Nog 3 dagen te gaan voor 3de openbaar onderzoek

Jullie hebben voor het 3de openbaar onderzoek van Plopsaqua al 580 bezwaarschriften ingestuurd, en we hebben nog 3 dagen te gaan! Grijp dus zeker je kans om alsnog iets in te sturen. Het maakt niet uit of je dichtbij woont of verder weg. Wanneer het gaat over natuurwaarde of verkeersimpact dan is iedereen in en rond Mechelen betrokken.

Stuur hier je bezwaar in: https://www.groenebuffer.be/bezwaarformulier/

Heb je graag nog wat inspiratie? Dan kunnen volgende onderwerpen misschien helpen:

 1. Natuurwaarde
  Plopsa wil het waterpretpark in het Zennebeemden gebied plaatsen. De grootste impact komt van het parkeergebouw van meer dan 1100 plaatsen dat midden in het bos komt. Voor het grootste deel van het Zennebeemden gebied loopt er momenteel een procedure om het te erkennen als beschermd gebied. Plopsa wil die erkenning te snel af zijn. Ze beweren dat er geen waardevolle natuur is in de omgeving. We kennen het Zennebeemden gebied als een plaats met duizenden bomen en vele wilde dieren, zoals vossen, uilen, reeën en bevers.
 1. Water
  Het Zennebeemden gebied is sinds honderden jaren bekend als moerasgebied. In een onderzoek van Pidpa krijgt het gebied perceel score D. Dat is de hoogste score voor overstromingsgevoeligheid. Waterproblemen zijn overal in de actualiteit tegenwoordig. In dit gebied een vergunning verlenen voor zo’n groot project is vragen om problemen.
  Bovendien geldt er sinds enkele maanden een nieuwe strengere gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) voor hemelwater. Daarmee wordt echter geen rekening gehouden in deze vergunningsaanvraag. 
 1. Stikstof en klimaatimpact
  Plopsa wil een waterpretpark bouwen dat constant verwarmd moet worden, binnen en buiten. Ze gebruiken daarvoor voornamelijk gasketels met een vermogen van 3900 kW. Naast alle andere uitstoot zorgt dat ook voor stikstofneerslag in en rond het bos. Daarnaast komt er ook nog de uitstoot bij van duizenden wagens die ze vanuit heel het land naar het gebied willen brengen.
 1. Verkeersdruk
  Plopsa wil een parkeergebouw plaatsen met, in eerste fase, 1100 plaatsen. Daarnaast wil Technopolis de komende jaren het aantal bezoekers verdubbelen. Dat is een hoop verkeer dat allemaal langs hetzelfde ronde punt moet passeren. Het laatste onderzoek naar de mobiliteit dateert van 4 jaar geleden. Ze telden toen wagens op 4 januari 2020. De situatie in Mechelen is sindsdien grondig veranderd. De opening van de tangent en het eenrichtingsverkeer op de vesten hebben de verkeersdynamiek in Mechelen op zijn kop gezet. Er wordt ook een groot distributiecentrum geopend waarvoor het verkeer langs hetzelfde ronde punt moet. Plopsa houdt hier geen rekening mee.

Parkeerdruk
Plopsa vraagt op dit moment al 12 euro voor elke wagen die het parkeergebouw moet binnenrijden. Dat is een relatief grote kost bovenop de rest van de kosten die bezoekers  hebben bij een bezoek aan het pretpark. Op recensies in andere Plopsaqua pretparken lezen we vaak erg negatieve reacties op de onvoorziene extra kosten. Dit gaat ervoor zorgen dat bezoekers deze kosten willen vermijden, en elders in de buurt gratis willen parkeren. De stad heeft momenteel geen enkel antwoord op het gevaar van wildparkeerders in de omliggende straten.

Geef een reactie