Bezwaren

Plopsa heeft op 01/06/2023 aangekondigd dat ze een nieuwe aanvraag hebben ingestuurd voor een bouwvergunning. Het derde openbaar onderzoek liep tot 17 januari 2024.

We kregen meer dan 640 bezwaren binnen! (Bij de vorige 2 openbare onderzoeken waren dat er 331. )

Welke stappen kan jij nu ondernemen?

De eerste stap is heel eenvoudig. Je kan bezwaar aantekenen tegen de vergunning.
Het is volledig gratis en kost maar een kwartiertje van je tijd.

Dat bezwaar is gericht aan de vergunningverlener, in dit geval de Stad Mechelen.
Dat bezwaar kan je gewoon met je eigen woorden schrijven. Er is geen speciale vorm. 

Let er wel op dat je bezwaar zoveel mogelijk gaat over aantoonbare gevolgen voor jouzelf en je leefomgeving. (Parking problemen in de straat, extra verkeer,  licht- en luchtverontreiniging, lawaai van het buitenzwembad, uitzicht, waterhuishouding, milieuverontreiniging, waarde verlies …)

Je mening en gevoelens over dit project zijn uiteraard ook belangrijk, maar in dit traject wordt er geen rekening mee gehouden.


Je kan voor je bezwaar ook reageren op het antwoord van de stad. https://www.groenebuffer.be/evaluatie-van-bezwaren-door-de-stad/

De documenten kon je inkijken op https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/

Inspiratie?

Hoewel het belangrijk is dat er zoveel mogelijk bezwaarschriften komen, wanneer honderden mensen hetzelfde bezwaar insturen, dan heeft dat maar een beperkte waarde in het dossier. Maar wanneer honderden mensen allemaal verschillende bezwaren insturen, dan weegt dat veel meer door in de beslissing.
Geen probleem dus, wanneer je een tekst of een idee kopieert, maar als je creatief kan zijn, en een unieke invalshoek kan vinden, dan is dat nog veel beter!

De meeste argumenten zijn vooral van toepassing op bewoners in de directe omgeving, maar dat mag je zeker niet tegenhouden om ook bezwaar in te dienen als je wat verder weg woont. Het Zennebeemden Bos is waardevolle natuur en dat is voor iedereen belangrijk.

Hieronder vind je enkele thema’s waarop je je bezwaar kan baseren:

Milieuimpact

De bouw van het waterpretpark gebeurd voor een groot deel in het Zennebeemden Bos, maar ook het weiland en de beken verder in het bos gaan gevolgen dragen omdat het water langs daar moet weglopen. Het weiland moet dienst doen als waterbekken.
Men gaat op het terrein een waterzuiverings installatie plaatsen die zo vervuilend is dat ze niet binnen de normen kunnen blijven. Plopsa vraagt daarvoor een uitzondering aan.

Het bos is biologisch zeer waardevol. Een deel van het bos wordt nu al beheerd door Natuurpunt. De impact van zo’n project zou ook groot zijn in de rest van het bos.

Dankzij de site Waarnemingen.be kan je opzoeken welk soorten er in het bos te vinden zijn. Dat kan je helpen om een bezwaar op te maken.
Klik hier voor een overzicht: https://waarnemingen.be/locations/34995/observations/

Verkeersdruk

Al het verkeer voor Plopsaqua moet via de rotonde komen van Technopolis. Die rotonde is nu al verzadigd. Er is nog geen direct plan voor een oplossing voor dit probleem. Er komt wel nog extra belasting, naast Plopsaqua, door de nieuwe tangent en door een nieuw distributiecentrum in Mechelen Zuid.
Wanneer de snelweg afrit Mechelen Zuid zou vast zitten, komt er file op de snelweg. Wie uit het Noorden komt gaat dan verder rijden tot Zemst en dan zo langs de Zemstbaan tot bij Plopsaqua proberen te komen. De laatste telling van het verkeer is van 4 jaar geleden. Intussen is de verkeersituatie sterk verandert in Mechelen.

Stikstof

Volgens de stikstof toets is er wel degelijk stikstofdepositie, in het natuurgebied ten zuiden van het bouwterrein. De conclusies in de stikstof toets zijn dus niet juist. Er is zeker impact in waardevol natuurgebied.

Parkeerdruk

Plopsaqua zou een parkeertoren plaatsen met 1100 plaatsen. De verwachtte prijs is 10 tot 15 euro per dag. Parkeren in de Zemstbaan, Zennebeemden, Zwartkloosterstraat, Geerdegemdries, Heysegemstraat, Barbelgemstraat, Kruisbaan is gratis. Er is op dit moment geen antwoord van de stad op dit probleem.

Waterhuishouding

Het gebied waarin het waterpretpark zou komen is al jaren moerasgrond. Het is heel vaste klei die heel veel water vasthoudt. Om daarin te bouwen moeten ze het volledige terrein een meter ophogen, en een bemaling doen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de stabiliteit van de grond in de omgeving. Barsten in huizen zijn daarbij niet ondenkbaar.

Maar het houdt niet op na de bouw. Daarna is er een heel groot stuk bos verhard door beton. Regenwater moet dan een andere weg gaan zoeken in de omgeving.

Een belangrijk deel van die afwatering gebeurd richting de huizen van de Zemstbaan.

Het gebied staat ingeschreven als overstromingsgevoelig. Het is een zogenaamd wetland.
Het onderzoek van Plopsa is gebaseerd op de normen van enkele jaren geleden.

Lichtinval en verstoring

Het waterpretpark krijgt een toren van 30m hoog vanwaar de kleurige glijbanen vertrekken. Dit gaat de horizon verstoren voor veel bewoners in de buurt.

De parkeertoren heeft 3 verdiepingen en is open. Het park is tot 22u open, dus wegrijdende wagens zouden met hun lampen op 7 tot 9m hoogte schijnen.

Er is vandaag al heel veel lichtvervuiling vanaf de overloop parking van Technopolis, met grote impact op de fauna, en op de nachtrust van omwonenden.

Geluidsoverlast

De geluidsmetingen van de studie werden slechts bij 3 adressen gedaan, allemaal gelegen achter het hoofdgebouw. Er is geen meting gedaan bij huizen die verder op de Zemstbaan liggen, waar het hoofdgebouw geen bescherming geeft. De meting vergelijkt met een Bellewaerde park, niet met Plopsaqua in De Panne of Landen.

Tussen de parking en het hoofdgebouw komt een buitenzwembad, een wildwaterbaan en een speeltuin.

Bij de glijbanen is een grote koker voorzien waarin een zogenaamde wirlpool zit. In de geluidstudie wordt hierover niets gezegd. Deze grote koker kan als reuzachtiuge klankkast werken.

In de studie wordt vaak verwezen naar het lawaai van de snelweg dat we hier kennen bij nat weer en westenwind. Het geluid van een waterpretpark is echter niet hetzelfde geluid als een snelweg. Men kan dit niet vergelijken louter met decibels.

Geuroverlast

Plopsaqua zou een eigen waterzuivering installatie krijgen langs de westkant van de parking. In ons land hebben we overwegend westen wind. Die geur kan dus ook de woonwijken in het oosten bereiken.

Luchtkwaliteit

Veel extra verkeer maar ook de verwarmings-installatie van het waterpretpark gaan de omgeving rond de Zemstbaan enorm belasten.

Inplanting

Tijdens de communicatie van Stad en Plopsa werd het project veel kleiner voorgesteld dan het plan dat nu voorligt. Vooral de betrokken percelen naar het zuiden zijn veel uitgebreider. De kans bestaat dat men in de toekomst gebruik gaat maken van de vereenvoudigde procedure om later nog verder uit te breiden. Die vereenvoudigde procedure betekent dan geen openbar onderzoek.

Advocaat?

Je kan beroep doen op een advocaat om je bezwaar te schrijven. We hebben samen met enkele buurtbewoners een advocatenkantoor aangesproken om zo’n bezwaar te schrijven. Daar zijn uiteraard ook kosten aan verbonden. Wanneer je graag mee dat bezwaar wil ondertekenen, neem dan even contact op dan kunnen we bespreken hoe jij ook kan deelnemen aan die stappen.

Tijdsverloop:

 1. Plopsa had op 23/2/2022 een vergunningsaanvraag ingediend voor het waterpretpark in het Zennebeemden Bos.
 2. Op 31/03/2022 werd het openbaar onderzoek gestart het liep tot 29/04/2022
 3. Na het openbaar onderzoek moest de beslissing van het stadsbestuur bekend gemaakt worden, uiterlijk op 24.07.2022.
 4. Die beslissing is 60 dagen uitgesteld door een wijzigingslus. Er loopt een nieuw openbaar onderzoek tot 27.08.2022. De beslissing valt op 21.09.2022.
 5. Plopsa heeft de vergunningsaanvraag opnieuw ingetrokken.
 6. Plopsa wil tegen de zomer van 2023 een nieuwe vergunningsaanvraag indienen.
 7. Het 3de openbaar onderzoek loopt tot 17 januari 2024.
 8. Na het onderzoek zal de vergunningsverlener een beslissing bekend maken.
 9. Daarna kunnen we beroep aantekenen bij de controlerende instantie. Dat kan ook als je geen eerder bezwaar ingediend hebt. (30 dagen tijd)
 10. De controlerende instantie brengt ons op de hoogte van de beslissing.
 11. Daarna kunnen we nog naar de raad voor vergunningsbetwistingen stappen.
  Dat kan enkel als je ook beroep aangetekend hebt. (45 dagen tijd)

Hoe insturen? 

Het insturen kan heel makkelijk via digitale weg, met het omgevingsloket.

 1. Je surft naar https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/
 2. Zoek op het dossiernummer dat tijdens het openbaar onderzoek wordt bekendgemaakt
 3. Klik rechts op “detail” om het dossier te openen. Nu kan je alle ingestuurde documenten bekijken.
 4. Onderaan links zie je de knop “Nieuw Bezwaarschrift”
 5. Nu moet je eerst inloggen. Het is een procedure die je waarschijnlijk intussen kent van de recente covid-procedures. (Its-me , e-ID, …)
 6. Na het inloggen krijg je een formulier waarin je je gegevens kan invullen, en onderaan een vrij tekstveld. Je kan ook nog foto’s of andere bestanden toevoegen.
 7. Klik onderaan rechts op “indienen” en je bezwaar is verstuurd!
 8. Krijg je later nog een ander idee? Geen probleem: dan kan je gewoon nog een bezwaar insturen.

Is dit toch allemaal wat te technisch? Ook geen probleem, dan kan je een gewone papieren brief maken en die opsturen naar het Huis van de Mechelaar, of zelf gaan afgeven.

Je kan ook gewoon dit formulier invullen, en dan sturen we het voor jou in.

Hieronder kan je enkele video’s bekijken van het vorige openbaar onderzoek.

Met de actiegroep De Groene Buffer van Mechelen Zuid, wisten wel al jaren dat dit openbaar onderzoek er ooit kon aankomen. Daarom hebben we over de jaren heen al de nodige juridische instrumenten klaar gemaakt. Juridische acties kosten uiteraard geld, en hoewel we al een klein spaarpotje hebben gemaakt, we kunnen altijd nog wat meer gebruiken.

Heb je zin om een handje toe te steken? Je kan onze actie steunen door 1 euro, of meer, te storten op het rekening nummer BE39651169964719. Als je bij storting je naam en email vermeldt, dan houden wij je op de hoogte!

Heb jij ideeën om fondsenwerving te doen? Laat het dan weten in de comments of via info@groenebuffer.be .

Wil je ook betrokken worden bij de juridische acties, neem dan even contact op via info@groenebuffer.be.

Heb je nog andere potentiële bezwaren? Stuur ze dan zeker door naar info@groenebuffer.be.