Waar staan we nu?

 • 2008: GRUP opgemaakt zodat andere musea op de site van Technopolis kunnen komen, en zodat er een speelbos kan ontwikkeld worden.
 • 2015: Plopsa wil een waterpretpark in Mechelen
 • 2017: Technopolis selecteerd Plopsa-groep als suberfpachter van het terrein
 • 2017: Stadsbestuur selecteert Plopsa-groep als ontwikkelaar voor nieuw stedelijk zwembad.
 • 2018: Vlaamse Overheid keurt suberfpacht van grond aan Plopsa-groep goed.
 • 2018: Stadsbestuur maakt pricipe akkoord met Plopsa-groep over de wensen van het project. Dit is louter een raamwerk voor verdere onderhandelingen.
 • 2021 Natuurpunt krijgt het beheer van het zuidelijke deel van het bos in opdracht van Technopolis. Verschillende leden van de Groene Buffer beheren nu mee het bos.
 • 2021 De Groene Buffer verzamelt 7400 handtekeningen met de vraag om geen bouwvergunning te verlenen in het oude GRUP. De burgemeester weigert die in ontvangst te nemen.
 • Er is een geheim akkoord tussen Technopolis en Plopsa-groep
 • Er is een geheim akkoord tussen Stadsbestuur en Plopsa-groep
 • Op 28 maart 2022 is de vergunningsaavraag aangekondigd. De percelenlijst toont dat het HELE ontwikkelingsgebied is opgenomen in de aanvraag. Dus ook 30% van het Natuurpunt gebied.
 • Op 31 maart 2022 is het openbaar onderzoek gestart. (lees hier meer)
 • Einde juli 2022 kwam er een wijzigingslus, omdat het stadsbestuur nog geen beslissing kon nemen
 • Op 29 augustus 2022 is er een 2de openbaar onderzoek gestart.
 • Op 20 september 2022 heeft Plopsa de vergunningsaanvraag terug ingestrokken. Ze willen einde 2022 een nieuwe aanvraag starten.
 • Op 6 oktober 2022 kondigt Sport Vlaanderen aan dat ze in het domein van Hofstade, 3km verder een nieuw zwemcomplex willen bouwen. Volgens stadsbestuur verandert dat niets aan de plannen.
 • Op 10 oktober 2022 heeft de Groene Buffer al 12.000 handtekeningen verzameld voor de petitie.
 • Er is GEEN plan voor de heraanleg van de afrit Mechelen Zuid
 • Er is GEEN enkele boom heraangeplant
 • Er is GEEN overleg met de verschillende actiegroepen
 • Er is GEEN kapvergunning
 • Er is GEEN bouwvergunning