Boom Compensatie Simulator

Met deze simulator kan je een benadering krijgen van de nodige compensatie factor wanneer je een boom kapt, met betrekking tot houtvolume, en de achterstand in jaren bij een te lage compensatie factor.

Wanneer een boom gekapt wordt, dan wordt de opgeslagen CO2 vaak terug gegeven aan de atmosfeer. Een nieuwe geplantte boom moet ook die CO2 terug opnemen om hout te maken.
De simulatie is een benadering, en is bedoeld om een idee te geven van de grootte ordes.

Leeftijd gekapte boom:
Leeftijd compensatie boom:

Aantal bomen in de plaats geplant: (Het stadsbestuur heeft er 3 beloofd per gekapte boom.)

Studio 100 wil het deel van het Zennebeemdenbos dat gekapt wordt, compenseren met een factor2.

*

Wat is de wiskunde achter dit formulier?

We stellen bomen voor als een perfecte cylinder, met een constante groei van de straal (groeifactor Gh) en constante groei van de hoogte. (groeifactor Gv). Elk jaar vergroot de tijd (t) met één eenheid.

HOOGTE = t. Gv
STRAAL = t. Gh
OMTREK = 2 . PI . t. Gh
OPPERVLAKTE = PI . (t. Gh)²
VOLUME = PI . STRAAL² . HOOGTE
VOLUME = PI . t² . Gh² . t. Gv
VOLUME = PI . t³ . Gh² . Gv


Wanneer een boom gekapt wordt op een tijd tkap dan gaat dat volume hout verloren.
Hoeveel bomen van plantleeftijd tplant moeten we planten om dat verloren volume onmiddelijk te compenseren? (C)

Hoe lang duurt het (Δt) totdat n bomen van leeftijd tplant hetzelfde volume hebben als 1 boom van tkap? (n het aantal in de plaats geplantte bomen)

Waarom cylinders?

Bomen zijn uiteraard geen perfecte cylinders, maar het is wel het volume dat de vorm het meest benaderd. Bomen krijgen ook takken en wortels. Die extra groei gaat de uitkomsten hoogstens sterker maken.

Groeien bomen dan aan een constant thempo?

Neen. In de simulatie veronderstellen we een lineaire groei. (rechte lijn) In de realiteit is de groei meer zoals de stippelijn.
Bomen gaan eerst traag groeien, dan versnellen tijdens middelbare leeftijd, en uiteindelijk valt de groei stil wanneer ze oud zijn. Bomen die geplant worden zijn normaal gezien jong, wanneer de groei nog trager is. Bomen die gekapt worden zijn middelbare leeftijd of oud. Bij middelbare leeftijd is de groei groter, en moet de compensatie dus nog groter zijn. Dit effect maakt de resultaten dus niet zwakker.

Neemt het volume van bomen werkelijk kubisch toe?

Dit is sterk afhankelijk van soort en omstandigheden. Mogelijk is de groei trager dan kubisch (t³) maar dat betekent dat de achterstand bij te beperkte compensatie nog hoger ligt dan in de simulatie.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5558952/

Bomen doen toch meer dan CO2 opslaan?

Bomen zijn uiteraard meer dan gewoon een vat CO2.
Ze zorgen ook voor

  • Fijn stof filters
  • Water opslag in de grond
  • Warmteregeling aan de bodem
  • Lawaaifilters
  • Habitat voor wilde dieren
  • Gemoedsrust voor mensen die komen genieten in het bos

De link tussen het volume van een boom en de CO2 opslag is echter makkelijk te maken. Daarom kozen we dit aspect voor de simulatie.

Als de simulatie fouten bevat, wat is dan het nut eigenlijk ?

Het compenseren van bomen in de natuur is een hele complexe zaak met honderden variabelen. Er bestaan ook veel onderzoeken met schijnbaar tegengestelde resultaten. Daardoor bestaat het gevaar dat mensen met weinig wetenschapelijke achtergrond, het contact verliezen met de kern van deze materie, omdat het teveel energie vraagt om alle elementen te doorgronden.
Daardoor kan je het gevoel krijgen dat de compensatie van volwassen bomen door 3 kleine boompjes, een goede zaak is. Dat is het zeker niet. Het duurt tientallen jaren vooraleer die nieuwe boompjes alle verloren houtvolume hebben gecompenseerd, door het verbranden van de originele boom.
Wanneer een boom van 40 jaar gekapt wordt en verbrand in een biomassa centrale, en die boom wordt vergangen door 3 bomen van 4 jaar oud, dan duurt het 24 jaar voordat die 3 boompjes het verloren houtvolume hebben gecompenseerd.