Het Bedrog van Plopsa en Stad Mechelen


Gisteren werd bekendgemaakt dat het openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunning voor Plopsaqua start op 31 maart 2022. Wat direct opvalt aan de bekendmaking is de lijst van percelen. Wanneer je alle percelen bij elkaar telt dan krijg je de gele contour op de kaart. De totale oppervlakte is plots 13.8 ha. Terwijl Plopsa en het stadsbestuur ons al jaren proberen te overtuigen dat ze maar een klein deeltje gaan gebruiken van het gebied, namelijk de witte contour. Nu wordt dus duidelijk dat ze ons aan het bedriegen waren.

Het totale terrein ligt veel dichter bij wat we al 4 jaar geleden vreesden, namelijk dat ze de volledige ontwikkelingszone willen in gebruik nemen. Mogelijk niet helemaal in één keer, maar wel op langere termijn, want als Plopsa dit gebied vergund krijgt, dan kunnen ze daarna gebruik maken van de zogenaamde “vereenvoudigde procedure”, waarbij geen openbaar onderzoek nodig is, voor bijkomende ontwikkelingen. Het is dus nu onze laatste kans om dit deel van het bos te redden. Ze nemen zelfs een derde van het nieuwe Natuurpunt gebied Zennebeemden op in hun vergunning.

Wil je graag weten welke impact dit voor jou kan hebben, als buurtbewoner?
Of wil je je steentje bijdragen bij de juridische kosten?

Neem dan contact op met info@groenebuffer.be
Of via Jan De Coster 0486/139.161 of  Tom Boermans 0497/51.83.63

Je kan nog altijd onze petitie tekenen:

https://www.11m.be/petitions/red-het-zennebeemden-bos-uit-de-handen-van-de-plopsa-groep

Aankondiging vergunning:
https://www.mechelen.be/technologielaan-1_bouwen-en-exploiteren-van-een-zwembad-en-parkeergebouw-met-omgevingsaanleg-en-infrastructuurwerken_babalta-2 

Meer info over de vereenvoudigde procedure https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/omgevingsvergunningen/procedures/vereenvoudigde-procedure–bevoegdheid-deputatie.html

Omwonenden verwachten veel van infomarkt rond Plopsaqua – RTV

“Op 4 december organiseert Studio 100 een infomarkt rond het Plopsa-waterpark dat het wil bouwen in de buurt van Technopolis in Mechelen. Eindelijk, zegt actiecomité Groene Buffer van Mechelen Zuid. Zij vragen al meer dan een jaar om overleg. De omwonenden hopen dan ook dat er op de infomarkt echt naar hen geluisterd wordt.”

Plopsa organiseert infomarkt over Plopsaqua. “Willen evenwicht tussen zwemwater en natuur” – HLN


“De plannen voor de bouw van het waterpretpark en zwembad deden vorig jaar veel stof oplaaien. Meteen stak fel protest op tegen de kap van de bomen op de site. Het bleef lang stil rond het project, tijd die Plopsa gebruikte om de plannen aan te passen. “

Volledig artikel hier:
https://www.hln.be/in-de-buurt/mechelen/plopsa-organiseert-infomarkt-over-plopsaqua-willen-evenwicht-tussen-zwemwater-en-natuur~a0ff7a41/

Plopsa trekt naar buurt: “Wij willen een draagvlak voor ons waterpretpark” – GVA

 door Sven Van Haezendonck

MECHELEN – Plopsa Group organiseert begin december een infomarkt over haar plannen om een waterpretpark en een zwembad te bouwen aan Technopolis in Mechelen. De groep heeft de site grondig laten bestuderen en wil de Mechelaars en de buurt nu inspraak geven. Die reageert tevreden.

Plopsa Group heeft een website gelanceerd waar geïnteresseerden zich kunnen inschrijven voor het infomoment. Dat vindt plaats op woensdag 4 december van 14.45u tot 20u in Technopolis. “Het is een participatiemoment waarbij we een stand van zaken willen geven over het project. Alle Mechelaars en mensen uit de buurt zijn van harte welkom”, zegt Steve Van den Kerkhof, CEO van Plopsa Group. Het bedrijf heeft de voorbije maanden op de site waar het waterpretpark moet komen heel wat studies laten uitvoeren. Onder andere naar de waterhuishouding in de bodem en naar het groen dat waardevol is. “Dat heeft geleid tot een vlekkenplan”, klinkt het.

Protest had effect

De topman geeft toe dat het bedrijf daartoe getriggerd is door het protest dat oplaaide. “De omwonenden en de actiecomités hebben hun rol gespeeld. Hun bezorgdheid was terecht. Toen we de marktbevraging wonnen, waren we ons nog niet bewust van de groene omgeving en het bosrijke gebied. Ik bouw al twintig jaar pretparken voor Plopsa en als er iets belangrijk is, dan zijn het de omgeving en de buurtbewoners. Wij willen een draagvlak voor ons waterpretpark”, vertelt Van den Kerkhof.

Daarom is het tempo van het project ook vertraagd. “Het project in Landen-Hannuit is ongeveer gelijktijdig opgestart en daar willen we tegen Kerstmis onder dak. Alleen bouwden we daar op braakliggend terrein. Dat ligt in Mechelen anders”, geeft de CEO aan. Tijdens het infomoment op 4 december komt er niet alleen een toelichting met een stand van zaken over het project. Aanwezigen kunnen ook deelnemen aan een werksessie rond drie relevante thema’s bij de uitwerking ervan. Het is de bedoeling dat alle vragen, bezorgdheden en standpunten aan bod komen. “We gaan op zoek naar de grootste gemene deler. Iedereen mag zijn zeg doen”, stelt Steve Van den Kerkhof.

50 miljoen euro

De groep plant in Mechelen een investering van 45 tot 50 miljoen euro. In het toekomstige waterpretpark en zwembad kunnen zo’n honderd medewerkers aan de slag. “Maar voor het zover is, komt er zeker nog een tweede infomoment waarop we ons ontwerp willen voorstellen. Dat ontwerp is er vandaag nog niet. Het is niet onze bedoeling om op de site zomaar een hal neer te poten en alle bomen te kappen. Er zullen bomen sneuvelen, maar dan planten we er nieuwe aan”, legt Van den Kerkhof uit.

Tegelijk tikt de klok, want uit een stabiliteitsstudie blijkt dat het na december 2024 niet langer een optie is om het stedelijk zwembad Geerdegemvaart open te houden. “Er is de bekommernis om de natuur, maar er is ook de nood aan zwemwater”, zegt de CEO nog. Jan De Coster, de voortrekker van het actiecomité Groene Buffer van Mechelen Zuid, reageert tevreden op de aankondiging van het infomoment. “We zijn erg blij dat er na anderhalf jaar eindelijk een reactie komt van Plopsa en dat we kunnen praten. Het afgelopen jaar hebben we heel wat vragen en bezorgdheden genoteerd van de Mechelaars over dit project, en we gaan ervoor zorgen dat die allemaal aan bod komen op 4 december”, zegt hij.

Jan De Coster wil ook de jongste generaties een stem geven. “Want het is hun toekomst en levenskwaliteit die hier op het spel staat. Bijna exact een jaar geleden stelden we de “tentoonstelling in het bos” voor met (kinder)tekeningen en gedichten van mensen die bezorgd zijn over de toekomst van het Zennebeemdenbos. We gaan een manier zoeken om die tentoonstelling ook op die infomarkt te brengen”, vertelt hij.

Beste burgemeester en leden van het stadsbestuur, wij zijn niet de oppositie.

Beste burgemeester en leden van het stadsbestuur,

Gisteren had ik het genoegen om rond de tafel te zitten met een aantal andere, zeer gepassioneerde, Mechelaars. We kenden elkaar al een hele tijd door “likes en shares”, maar gisteren konden we elkaar in levende lijve ontmoeten. In Mechelen zijn intussen een handvol actiegroepen opgericht met als gemeenschappelijk onderwerp, het beschermen van de schaarse Mechelse natuur en het behouden van de levenskwaliteit in onze mooie stad.

Tijdens deze eerste overkoepelende vergadering konden we onze strategieën delen, juridische en technische informatie uitwisselen, maar ook vooral emoties en ervaringen delen. De streven naar een beter leefmilieu zou een evidente zaak moeten zijn. Initiatieven van burgers om onze wereld te verbeteren worden overal geprezen als een voorbeeld voor de toekomst van ons samenlevingsmodel.

Toch blijft het in Mechelen een zeer frustrerende opdracht om deze acties te voeren. Alle mensen rond de tafel delen verhalen over zeer moeilijke communicatie met de leden van het stadsbestuur. Ze halen aan dat alles vlot loopt zolang je kan meestappen in de goed-nieuws-show van onze stadslijst. Van zodra de eerste woorden van kritiek vallen, stopt de communicatie en lijkt het alsof je lid wordt van een virtuele oppositie. Hoe rijm je zo’n houding met een boodschap van verdraagzaamheid, burgerparticipatie en afkeer van populisme?

De meeste van de actiegroepen rond de tafel hebben geen bijkomende politieke agenda. Het heeft weinig zin om te verwachten dat de verkiezingsuitslag veel gaat veranderen in onze strijdtonelen. Ongeacht welke uitslag er komt, wij gaan gewoon verder met ons streven om van Mechelen een leefbare stad te maken.

Dus beste burgemeester en leden van het stadsbestuur, ondanks en dankzij ons groot engagement in Mechelen, zijn we ook gewone burgers.
Wij zijn niet de oppositie. Wij zijn allemaal voor Mechelen.

 

met vriendelijke groeten,

Jan De Coster
mede-initiatiefnemer Groene Buffer van Mechelen Zuid

Ook namens

Actiegroep Geen sloop Bos van Loos (https://www.facebook.com/groups/1753234388227836/)

Actiegroep Red het Hanswijkbos
(https://www.facebook.com/redhethanswijkbeekbos/)

Actiegroep Hombeeks plateau

Actiegroep Red Stadsbos Kauwendaal
(https://www.facebook.com/groups/REDSTADSBOSKAUWENDAAL/)

Leefmilueugroep Mechelen-Zuid VZW 
(http://www.leefmilieugroep-mechelen-zuid.be/)

Actiegroep Zwembad Geerdegemvaart
(https://www.facebook.com/ActieZwemGeerdegem/)

 

Je weet dat je hypocrisie een nieuw niveau heeft bereikt, Kristof Calvo, als de Mechelaars dit soort berichten moeten lezen van jouw partij.

Gisteren pakte Groen uit met hun terechte verontwaardiding over het kappen van 200 bomen in Torhout. We confronteerden hen daarop met de kap van honderden bomen in Mechelen.

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst en buiten

Hieronder de reactie van de anonieme account van Groen:

Beste, het Mechels stadsbestuur heeft nog niets definitief beslist. Het heeft wel een bevraging opgestart om een privépartner te zoeken die een nieuw publiek zwembad voor de stad zou bouwen. Mechelen heeft dringend een nieuw openbaar zwembad nodig, omdat het zwembad aan de Geerdegemvaart versleten is en het nog maar een paar jaar zal uithouden. Het zwembad van Hofstade sluit nu ook. Dat terwijl de Mechelse bevolking blijft groeien. Studio 100 blijkt in principe bereid om dit te bouwen, indien er naast het publieke zwembad ruimte is voor het waterpretpark Plopsaqua. Studio 100 stelde de locatie naast Technopolis voor de beste optie. De locatie rond Technopolis komt in principe in aanmerking omdat de bestemming stedelijk ontwikkelingsgebied is. Het terrein was immers al jaren geleden voorzien voor de uitbreiding van Technopolis. Die uitbreiding komt er niet en Technopolis is bereid het terrein af te staan aan het project. Voor Groen is het belangrijk dat het bos zo maximaal mogelijk gevrijwaard wordt. Indien het project zou doorgaan zou maximum de helft van de groene ruimte tussen Technopolis en de Carrefour van Zemst verdwijnen. Daarnaast wordt ook voorzien in een groene buffer tegen de woningen aan de Zemstbaan. Zoals gezegd, is er nog geen beslissing genomen en zit het hele project nog in de onderzoeksfase. Dit project kan voor Groen enkel gerealiseerd worden als voldaan wordt aan een aantal cruciale bijkomende voorwaarden: (1) er moet zoveel mogelijk groen gevrijwaard worden, (2) het groen dat toch zal verdwijnen moet elders gecompenseerd worden en (3) wanneer het huidige zwembad aan de Geerdegemvaart gesloten wordt, moet het plaats maken voor onder meer een park. Op alle niveaus zet Groen zich in voor meer groen.

Natuurpunt maakt nog geen waardebepaling van het bos, zolang er geen plan is.

Dit weekend kregen we een reactie van Natuurpunt over het uitblijven van een reactie op de bouwplannen in ons bos.
De anonieme persoon (Hendrik Moeremans?) zegt dat ze geen waardeschatting kunnen doen van het gebied zolang ze geen bouwplannen hebben gezien. 

Wetenschappelijk gezien houdt dat geen steek.
Politiek gezien is het natuurlijk wel zinvol voor hen om te wachten met uitspraken.

Ben je zeker dat je de trouwe Natuurpunt fans hiermee op de juiste manier bedient, Hendrik Moeremans? Ik ben er zeker van dat jullie wel beter kunnen? 

Twitter bericht
@natuurpunt

Je moet een duidelijk plan hebben om in te schatten wat de impact zal zijn. Er is een ouder gedeelte, een grasland en een populierenplantage. Wat natuur betreft is niet elk plan daar hetzelfde, dus. Net als dat zo is voor de levenskwaliteit diverse omwonenden.

Reacties op Facebook

Natuurpunt Toch een paar puntjes op de i, Jan. Er wordt ons gevraagd om uitspraken te doen over de natuurwaarde van de percelen die bedreigd zijn volgens de Plopsaqua-plannen. Dat lijkt misschien allemaal makkelijker dan het is, maar sommige natuurwaardes zie je nu eenmaal niet zomaar op het eerste zicht, en de ene boom is de andere niet (denk bijvoorbeeld aan de woekerende Amerikaanse vogelkers tegenover een eeuwenoud beukenbos). Vrijwilligers van Natuurpunt Mechels Rivierengebiedwillen dit onderzoek graag doen, maar dan wel op een wetenschappelijk behoorlijke manier. En daarom moeten we wel weten welke percelen we inventariseren en over welke percelen we bijgevolg uitspraak doen. Niemand kan ons dat voorlopig zeggen, vandaar onze vraag naar een correct inplantingsplan van dit project. Het bos is namelijk veel groter dan het perceel waar de inplanting zou komen. Na hun verlof komt de afdeling volgende week samen om het verder te hebben over dit dossier, en een plan van aanpak te maken. Strijdt Natuurpunt voor het behoud van waardevolle bossen en natuur in Mechelen? Uiteraard. Willen we meer inheemse bossen aanplanten en veiligstellen voor de toekomst door een rechtszekere ruimtelijke inplanning? Zeker, en we zijn daar volop mee bezig. Ik geloof dat we daar beter eens over babbelen in real life, in plaats van dat via quotes in de pers of op sociale media te doen.

Groene Buffer van Mechelen Zuid Goed nieuws! Dankjewel voor de puntjes op de i. We hebben al enkele maanden contact hoor, via email en telefoon, maar ik wil zeker ook eens rond de tafel zitten.

Email van Kristof Calvo: De helft van het bos blijft behouden

Dag Tom,
Dank voor je reactie.

Ik begrijp dat jullie zo snel mogelijk zoveel mogelijk informatie wensen te hebben. Da’s logisch, ik deel jullie ongeduld zelfs. Maar pas nu de Vlaamse overheid beslist heeft over de gronden van Technopolis zal het project concreter worden. Ik denk dat de door jou gesuggereerde timing voor een volgend overleg met het stadsbestuur, met name de maand september, realistisch en noodzakelijk is en zal daar in elk geval mee op aandringen.

Ik merkte dat ik jou (i.t.t. tot enkele andere mensen die mij al hebben gemaild) nog niet m’n uitgebreider antwoord had bezorgd. Dus dat doe ik bij deze alsnog. Aangezien je daarom vroeg, formuleer ik daarbij graag de aandachtspunten van Groen Mechelen in dit dossier.

Het zwembad aan de Geerdegemvaart dateert uit de jaren 70 en is versleten. Onderzoek heeft uitgewezen dat alleen al de stabiliteit van de zwemkuip er voor zorgt dat de levensduur nog maximaal 10 jaar bedraagt. Om te vermijden dat alle scholen, zwemclubs en recreanten dan enkel nog in de Nekkerpool terecht kunnen, is de bouw van een nieuw zwembad noodzakelijk.

De bouw van een nieuw zwembad kost al snel 15 miljoen euro. De stad heeft een marktbevraging gedaan om te bekijken of er een partner gevonden kon worden die de investering op zich zou willen nemen. Deze werkwijze wordt ook door andere gemeenten gebruikt, net omdat de bouw en exploitatie van zwembaden zo duur is.

Studio 100 kwam als winnaar uit die bevraging en is bereid een neutraal zwembad (zonder Plopsa-toestanden) te bouwen waar de Mechelaar en de clubs en scholen terecht kunnen aan dezelfde voorwaarden als dat momenteel het geval is. Studio 100 wil dit realiseren in combinatie met een nieuwe Plopsaqua op dezelfde site.

Door de combinatie komt er een nieuw zwembad voor de Mechelaars voor een jaarlijkse vergoeding die vergelijkbaar is aan de huidige jaarlijkse exploitatiekost van het zwembad aan de Geerdegemvaart (maar valt voor de stad dus een investeringskost van 15 à 20 miljoen euro weg).

Onze stad groeit en er is nood aan meer zwemwater voor onze inwoners en tal van clubs, zeker nu ook in de directe omgeving ook het zwembad van Hofstade sluit. Dat is meteen een van de redenen waarom een nieuw zwembad op dezelfde site niet evident is. Een groter zwembad aan de Geerdegemvaart zou daar voor de buurt niet leefbaar zijn. In zo’n scenario zou het zwembad ook lange tijd gesloten blijven.

Een nieuwe locatie vinden voor een dergelijk zwembad is niet evident. De locatie rond Technopolis was bij de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Mechelen jaren geleden voorzien als uitbreiding voor Technopolis zelf. Deze uitbreiding is er echter nooit gekomen, maar dat gebied (zie kaartje) heeft wel nog de bestemming ‘Gebied voor stedelijke ontwikkeling’. Die bestemming kan je niet zomaar wijzigen. Als het zwembad er niet zou komen, kan Technopolis er andere ontwikkelingen doen en moet je ook nog eens op zoek naar andere locatie voor het nieuwe zwembad.

De stad heeft geen eigen gronden ter beschikking waar een dergelijk project kan gerealiseerd worden. Van de beschikbare gronden met een geschikte bestemming, wordt de locatie naast Technopolis door Studio 100 als de beste optie beschouwd. Het is dus geen grond van de stad, maar zowel de Vlaamse regering als Technopolis hebben zich hier ondertussen akkoord mee verklaard. Er is op dit moment nog geen inplantingsplan of info over welk stuk grond Technopolis in erfpacht zal geven. Vanuit de stad werd wel al gevraagd om rekening te houden met de bewoners van de Zemstbaan en zoveel mogelijk groen te behouden (binnen de uitbreidingszone), met de opgelegde buffers en dergelijke moeten ze hoe dan ook rekening houden. Het is dus ook voor de stad wachten op akkoord tussen Technopolis en Studio100 voor we duidelijkheid krijgen over plan en inplanting.

Een groot deel van het gebied tussen Technopolis en Carrefour Zemst is (en blijft) gelukkig wel ingekleurd als groenzone. Dat deel (zeker de helft van het totale groene gebied) blijft sowieso behouden. In het plan van het uitbreidingsgebied van Technopolis zelf (zie kaartje) werd ook een bufferzone voorzien tussen de nieuwe ontwikkeling en de huizen. Het is voor ons uiteraard een absolute voorwaarde dat er aan de groenzone en deze buffer niet geraakt wordt.

 Figuur 1: gebieden die in de afbakening regionaalstedelijk gebied werden aangepast tov het gewestplan. Het bovenste groengekleurde gebied is de uitbreidingszone voor Technopolis, het onderste de site Carrefour Zemst. Het tussenstuk wordt dus in gelijk welk plan gevrijwaard (vanaf Zemstbaan 160 tot aan Carrefoursite).

Figuur 2: indeling van het uitbreidingsgebied Technopolis à rood kan ontwikkeld worden, de gearceerde zone aansluitend op de tuinen is voorzien als bufferzone (ca. 50 m breed – vanaf Zemstbaan 132 tem 158).

 Het recente akkoord van de Vlaamse regering maakt dat het dossier nu concreter zal worden, al moeten er nog heel wat stappen worden gezet. Voor Groen Mechelen zijn er daarbij enkele cruciale voorwaarden:

Mobiliteit: veilig en duurzaam

De ontsluiting van de uitbreidingsgebied van Technopolis werd ook in de oorspronkelijk plannen via de rotonde voorzien. Het is dan ook een must voor de leefbaarheid van de omwonenden (Zemstbaan en omgeving) dat dit voor het eventuele waterpretpark en zwembad ook zo zal zijn. Op die manier komt het autoverkeer rechtstreeks via de E19 of de tangent.

Het is voor ons cruciaal dat er een versterkte busverbinding met het station komt. Voor de fietsontsluiting moet er een veilige route komen via het tangentfietspad (langs de autotangent) en de fietsostrade langs het spoortalud richting Zemst. Het tangentfietspad zal worden aangelegd in functie van het stationsproject en de plannen voor de fietsostrade worden momenteel opgemaakt. We zullen er op toezien dat er een veilige, comfortabele en goed aangeduide verbinding wordt aangelegd tussen de fietsostrade en de site.

Op die manier ontstaat een quasi 100%-conflictvrije verbinding voor de fietsers tussen de stad en de site, waardoor dit zeker voor de Mechelaar een goede optie wordt, maar ook voor bezoekers extra gestimuleerd kan worden in combinatie met een treinticket (door gebruik te maken van BlueBike of Mobit).

Zoveel mogelijk groen behouden

Het belangrijkste voor ons is uiteraard het vrijwaren van zoveel mogelijk groen. Gelukkig is een groot deel van dit gebied rond Technopolis ook zo ingekleurd. Daar wordt dus niet aan geraakt. We doen grote inspanningen om extra groen te creëren in de stad. Het is dus ook onze doelstelling om te behouden wat er nog is. In dit geval zal hoe dan ook de bufferzone en alles buiten de rode zone op het kaartje (zie boven) gevrijwaard blijven.

Het groen binnen de uitbreidingszone heeft lange tijd vrij spel gekregen omdat dit gebied onbebouwd gebleven is, wat wel de bestemming is. Daar komt dus het project. Maar ook in dat gebied moet er zoveel mogelijk inspanningen worden geleverd om groen te vrijwaren. We zullen er op toezien dat dit bij de opmaak van de concrete bouwplannen wordt opgenomen.

Het buffergebied moet voor ons kwalitatief ingericht worden zodat het een echte groene en visuele buffer vormt voor de omwonenden. Het groen dat toch zal verdwijnen moet voor ons elders gecompenseerd worden.

Aard van het zwemwater: toegankelijk voor de Mechelaars

Ook willen we de absolute garantie dat het huidige aanbod voor de Mechelaar, de clubs en de scholen behouden blijft tegen dezelfde prijs én dat dit kan in een neutrale omgeving (los van het waterpretpark Plopsaqua dus). Studio 100 stemt hier ook mee in. Er komt dus – voor alle duidelijkheid – niet enkel een waterpretpark, maar ook een nieuw klassiek, neutraal zwembad. Voor de zwemmende Mechelaars wordt dit dus een erg positief verhaal.

Invulling van de site Geerdegemvaart: groen voor de buurt

Wanneer het nieuwe zwembad aan Technopolis komt, krijgt de site van het huidige zwembad dus ook een nieuwe invulling. Daar zijn nog geen concrete plannen voor, maar voor ons is het alvast duidelijk dat de site niet zomaar volgebouwd kan worden. Integendeel: het is een prima locatie voor extra groen, met opnieuw een park en veel ruimte voor recreatie en ontmoeting. Dat idee zal ook deel uitmaken van het programma van de stadslijst Vld-Groen-M+ bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Vriendelijke groet,
Kristof Calvo

Verslag overleg met AGB SAM

We kregen een verslag over de vergadering, met Walter Schroons en de Mechelse sportdienst, afgelopen dinsdag.
Jullie kunnen het hier lezen: http://sulu.be/Groenebuffer/20180619verslag.pdf

Ik heb gevraagd om onderstaande nog toe te voegen. We hebben hier lang bij stil gestaan, maar het is toch niet in het verslag geraakt. Mijn vraag om een audio opname te maken van de vergadering hebben ze expliciet geweigerd. Walter Schroons vermelde achteraf dat het geen politieonderzoek is.

1. AGB SAM heeft zich vooral toegelegd op het verwerven van een nieuw zwembad, om zwemwater aan te bieden voor sportclubs en individuele zwemmers. Ze hebben een zeer duidelijk beeld op wat dit zwembad moet inhouden. Tot op dit moment heeft AGB SAM geen enkel idee wat de impact gaat zijn van het waterpretpark, noch wat de oppervlakte gaat zijn, noch wat de bezoekersaantallen zijn, noch hoe groot de parking moet worden, noch wat de milieuimpact gaat zijn. Na aandringen van de actiegroep wordt er nu een vragenlijst opgemaakt voor Studio 100. Deze vragenlijst zal Studio 100 bereiken NADAT de verwachte goedkeuring van het project wordt verwacht.

2. Walter Schroons verwacht juridische stappen tegen dit project, maar hij zegt dat dit normaal is bij dit soort projecten.

3. Walter Schroons vermeldt dat Bart Somers zeer expliciet niet aanwezig is in dit project, om elke schijn van partijdigheid te vermijden. Hij is zich bewust dat dit een probleem is.

4. Katrien Vandessel vertelt dat de gemeente Hofstade hun zwembad weliswaar wil sluiten, maar dat ze in de toekomst een nieuw zwembad willen bouwen. Dit ligt op amper 2 km van Technopolis.