Evaluatie van bezwaren door de stad

Intussen zijn de ingestuurde bezwaren behandeld en is er een evaluatie gebeurd door de stadsadministratie.
De rol van de stad als vergunningsverlener staat momenteel ter discussie. Je moet deze informatie dan ook van uit dat oogpunt lezen. De stad is betrokken partij in dit project en zal dus altijd voorkeur geven aan argumenten die voor Plopsaqua spreken.

Deze teksten zijn uit het POVC verslag gehaald. De tekst is geschreven door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Het college van burgemeester en schepenen stemt in met deze behandeling en maakt ze zich eigen.

Alle bezwaren zijn anoniem gemaakt. Om je bezwaar terug te vinden volgen we de onderverdeling in 23 rubrieken zoals die gemaakt is door de stad. Wanneer je klikt op één van de rubrieken krijg je alle bezwaren van dat type. Kom terug naar deze pagina om een andere rubriek te kiezen.

 1. mobiliteit
 2. ruimtelijke ordening
 3. belangenvermenging
 4. ontharding
 5. procedure
 6. werffase
 7. impact op het klimaat
 8. veiligheid
 9. visuele impact
 10. privacy
 11. overlast
 12. materiaalgebruik
 13. boscompensatie
 14. gezondheid
 15. energieverbruik
 16. planningscontext
 17. milieu effecten rapport
 18. water
 19. luchtkwaliteit
 20. ecologie
 21. geluidsoverlast
 22. lichtvervuiling
 23. geurhinder