Rubriek Materiaalgebruik

Materiaalgebruik

Deze teksten zijn uit het POVC verslag gehaald. De tekst is geschreven door de gemeentelijke omgevingsambtenaar, en reflecteerd de visie van het stadsbestuur, als betrokken partij in het project. Hun rol als vergunningsverlener staat ter discussie. Je moet deze informatie dus vanuit dat oogpunt bekijken. Het is geen 100% objectieve mening.

Bezwaar 1

De bezwaarindiener stelt dat de kleuren die worden gekozen voor de glijbanenesthetisch onverantwoord en onaanvaardbaar zijn en verwijst naar de eerder neutralekleurkeuze van de aanvrager inzake een ander project. De bezwaarindiener stelt zichde vraag of in deze eveneens niet kan worden gekozen voor neutrale kleuren.

Conclusie
Het bezwaar wordt niet weerhouden.

Evaluatie bezwaarschrift:
Zoals blijkt uit de inrichtingsstudie, gevoegd bij voorliggende aanvraag totomgevingsvergunning, worden de glijbanen beschouwd als ‘landmark’/ ‘baken’ inhet landschap. Met het nieuwe zwembad krijgt de site er naast Technopolis eennieuwe pool bij. Beide activiteiten zijn aanvullend maar ze hebben ook hun eigenautonomie en beschikken vanuit die optiek over een eigen landmark die hun positieduidt en die de ruimtelijke leesbaarheid van het gebied ter plekke bevordert. VoorTechnopolis is dit de kenmerkende rode kegel. De locatie van het zwembad zalherkenbaar zijn door de waterglijbanen. Net omwille van deze functie als ‘baken’/‘landmark’ werd bewust gekozen voor opvallende, heldere kleuren. Voor de overigegebouwen en constructies op de site wordt wel een meer neutrale materiaal- enkleurkeuze vooropgesteld omdat deze niet gelden als landmark. De stelling dat dekleuren die gekozen worden voor de glijbanen ‘esthetisch onverantwoord enonaanvaardbaar’ zijn, wordt bijgevolg niet bijgetreden en wordt ook als subjectiefbeschouwd. Daarbij dient te worden opgemerkt dat de glijbanen vooral zichtbaarzullen zijn op de site zelf en minder van buitenaf, gelet op de centrale ligging vande glijbanen, de groene buffering en het reliëf van het terrein.