Stad Mechelen keurt Plopsaqua vergunning goed

De stad Mechelen heeft op 4 juni 20.4 de vergunning voor Plopsaqua goedgekeurd. Er kwam geen enkele reactie op de 704 bezwaarschriften die werden ingestuurd. Tot op heden is er nog geen enkel overleg geweest. De deadline om beroep aan te tekenen is 4 juli 2024.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2024/06/04/plopsaqua-mechelen

Volgens Jan De Coster van actiegroep Groene Buffer is er helemaal geen rekening gehouden met de bezwaarschriften.”We wisten dat het eraan zat te komen, maar wij worstelen met de manier waarop het is gebeurd. Er zijn tijdens de laatste bezwaarronde nog eens 704 bezwaarschriften ingediend, maar die mensen hebben nooit reactie gekregen. Dat maakt me boos, zeker omdat wij in een democratie leven en er wordt totaal geen rekening gehouden met ons. Ze drijven toch hun zin door.”

“Ze hebben ook bijna niets aangepast, het huidige plan is nog steeds hetzelfde als het eerste plan”, gaat De Coster verder. “Er zijn een aantal details aangepast, maar de basis blijft hetzelfde. Er komt nog steeds een parkeertoren voor 1.000 wagens midden in de natuur. De stad heeft ook een boscompensatie beloofd en dat lijkt op papier heel mooi, maar je kan een volwassen boom niet compenseren met kleine boompjes. Je haalt ook de natuurlijke habitat weg van de dieren die daar leven en dat valt niet te compenseren.”

De actiegroep heeft al aangekondigd dat ze in beroep zal gaan tegen de omgevingsvergunning. “We willen daar zo snel mogelijk werk van maken, voor ze beginnen met kappen, want dan is het kwaad al geschied. Wij staan juridisch sterk genoeg om in beroep te gaan met technisch onderbouwde argumenten”, besluit De Coster.

Persbericht: 630 bezwaarschriften voor derde openbaar onderzoek van Plopsaqua in Mechelen.

Dat brengt de teller sinds het begin van de procedure op 956 bezwaren. We kunnen nog altijd rekenen op de steun van organisaties Bos+, Greenpeace en Natuurpunt, die ook hun bezwaren insturen.

Het derde openbaar onderzoek naar de Plopsaqua vergunningsaanvraag loopt af op 17 januari 2024 middernacht. De actiebereidheid en de motivatie om bezwaren in te sturen stijgt nog bij elk nieuw onderzoek. Net als vorige keer kon men gebruikmaken van ons webformulier om een bezwaar in te sturen. Het gaat dus wel degelijk om 630 verschillende bezwaren, geen kopieën. Bij de vorige openbare onderzoeken werden er 331 ingestuurd. Daarnaast werden er ook bezwaren rechtstreeks via het omgevingsloket of via de post opgestuurd. Het echte totaal weten we dus nog niet.

Plannen nauwelijks aangepast
Na het eerste openbaar onderzoek stuurde het stadsbestuur Plopsa terug naar de tekentafel zonder beslissing. Na het tweede openbaar onderzoek trok Plopsa, door te veel tegenstand, zelf de plannen in.
Ondanks het wijdverbreide protest werden de plannen van Plopsaqua Mechelen nauwelijks aangepast de afgelopen jaren. Dat terwijl nieuwe inzichten over de ware impact van het waterpretpark in het Zennebeemden gebied wel gewoon bleven toenemen. Intussen loopt er een onderzoek om alvast het zuidelijk deel van het Zennebeemden gebied als beschermde natuur in te kleuren. Naast de natuurwaarde zijn ook het belang van stikstofuitstoot en het belang van waterberging enorm belangrijk geworden de afgelopen jaren. Maar ook de mobiliteitsproblemen in Mechelen zijn een belangrijke factor geworden. De laatste mobiliteitsstudie naar de impact van het waterpretpark dateert al van 4 jaar geleden. Intussen is mobiliteit hét thema geworden in Mechelen. Plopsa heeft dus met de derde vergunningsaanvraag geen enkele belangrijke aanpassing gedaan om de aangehaalde problemen op te lossen. Wat de strategie achter die passieve houding is, is niet geheel duidelijk.

Plooien gladstrijken

We horen de afgelopen maanden geruchten van medewerkers bij de stad en bij Plopsa, dat momenteel de plooien achter de schermen worden gladgestreken, en dat het project bijna zal starten. Intussen is er al 5 jaar geen enkel publiek overleg geweest tussen de stad en de actiegroep. Er is een volledig spreekverbod over Plopsaqua bij het stadsbestuur.

Voor de schermen zien we de plooien en barsten enkel groter worden. De komende maanden zal er dus een krachtmeting komen tussen het lobbywerk van Plopsa achter de schermen, en het democratische proces voor de schermen.
Jan De Coster: “Het kan misschien naïef zijn, maar ik geloof dat democratie uiteindelijk zal winnen. Het Zennebeemden gebied is intussen een symbool geworden voor andere actiegroepen in heel het land die elk hun strijd voeren. Duizenden mensen volgen dit hoopvolle verhaal. We mogen hen nu niet teleurstellen.

Plopsa annuleert vergunningaanvraag!


Na het grote aantal bezwaarschriften en de herhaling van de negatieve adviezen van Provincie en ANB kiest Plopsa voor de achterdeur: Ze trekken de vergunningsaanvraag voor Plopsaqua in. Op die manier hopen Plopsa en Stad Mechelen minder gezichtsverlies te lijden, en zo moeten ze ook geen antwoorden geven op alle ingediende bezwaarschriften. Maar het belangrijkste is nog altijd dat ons bos weer veilig is!
Dankjewel allemaal voor jullie steun ! 🙏🍀🤩

De kans bestaat dat Plopsa nog eens opnieuw begint en een nieuw plan maakt. En dan doen we dit met plezier nog eens allemaal opnieuw! Onze natuur staat op het spel, beste Plopsa. Wij geven niet op. 😊👍

Je kan ook de reactie van Plopsa lezen in dit bericht. https://www.gva.be/cnt/dmf20220920_93653528

Provincie geeft ongunstig advies over plannen Plopsaqua, dat intussen aangepaste vergunningsaanvraag indiende

GVA 25/7/2022 – De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft de aanvraag van Plopsaqua in Mechelen ongunstig beoordeeld. Volgens de POVC is het realiseren van een zwemcomplex volgens de huidige plannen niet aanvaardbaar. Plopsa diende intussen een gewijzigde aanvraag in. Eind september moet de stad een beslissing nemen over de omgevingsvergunning.

Lees meer op https://www.gva.be/cnt/dmf20220725_94328262

GVA: Bos+ en Greenpeace steunen verzet tegen Plopsaqua Mechelen, al 140 bezwaren: “Het bos mag niet het slachtoffer zijn”

Het openbaar onderzoek voor de bouw van een waterpretpark van Plopsaqua en een nieuw stedelijk zwembad in Mechelen loopt zaterdag af. Zo’n 140 burgers hebben al bezwaar aangetekend tegen het project aan Technopolis. Opvallend is dat nationale organisaties zoals Bos+ en Greenpeace het verzet steunen. De CEO van Plopsa Group verdedigt het project en wijst erop dat ook zwemwater maatschappelijk van belang is.

Lees het artikel hier:
https://www.gva.be/cnt/dmf20220429_94803384

VRT: Meer dan 140 bezwaarschriften tegen Plopsaqua in Mechelen: “40 procent van het bos dreigt te verdwijnen”

In het eerste openbare onderzoek voor de vergunning voor Plopsaqua in het Zennebeemden Bos in Mechelen-Zuid zijn er meer dan 140 bezwaarschriften ingediend. De actiegroep Groene Buffer heeft ook 10.000 handtekeningen verzameld en is enthousiast over de steun die ze krijgen.

Lees meer hier:
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/04/29/meer-dan-140-bezwaarschriften-en-10-000-handtekeningen-tegen-plo/

Persbericht 10.000 handtekeningen

Groene Buffer sluit campagne tijdens het openbaar onderzoek van Plopsaqua af met 10.000 handtekeningen , meer dan 130 bezwaarschriften en met de steun van nationale organisaties Greenpeace, Bos+ en Natuurpunt

Op 29/4/2022 eindigt het eerste openbare onderzoek voor de vergunningsaanvraag voor Plopsaqua in het Zennebeemden Bos in Mechelen Zuid. We zijn overdonderd door massale steun, in alle mogelijk vormen. Veel mensen maakten gebruik van de tutorials en video’s om wegwijs te raken in het bezwaarproces. De leden van de Groene Buffer zijn enorm dankbaar voor deze overweldigende steun!

En er werden al 130 publieke bezwaren ingediend op het omgevingsloket. Sommige bezwaren zijn heel kort, sommige zijn enkele pagina’s lang. Het aantal is daarin niet het belangrijkste, het gaat ook om de kwaliteit. Sommige mensen hebben veel werk verzet om onderbouwde bezwaren te maken.

Maar er zijn ook bezwaren ingestuurd door nationale organisaties als: Natuurpunt, Greenpeace en BOS+. Dat is een belangrijk signaal dat de bezorgdheid om het bos veel verder reikt dan de directe omwonenden.  Deze organisaties richten zich in hun bezwaar vooral op de onvervangbare natuurwaarde van dit bos. Ze zien het als een belangrijk symbolisch dossier, omdat er zoals dit Zennebeemden Bos nog honderden andere bossen in gevaar zijn. Het is tijd dat we het tij keren. Dit bos is belangrijk. Elk bos is belangrijk.

Natuurpunt kreeg van Technopolis het beheer van een groot deel van het Zennebeemden Bos. Bijna 4 ha van het beheerde gebied overlapt nu met het project gebied dat voorgesteld werd in de vergunningsaanvraag. 

In het nieuwe lopende GRUP onderzoek worden de plannen voor Plopsaqua al meegenomen in het ontwerp, terwijl het openbaar onderzoek nog maar pas is afgelopen, en de vergunning nog niet goedgekeurd is.

Het onderwerp van de petitie is het lopende GRUP onderzoek.

Je kan dus nog altijd tekenen:

https://www.11m.be/petitions/red-het-zennebeemden-bos-uit-de-handen-van-de-plopsa-groep

Het stadsbestuur weigert nog steeds de petitie in ontvangst te nemen. Sinds de start van de actie 4 jaar geleden is er nog steeds geen dialoog geweest tussen stadsbestuur en de actiegroep.

Pano Reportage

https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/pano/2022/pano-s2022a5/

Emoties lopen vaak hoog op bij plaatselijke actiegroepen als het om Vlaamse bomen en bossen gaat, nog te makkelijk worden ze gekapt. Voor Pano was dat het startpunt om de pijnpunten in het Vlaamse bomenbeleid onder de loep te nemen.

Worden onze Vlaamse bossen en bomen vandaag genoeg beschermd? Bert De Somviele van Bos+ zag de voorbije twintig jaar honderden hectaren Vlaams bos verdwijnen voor o.m. woningbouw. Ja, er worden ook veel nieuwe bomen geplant ter compensatie, maar Pano stelt vast dat dat herplanten niet altijd een succesverhaal is.

Vlaanderen heeft stappen gezet in zijn beleid, na een historische achterstand. Maar uit ons onderzoek blijkt ook nog dat de Vlaamse overheid het merendeel van de ontbossingsvragen toch goedkeurt. Hoe komt dat?

Je kan de hele reportage hier bekijken:
https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/pano/2022/pano-s2022a5/

7400 handtekeningen voor het bos !

We hebben een nieuwe poging gedaan om de petitie, nu met 7400 handtekeningen, te overhandigen aan het stadsbestuur, maar weer kwam er niemand opdagen. Gelukkig was de pers wel aanwezig.

Het Laatste Nieuws:
https://www.hln.be/mechelen/actiecomite-zamelt-7-385-handtekeningen-in-voor-behoud-van-zennebeemdenbos-men-kan-ons-toch-niet-blijven-negeren~afc8cfd2/

Gazet Van Antwerpen
https://www.gva.be/cnt/dmf20220108_95722443

Je kan nog altijd tegenen:
https://www.11m.be/petitions/red-het-zennebeemden-bos-uit-de-handen-van-de-plopsa-groep