Waar staan we nu?

 • 2008: GRUP opgemaakt zodat andere musea op de site van Technopolis kunnen komen, en zodat er een speelbos kan ontwikkeld worden.
 • 2015: Plopsa wil een waterpretpark in Mechelen
 • 2017: Technopolis selecteerd Plopsa-groep als suberfpachter van het terrein
 • 2017: Stadsbestuur selecteert Plopsa-groep als ontwikkelaar voor nieuw stedelijk zwembad.
 • 2018: Vlaamse Overheid keurt suberfpacht van grond aan Plopsa-groep goed.
 • 2018: Stadsbestuur maakt pricipe akkoord met Plopsa-groep over de wensen van het project. Dit is louter een raamwerk voor verdere onderhandelingen.
 • 2021 Natuurpunt krijgt het beheer van het zuidelijke deel van het bos in opdracht van Technopolis. Verschillende leden van de Groene Buffer beheren nu mee het bos.
 • 2021 De Groene Buffer verzamelt 7400 handtekeningen met de vraag om geen bouwvergunning te verlenen in het oude GRUP. De burgemeester weigert die in ontvangst te nemen.
 • Er is een geheim akkoord tussen Technopolis en Plopsa-groep
 • Er is een geheim akkoord tussen Stadsbestuur en Plopsa-groep
 • Op 28 maart 2022 is de vergunningsaavraag aangekondigd. De percelenlijst toont dat het HELE ontwikkelingsgebied is opgenomen in de aanvraag. Dus ook 30% van het Natuurpunt gebied.
 • Op 31 maart 2022 is het openbaar onderzoek gestart. (lees hier meer)
 • Er is BEPERKTE informatie beschikbaar over de omvang van het waterpretpark, bezoekersaantallen, parking grootte, prijzen, etc.
 • Er is GEEN plan voor de heraanleg van de afrit Mechelen Zuid
 • Er is GEEN plan voor de aanleg van de nieuwe buffer
 • Er is GEEN enkele boom heraangeplant
 • Er is GEEN Studie naar mobiliteit en milieuimpact bekend gemaakt
 • Er is GEEN overleg met de verschillende actiegroepen
 • Er is GEEN bouwplan van het waterpretpark
 • Er is GEEN kapvergunning
 • Er is GEEN bouwvergunning