Rubriek Veiligheid

Veiligheid

Deze teksten zijn uit het POVC verslag gehaald. De tekst is geschreven door de gemeentelijke omgevingsambtenaar, en reflecteerd de visie van het stadsbestuur, als betrokken partij in het project. Hun rol als vergunningsverlener staat ter discussie. Je moet deze informatie dus vanuit dat oogpunt bekijken. Het is geen 100% objectieve mening.

Bezwaar 1

Volgens de bezwaarindiener voorziet de aanvraag in een evacuatiepunt, nabij of in degrote weide op perceel 712A. Volgens de bezwaarindiener is dit ongewenst daarevacuerende personen op die plek hun uitweg dienen te zoeken via het natuurgebied.Daarnaast stelt de bezwaarindiener dat het evacueren van mensen in zwemkledij en opblote voeten doorheen een natuurgebied niet evident is.

Conclusie
Het bezwaar wordt beoordeeld op het moment dat voorliggende aanvraag terbeslissing wordt voorgelegd aan het CBS.

Evaluatie bezwaarschrift
Inzake voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag en de ligging van deevacuatiepunten werd advies gevraagd aan de Hulpverleningszone Rivierenland.Tot op heden werd echter nog geen advies van de brandweer ontvangen.Voorliggend bezwaarschrift kan bijgevolg nog niet ten gronde worden beoordeeld.