Persbericht: Nieuw GRUP onderzoek confronteert Plopsaqua Mechelen met 2 scenario’s: 24 maanden uitstel? Of een juridische koorddans?

Op woensdag 16-9-2020 vond in Mechelen de eerste infomarkt plaats over het nieuwe GRUP onderzoek Regionaalstedelijk gebied Mechelen

Historiek
In de startnota van het nieuwe GRUP lezen we hetvolgende over de historiek.
“De Vlaamse Regering stelde op 18 juli 2008 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Mechelen definitief vast.   …

Naar aanleiding van … twee arresten heeft de Vlaamse Regering op 23 september 2016 beslist tot de gedeeltelijke intrekking van het GRUP voor de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Mechelen, met name van de deelgebieden Stuivenberg en Maenhoevevelden. Een herneming van de opmaak van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, met inachtname van de milieubeoordeling vereisten, is noodzakelijk.”

Juridisch drijfzand
De meeste inwoners van Mechelen Zuid hadden in 2017 nog niet veel gehoord over het GRUP toen ze plots de plannen van Plopsaqua voorgeschoteld kregen. Plots leerden ze dat een stuk van het Zennebeemdenbos geen groene zone meer was, maar een deelgebied van het GRUP van 2008 was geworden. De bestemming werd ‘stedelijke ontwikkelingszone’.
Terwijl de publieke campagne van onze actiegroep zich vooral heeft gericht op de leefbaarheid en natuurbescherming, wisten de buurtbewoners uiteraard al langer dat ook dit deelgebied van het GRUP op hetzelfde juridisch drijfzand is gebouwd.

Naast deze historische fout kwamen er ook nieuwe problemen bij, voor de inplanting van een waterpretpark. Het hoofdgebouw moest namelijk komen op de plaats die ingetekend staat als ‘gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut’. Daar kan je uiteraard niet zomaar een privé pretpark op plaatsen. In het nieuwe GRUP voorstel wordt daar een mouw aangepast en lijkt het voornemen haast op maat van Plopsa geschreven.

Het goede nieuws
Het goede nieuws is dat in de startnota heel duidelijk staat heel het Zennebeemdenbos en de aanliggende weilanden omschreven als ‘gevarieerd en aaneengesloten natuurgebied’. De kwaliteit van het natuurgebied werd wel al eens pejoratief voorgesteld door de leden van ons stadsbestuur.
Bovendien ligt heel het gebied in de Zennevallei. Het is een “Sterk samenhangende structuur van valleien, met aandacht voor waterberging en landschapsbeleving“. Wanneer het nieuwe GRUP onderzoek ten gronde zal gebeuren, dan zullen deze milieuaspecten zeker ter sprake komen, want het zijn niet de minste.


Doorlooptijd GRUP onderzoek
En zo komen we dus bij het GRUP onderzoek. De planning leert ons dat we nu in de eerste fase zitten, met een publieke raadpleging. (nog geen formele bezwaren)
In 2016 was de gemiddelde doorlooptijd van een GRUP bijna 2 jaar. (*)
De bouw zou dan niet starten voor 2023.
Mogen we er dus vanuit gaan dat de planning die Plopsa gepresenteerd heeft in juni, nu 2 jaar wordt uitgesteld?
Of kiest Plopsa voor het risico om van start te gaan in het oude GRUP, dat nog nooit werd toegepast in dit deelgebied, zonder MER, met alle juridisch risico’s van dien?


Volgende stappen
Het overweldigend vertrouwen waarmee het team van Plopsa en het Mechels stadsbestuur dit project, de afgelopen jaren, heeft voorgesteld, lijkt dus nu niet meer zo gegrond. Er zijn meer obstakels dan voorzien, en dat is goed nieuws voor het Zennebeemdenbos.
Ofwel krijgen we de garantie op 2 jaar extra natuurbehoud, met daarbij een onderzoek ten gronde naar de kwaliteit van dit bos, en de rol vandaag en in de toekomst.
Ofwel staat Plopsa voor een administratieve uitdaging, en rekenen ze op de nodige passiviteit van de buurtbewoners, om geen juridische stappen te nemen.
De arresten uit het recente verleden maken dat echter zeer onwaarschijnlijk.

Dat laatste scenario werd intussen al meer dan anderhalf jaar voorbereid binnen de actiegroep, en binnenkort volgt een nieuwe oproep naar sympathisanten die ook financieel een steentje willen bijdragen bij deze strategie.

Hoe dan ook zien we vanuit het Zennebeemdenbos de toekomst zeer optimistisch tegemoet.Bron Startnota GRUP:
https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/4e7df4da-3ef3-44ca-90cc-f3ef86cd03e6?fbclid=IwAR1ohKCpc5GWfPfv5KjdJvOQqP7rI8fKGkiLa-OW-61bAx-hHqKkw–UeX4

Bron Doorlooptijd GRUP (*)
http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1233619