Hallo!

Welkom op de site van onze actiegroep
Groene Buffer van Mechelen Zuid.

De actiegroep heeft als doel om de Mechelaars te informeren over de plannen rond de aanleg van het waterpretpark in de groene buffer naast Technopolis in Mechelen Zuid, zonder andere politieke agenda.

In dit project is de volgorde van beslissingen heel erg belangrijk, om een goed beeld te vormen van de prioriteiten van de betrokken partijen.

Met het menu bovenaan krijg je kern-informatie over het project.
Als je meer in detail wil zoeken, dan kan je in de blog berichten zoeken, met categorieën of data. Dat doe je met de links aan de rechterkant. (of onderaan bij kleinere schermen)

Persbericht: Nieuw GRUP onderzoek confronteert Plopsaqua Mechelen met 2 scenario’s: 24 maanden uitstel? Of een juridische koorddans?

Op woensdag 16-9-2020 vond in Mechelen de eerste infomarkt plaats over het nieuwe GRUP onderzoek Regionaalstedelijk gebied Mechelen

Historiek
In de startnota van het nieuwe GRUP lezen we hetvolgende over de historiek.
“De Vlaamse Regering stelde op 18 juli 2008 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Mechelen definitief vast.   …

Naar aanleiding van … twee arresten heeft de Vlaamse Regering op 23 september 2016 beslist tot de gedeeltelijke intrekking van het GRUP voor de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Mechelen, met name van de deelgebieden Stuivenberg en Maenhoevevelden. Een herneming van de opmaak van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, met inachtname van de milieubeoordeling vereisten, is noodzakelijk.”

Juridisch drijfzand
De meeste inwoners van Mechelen Zuid hadden in 2017 nog niet veel gehoord over het GRUP toen ze plots de plannen van Plopsaqua voorgeschoteld kregen. Plots leerden ze dat een stuk van het Zennebeemdenbos geen groene zone meer was, maar een deelgebied van het GRUP van 2008 was geworden. De bestemming werd ‘stedelijke ontwikkelingszone’.
Terwijl de publieke campagne van onze actiegroep zich vooral heeft gericht op de leefbaarheid en natuurbescherming, wisten de buurtbewoners uiteraard al langer dat ook dit deelgebied van het GRUP op hetzelfde juridisch drijfzand is gebouwd.

Naast deze historische fout kwamen er ook nieuwe problemen bij, voor de inplanting van een waterpretpark. Het hoofdgebouw moest namelijk komen op de plaats die ingetekend staat als ‘gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut’. Daar kan je uiteraard niet zomaar een privé pretpark op plaatsen. In het nieuwe GRUP voorstel wordt daar een mouw aangepast en lijkt het voornemen haast op maat van Plopsa geschreven.

Het goede nieuws
Het goede nieuws is dat in de startnota heel duidelijk staat heel het Zennebeemdenbos en de aanliggende weilanden omschreven als ‘gevarieerd en aaneengesloten natuurgebied’. De kwaliteit van het natuurgebied werd wel al eens pejoratief voorgesteld door de leden van ons stadsbestuur.
Bovendien ligt heel het gebied in de Zennevallei. Het is een “Sterk samenhangende structuur van valleien, met aandacht voor waterberging en landschapsbeleving“. Wanneer het nieuwe GRUP onderzoek ten gronde zal gebeuren, dan zullen deze milieuaspecten zeker ter sprake komen, want het zijn niet de minste.


Doorlooptijd GRUP onderzoek
En zo komen we dus bij het GRUP onderzoek. De planning leert ons dat we nu in de eerste fase zitten, met een publieke raadpleging. (nog geen formele bezwaren)
In 2016 was de gemiddelde doorlooptijd van een GRUP bijna 2 jaar. (*)
De bouw zou dan niet starten voor 2023.
Mogen we er dus vanuit gaan dat de planning die Plopsa gepresenteerd heeft in juni, nu 2 jaar wordt uitgesteld?
Of kiest Plopsa voor het risico om van start te gaan in het oude GRUP, dat nog nooit werd toegepast in dit deelgebied, zonder MER, met alle juridisch risico’s van dien?


Volgende stappen
Het overweldigend vertrouwen waarmee het team van Plopsa en het Mechels stadsbestuur dit project, de afgelopen jaren, heeft voorgesteld, lijkt dus nu niet meer zo gegrond. Er zijn meer obstakels dan voorzien, en dat is goed nieuws voor het Zennebeemdenbos.
Ofwel krijgen we de garantie op 2 jaar extra natuurbehoud, met daarbij een onderzoek ten gronde naar de kwaliteit van dit bos, en de rol vandaag en in de toekomst.
Ofwel staat Plopsa voor een administratieve uitdaging, en rekenen ze op de nodige passiviteit van de buurtbewoners, om geen juridische stappen te nemen.
De arresten uit het recente verleden maken dat echter zeer onwaarschijnlijk.

Dat laatste scenario werd intussen al meer dan anderhalf jaar voorbereid binnen de actiegroep, en binnenkort volgt een nieuwe oproep naar sympathisanten die ook financieel een steentje willen bijdragen bij deze strategie.

Hoe dan ook zien we vanuit het Zennebeemdenbos de toekomst zeer optimistisch tegemoet.Bron Startnota GRUP:
https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/4e7df4da-3ef3-44ca-90cc-f3ef86cd03e6?fbclid=IwAR1ohKCpc5GWfPfv5KjdJvOQqP7rI8fKGkiLa-OW-61bAx-hHqKkw–UeX4

Bron Doorlooptijd GRUP (*)
http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1233619

Kraakvogels

Dit is het kleinste protest met zo’n grote impact.

Het bos is een habitat voor allerlei wilde dieren. Vandaag start het protest van de kleinste bewoners van het bos.

De Kraakvogels zijn wel benieuwd of hun boodschap aankomt.
Je kan stemmen op de leukste huisjes of boodschappen door de foto’s in ons album te liken. (Comments worden niet meegeteld, maar mogen wel. Meerdere stemmen mag.) Het huisje met de meeste likes wint de eer, en uit alle likes op alle foto’s kiezen we één deelnemer en zij of hij wint één van deze iconische huisjes.
In mei leggen alle vogels hun ei. De stemming wordt afgesloten op 1 mei ! Stemmen maar !
Deel gerust de foto’s en deel ook foto’s van vogelhuisjes in jouw buurt !

Wil je zelf een huisje maken? Download dan hier het plan.

Dit is de winnaar van de wedstrijd.

Er werden geen bomen of diertjes beschadigd tijdens het maken van deze film.

Bouw Plopsaqua Hannut Landen

Gisteren gingen we een kijkje nemen in Hannut, waar Studio 100 is begonnen aan de bouw van het waterpretpark. Het terrein is op geen enkele manier te vergelijken met het Zennebeemdenbos in Mechelen. Het is een volledige vlakke landbouwgrond, waarop geen enkele boom staat, langs een invalsweg, zonder woningen in de
directe omgeving.

Dat maakt het bijna begrijpelijk dat de CEO van Plopsa Group verwonderd was dat er een bos stond op de grond naast Technopolis in Mechelen. Het blijft echter wel verbazingwekkend dat ze niet eerst zijn komen kijken in het Zennebeemdenbos. Het is even verbazingwekkend dat niemand van het Mechelse stadsbestuur hen gewezen heeft op de aanwezigheid van het bos.

Het budget voor dit pretpark is 25 miljoen euro. In Mechelen zou dat het dubbele worden.

“Bouwers Plopsa-zwembad hebben alleen aandacht voor façade”

RTV – Via een online nieuwsmagazine zijn er tekeningen en plannen opgedoken voor het Studio 100-zwembad in Mechelen-Zuid. Het zwembad zou komen naast Technpolis. De plannen, waarvan we niet weten of het het definitieve ontwerp is, werden nooit getoond aan de omwondenden en aan een actiegroep die tegen de komst van het zwembad protesteert. Volgens de actiegroep hebben de bouwers alleen aandacht voor de façade van het zwembad en niet voor de achterliggende gebouwen.

De plannen voor het waterpretpark die de Mechelaars “nog” niet mochten zien.

Je kan veel leren over iemand door te letten op wat ze willen verbergen. De plannen die Studio100 gebruikte om de marktbevraging te winnen, werden lang verborgen gehouden door alle betrokken partijen.

Met het licht op de infomarkt op 4 december in Technopolis, is het tijd om die plannen eens stevig tegen het licht te houden. Het zal niemand verbazen dat er al heel snel heel wat “red-flags” boven komen drijven.

Het idee dat Studio100 “niet op de hoogte was van de bosrijke omgeving” is uiteraard absurd, of een teken van een heel gebrekkige voorbereiding van dit dossier.

Nog belangrijk: het budget voor het pretpark is sindsdien verdubbeld.

Nu wordt het tijd om een belangrijke troef boven te halen:
Met dit document won Studio100, als enige kandidaat, de marktbevraging. De kans is groot dat er intussen nog aanpassingen zijn gebeurd aan hun plannen, om tegemoet te komen aan het toenemende protest van de laatste jaren. Indien het plan wordt aangepast, dan kan dit aanleiding geven tot vernietiging van de toezegging. Dan kunnen er nieuwe plannen ingediend worden, en dan pakken we ons bos terug.

Als je zin hebt om het volledige document te lezen, laat ons dat zeker weten wat jou opvalt, en laat het zeker ook horen op 4 december tijdens de infomarkt. Je vindt de link hieronder.


http://www.groenebuffer.be/wp-content/uploads/2019/11/offerte-plopsa-edit.pdf

Dit document werd publiek gemaakt door Apache 👍😉

Omwonenden verwachten veel van infomarkt rond Plopsaqua – RTV

“Op 4 december organiseert Studio 100 een infomarkt rond het Plopsa-waterpark dat het wil bouwen in de buurt van Technopolis in Mechelen. Eindelijk, zegt actiecomité Groene Buffer van Mechelen Zuid. Zij vragen al meer dan een jaar om overleg. De omwonenden hopen dan ook dat er op de infomarkt echt naar hen geluisterd wordt.”