Nog 3 dagen te gaan voor 3de openbaar onderzoek

Jullie hebben voor het 3de openbaar onderzoek van Plopsaqua al 580 bezwaarschriften ingestuurd, en we hebben nog 3 dagen te gaan! Grijp dus zeker je kans om alsnog iets in te sturen. Het maakt niet uit of je dichtbij woont of verder weg. Wanneer het gaat over natuurwaarde of verkeersimpact dan is iedereen in en rond Mechelen betrokken.

Stuur hier je bezwaar in: https://www.groenebuffer.be/bezwaarformulier/

Heb je graag nog wat inspiratie? Dan kunnen volgende onderwerpen misschien helpen:

 1. Natuurwaarde
  Plopsa wil het waterpretpark in het Zennebeemden gebied plaatsen. De grootste impact komt van het parkeergebouw van meer dan 1100 plaatsen dat midden in het bos komt. Voor het grootste deel van het Zennebeemden gebied loopt er momenteel een procedure om het te erkennen als beschermd gebied. Plopsa wil die erkenning te snel af zijn. Ze beweren dat er geen waardevolle natuur is in de omgeving. We kennen het Zennebeemden gebied als een plaats met duizenden bomen en vele wilde dieren, zoals vossen, uilen, reeën en bevers.
 1. Water
  Het Zennebeemden gebied is sinds honderden jaren bekend als moerasgebied. In een onderzoek van Pidpa krijgt het gebied perceel score D. Dat is de hoogste score voor overstromingsgevoeligheid. Waterproblemen zijn overal in de actualiteit tegenwoordig. In dit gebied een vergunning verlenen voor zo’n groot project is vragen om problemen.
  Bovendien geldt er sinds enkele maanden een nieuwe strengere gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) voor hemelwater. Daarmee wordt echter geen rekening gehouden in deze vergunningsaanvraag. 
 1. Stikstof en klimaatimpact
  Plopsa wil een waterpretpark bouwen dat constant verwarmd moet worden, binnen en buiten. Ze gebruiken daarvoor voornamelijk gasketels met een vermogen van 3900 kW. Naast alle andere uitstoot zorgt dat ook voor stikstofneerslag in en rond het bos. Daarnaast komt er ook nog de uitstoot bij van duizenden wagens die ze vanuit heel het land naar het gebied willen brengen.
 1. Verkeersdruk
  Plopsa wil een parkeergebouw plaatsen met, in eerste fase, 1100 plaatsen. Daarnaast wil Technopolis de komende jaren het aantal bezoekers verdubbelen. Dat is een hoop verkeer dat allemaal langs hetzelfde ronde punt moet passeren. Het laatste onderzoek naar de mobiliteit dateert van 4 jaar geleden. Ze telden toen wagens op 4 januari 2020. De situatie in Mechelen is sindsdien grondig veranderd. De opening van de tangent en het eenrichtingsverkeer op de vesten hebben de verkeersdynamiek in Mechelen op zijn kop gezet. Er wordt ook een groot distributiecentrum geopend waarvoor het verkeer langs hetzelfde ronde punt moet. Plopsa houdt hier geen rekening mee.

Parkeerdruk
Plopsa vraagt op dit moment al 12 euro voor elke wagen die het parkeergebouw moet binnenrijden. Dat is een relatief grote kost bovenop de rest van de kosten die bezoekers  hebben bij een bezoek aan het pretpark. Op recensies in andere Plopsaqua pretparken lezen we vaak erg negatieve reacties op de onvoorziene extra kosten. Dit gaat ervoor zorgen dat bezoekers deze kosten willen vermijden, en elders in de buurt gratis willen parkeren. De stad heeft momenteel geen enkel antwoord op het gevaar van wildparkeerders in de omliggende straten.

Derde openbaar onderzoek tot 17 januari 2024

Het is winter in het Zennebeemden bos! Maar vandaag schijnt de zon. De feestdagen komen eraan. Er is toch niks zo gezellig als een wandeling in het bos, gevolgd door een warme chocomelk.

Om het extra gezellig te maken besloten Plopsa en stad Mechelen om tijdens de eindejaarsfeesten ook nog eens het 3de openbaar onderzoek te starten naar het waterpretpark hier in het Zennebeemden bos.

Maar dat moet de feestvreugde niet temperen. Het plan dat ze indienen is nagenoeg hetzelfde als de vorige 2, en die werden ook telkens van tafel geveegd. Er is nog altijd de parkeertoren voor 1100 wagens hier in het bos, er zijn nog altijd de gasstookketels van 3900 kW die het hele complex binnen en buiten moeten verwarmen. Dat zijn al 2 ijzersterke argumenten om de vergunning af te keuren, maar speciaal voor Kerstmis plaatsten Plopsa en Stad Mechelen nog een kers op de taart.

Ze deden namelijk een voorstudie om de impact van de stikstofuitstoot te voorspellen. En in die studie tonen ze heel duidelijk dat er stikstofneerslag verwacht wordt in een groot deel van het Zennebeemden natuurgebied en ook in de omliggende woonwijk.

Daarmee schieten ze zichzelf los in de voet. We hebben er het raden naar waarom Plopsa het eigen dossier op die manier zou saboteren. We hebben in het verleden al vaak gemerkt dat Plopsa sterk overschat wordt, maar ik denk dat het nog altijd veiliger is om ze te overschatten. Maar het ziet er dus wel goed uit voor het bos.

We weten intussen ook waarom Plopsa sinds juni al 2 keer uitstel kreeg omdat het dossier onvolledig was. Je weet misschien nog dat we naar die reden gevraagd hadden via openbaarheid van bestuur, en we kregen antwoord dat het dossier te gevoelig was voor dat soort openbaarheid. De reden was dus telkens dat Plopsa onvolledige informatie gaf over de bomen die ze zouden kappen, en de manier waarop ze zouden compenseren. Dat komt dus niet echt als een verrassing hé.

We kregen al 565 bezwaarschriften binnen over de afgelopen maanden, en die zijn we nu allemaal aan het insturen. Het openbaar onderzoek loopt tot 17 januari 2024.

Als je intussen het dossier helemaal wil uitpluizen, dan surf je naar

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/2022118549

Je kan ook nog altijd bezwaren insturen:

https://www.groenebuffer.be/bezwaarformulier/

5 jaar Groene Buffer !

Op 18 april 2018 kwamen een paar bezorgde Mechelaars bij elkaar om te praten over de bedreiging die het Zennebeemden Bos boven het hoofd hing. Het stadsbestuur en Plopsa hadden zich voorgenomen om een waterpretpark te bouwen in een prachtig stukje natuur in het zuiden van Mechelen. In minder dan 10 maanden zou de eerste “schop in de grond staan”, aldus de toenmalige schepen van sport. Vijf jaar verder is het bos er nog altijd. Er is geen schop te bespeuren. De helft van het bos is intussen al in beheer van Natuurpunt. We willen ook de andere helft beschermen, maar dat vraagt nog wat werk.

Het stadsbestuur en Plopsa namen zich voor om “het beste dossier ooit” voor te bereiden voor het waterpretpark. Bovendien zouden ze werken aan een draagvlak in de buurt. Volgens de burgemeester mocht geen enkele schepen publiek praten over de Plopsaqua plannen. Tot op vandaag wachten we nog steeds op een eerste publiek overleg met de burgers. De angst van onze schepenen om publiek te praten over Plopsaqua heeft ons door de jaren enorm gesterkt. Het toonde dat het dossier erg zwak staat. Het bewijs daarvoor kwam vorig jaar, toen Plopsa uiteindelijk toch een vergunningsaanvraag deed. Ze werden overspoeld door bezwaarschriften en ondanks de administratieve trucjes van ons stadsbestuur kregen ze tot 2 maal toe een aantal negatieve adviezen. Liever dan gezichtsverlies te lijden, trokken ze dan maar de vergunningsaanvraag in. 

De rest is geschiedenis. In de maanden daarna stapelden de argumenten tegen Plopsaqua zich op. Er komt een nieuw zwembad 2 kilometer verderop in Hofstade. Het stadsbestuur mag niet langer oordelen over dit soort vergunningen als ze zelf initiatiefnemer zijn. De CEO van Plopsa kwam in opspraak door zijn grensoverschrijdend gedrag, wat de actievoerders ook aan den lijve hadden ondervonden. Uiteindelijk volgde zijn ontslag. Plopsa heeft nu een aantal projecten in de ijskast gestopt. Het stadsbestuur heeft nog altijd geen uitspraak gedaan over hoe het nu verder moet met het Mechelse zwemwater.

Honderden Mechelaars hebben zich achter onze campagne geschaard. Naarmate het succes van de Groene Buffer groeide, wilden meer en meer mensen het fatalisme laten gaan, omdat ze zagen dat we dit konden winnen. Er bestaat geen positiever verhaal dan burgers die samenkomen en zich inzetten om onze kostbare natuur te beschermen. We gaan daar vooral niet mee ophouden. 

Het succes van de campagne in het Zennebeemden Bos inspireerde vele andere Mechelaars om ook in hun buurt in actie te komen. Samen met de actiegroep Leefbaar Mechelen Noord hebben we campagnes opgestart voor de bescherming van de gebieden Kantvelde en Blauwensteen. Zo groeit ook in het noorden van de stad het vertrouwen dat we deze bossen kunnen redden. 

Fatalisme is de grootste vijand van onze natuur, en dat weten onze politici. Wanneer de mensen het opgeven, kunnen ze gerust hun gang gaan. Maar zolang er mensen zijn die actie willen voeren is er hoop voor de toekomst van onze natuur. We gaan lastige vragen blijven stellen, beste politici, en vroeg of laat gaan jullie moeten antwoorden. Welke vraag over natuurbehoud wil jij aan onze politici stellen?

Dag Van De Wetenschap 2021

28 november is het weer Dag van de Wetenschap!
Zoals vorig jaar beloofd kan je nu meer dan ooit dingen bijleren in het Zennebeemden Bos. Het zuidelijke deel wordt nu beheerd door de lokale groep van Natuurpunt Mechelen.
In het Noorden vind je de Insectopia tentoonstelling van Technopolis, en door heel het bos kan je de luisterwandling volgen van Radio 2. (en je vindt er ook de Bomy wandeling 🌳😉) Tijd om dat draagvlak definitief op te bergen, Plopsa.
Uiteindelijk wint de wetenschap altijd.

#dvdw2021 #dagvandewetenschap

6000 handtekeningen!

Onze petitie telt nu al 6000 handtekeningen ! 🤩🍀🌳👍
Maar de burgemeester en schepencollege kunnen de petitie nog steeds niet in ontvangst nemen, zelfs niet corona-proof via videochat. ‼️
Alexander Vandersmissen is de enige persoon bij de stad die mag spreken met de burgers over het #plopsaqua project. Waarom verstopt hij zich dan?

Je kan nog altijd tekenen:
https://www.11m.be/petitions/red-het-zennebeemden-bos-uit-de-handen-van-de-plopsa-groep

Zand in de ogen

Dat Groen Mechelen en het stadsbestuur momenteel paniek voetbal speelt dat konden we gisteren al zien toen ze de pers bijeen riepen om een stukje beton uit te graven. Ze deden dat omdat onze actiegroep vandaag een persconferentie hield om onze 5400 handtekeningen af te geven aan het schepencollege, Plopsa en de Vlaamse Overdheid.
Geen van hen kwam opdagen. Er volgden wel een paar random trappen in de vorm van nog een paar persberichten, waarbij zelfs onze petitie de stempel “Fake news” kreeg.
Een trots moment, toch wel. Drama alom.

Maar toen we dachten dat de dag niet meer gekker kon worden, kwam plots de post van Patrick Princen, waarin hij verteld dat hij kort na de persconferentie een wandeling deed door het Zennebeemden Bos en aankondigde dat ze 9 ha in beheer van Natuurpunt gaan laten, en zo een deel laten uitmaken van het grote aangekondigde rivierenland natuurpark.
De angst om door het bos te wandelen was blijkbaar veel minder groot, dan de angst om met actievoerders te praten, 100 meter verder.

Zijn bericht vraagt wat verduidelijking. Het hele Zennebeemden Bos wordt momenteel beheerd door een privé partner van Technopolis. Je kan de kern van het bos verdelen in 2 delen van 8 ha. Het noordelijke deel is ter beschikking van Plopsa. Het zuidelijke deel is nog steeds beschermd als groene zone.
Als je dit deel neemt en je telt daarbij het terrein rond het kasteel van Geerdegem, dan kom je ongeveer op 9 ha. Maar dit terrein is nooit in gevaar geweest.

Is het toevallig dat deze 2 gebieden samen ook ongeveer 9 ha zijn?
Ik had graag bevestiging gekregen van Patrick Princen, maar hij heeft mij intussen (alweer) geblokkeerd op facebook.

Wanneer politici zoveel energie steken in twijfel en verdeeldheid zaaien dan is dat een teken dat actiegroepen meer dan nodig zijn in Mechelen.

Open Brief over politici en onschuld

Beste leden van het Mechelse stadsbestuur,

Het schooljaar loopt ten einde. Wat iedereen zeker zal bijblijven dit jaar zijn de fel besproken spijbel acties, en andere klimaatacties, die hun oorsprong vonden in Zweden, en die in ons land vleugels vonden, tot zelfs hier in Mechelen. Een bries van hoop waaide elke donderdag door ons land. Het werd dan ook een zware les voor onze jongeren toen bleek dat er in de verkiezingsuitslag nog weinig te vinden was van al die hoop.

Hopelijk weten niet enkel de ouders van jonge kinderen, hoe tragisch zo’n moment is, waarop je kind de hoop in iets verliest, of wanneer een illusie verbrijzeld wordt, en ze weer een stapje dichter komen bij die onvermijdelijke volwassenheid.

Tegenover elke kinderdroom en tegenover elk sprankeltje hoop staat er jammer genoeg ook een plan om die hoop te misbruiken voor geld en macht gewin. Zelfs met de groene partij in ons stadsbestuur worden er nog elk jaar meer bomen gekapt en wordt er meer beton gegoten in Mechelen. De vrije natuur verdwijnt razendsnel in onze stad, en wordt vervangen door aangelegde parkjes met hier en daar een boompje. De hoop om elke gekapte boom te compenseren met 3 nieuwe bestaat enkel in verkiezingsprogramma’s.

Terwijl Mechelaars deze situatie machteloos moeten ondergaan, vertellen jullie ons dat we de vernieuwing van onze stad moeten toejuichen, en dat er een natuurpark gepland wordt in onze stad en dat jullie al zo’n honderd bomen geplant hebben in die parkjes. Intussen moeten er de komende jaren duizenden bomen gekapt worden in onze stad voor diverse vastgoedprojecten zoals hotels, shoppingcentra en waterpretparken, zoals ook in de lus van Mechelen Noord, waar de kap bij het begin van volgend schooljaar gaat beginnen.

Met elke boom die hier valt, verdwijnt er ook hoop en onschuld.

Ik kan me inbeelden dat de politieke wereld een mens wel hard kan maken, maar ik kan jullie verzekeren dat ook volwassen mensen nog onschuld kunnen waarderen.

Afgelopen weekend stond ik, tijdens de laatste zon van de namiddag, in de wei naast het Zennebeemdenbos(*), toen enkele meters verder plots en reetje opsprong en terug naar het bos rende. Het maakt niet uit hoe oud je bent, maar zo’n verrassende ontmoeting brengt nog altijd kinderlijke onschuld naar boven. Wat een magisch moment.

De groene leden van het stadsbestuur vinden dat het wel goed gaat met die reetjes. Die trekken hun plan wel. Binnenkort kunnen ze misschien in het Mechelse natuurpark gaan wonen, maar ik zou toch liever hebben dat ze gewoon hier tussen ons kunnen blijven, tussen de bomen, de boterbloempjes en de onschuld.

Met vriendelijke groeten,

Jan De Coster

Democratie gebeurt ook buiten het stemlokaal.
Deel dit bericht en praat hierover met onze politici.

*Ook het Zennebeemdenbos in Mechelen Zuid wordt bedreigd door de plannen voor een waterpretpark. Duizenden bomen en een habitat voor wilde dieren, dreigt te verdwijnen.

Het bos als muze. Een open brief aan Frans De Wachter van Cultuurraad Mechelen.


Beste Frans De Wachter,

Sinds meer dan een half jaar werken we aan een campagne om het Zennebeemdenbos in het Zuiden van Mechelen te redden van de kettingzagen, omdat men er een waterpretpark wil zetten. Als kunstenaar gebruik ik daarvoor de middelen en ervaringen die ik in de loop van de jaren heb verzameld. Motivatie en inspiratie hebben vaak een heel vruchtbare wisselwerking, en op die manier is het Zennebeemdenbos mijn muze geworden de laatste jaren. Als voorzitter van de cultuurraad in Mechelen moet u dat fenomeen zeker kennen van andere kunstenaars.

Onlangs heb ik een nieuw project gelanceerd voor ons bos, waarbij ik vraag aan ouders en kinderen om tekeningen en teksten op te sturen, zodat we een tentoonstelling kunnen maken voor en in het bos. Toen ik uw medewerking vroeg via de facebookgroep van Cultuurraad Mechelen, was uw eerste reactie om prompt mijn lidmaatschap te verwijderen, zonder extra uitleg. U kan begrijpen dat dat mij verbaast, zeker omdat we kinderen oproepen om hun werk en hun meningen te tonen aan de wereld.

 

Ik heb u om meer uitleg gevraagd en dit was uw reactie:

De groep Cultuurraad is een positief forum over cultuur en is geen plaats voor politieke acties à la Plopsa e.a. Die niets met cultuur te maken hebben. Daar zijn andere fora voor.”

Ik moet u verrast hebben met mijn vraag, want dat kan niet het doordachte antwoord zijn van een man met zo’n lange staat van dienst in de culturele wereld. Met dit project willen we de vrije natuur redden in het Zuiden van Mechelen, zodat onze kinderen in het bos kunnen spelen, en zodat de wilde dieren nog een plaats hebben in onze stad. Cultuur moet de wereld redden, Mr. De Wachter. Het moet niet altijd positief zijn, zoals u stelt. Vaak is het confronterend.

Intussen lopen de inzendingen al binnen.
Cultuur vindt altijd z’n weg, Mr. De Wachter.

 

Met vriendelijke groeten,

Jan De Coster


Voor meer info over het project kan je een kijkje nemen op
http://www.groenebuffer.be/heyhans/

Als je je steentje wil bijdragen, kan je een tekening, gedicht of brief maken, en doorsturen naar hans@groenebuffer.be. Je werkt wordt dan een deel van een speciale tentoonstelling voor Hans Bourlon, de eigenaar van Studio100, die graag vertelt dat hij een liefhebber is van de natuur.

 

Beste burgemeester en leden van het stadsbestuur, wij zijn niet de oppositie.

Beste burgemeester en leden van het stadsbestuur,

Gisteren had ik het genoegen om rond de tafel te zitten met een aantal andere, zeer gepassioneerde, Mechelaars. We kenden elkaar al een hele tijd door “likes en shares”, maar gisteren konden we elkaar in levende lijve ontmoeten. In Mechelen zijn intussen een handvol actiegroepen opgericht met als gemeenschappelijk onderwerp, het beschermen van de schaarse Mechelse natuur en het behouden van de levenskwaliteit in onze mooie stad.

Tijdens deze eerste overkoepelende vergadering konden we onze strategieën delen, juridische en technische informatie uitwisselen, maar ook vooral emoties en ervaringen delen. De streven naar een beter leefmilieu zou een evidente zaak moeten zijn. Initiatieven van burgers om onze wereld te verbeteren worden overal geprezen als een voorbeeld voor de toekomst van ons samenlevingsmodel.

Toch blijft het in Mechelen een zeer frustrerende opdracht om deze acties te voeren. Alle mensen rond de tafel delen verhalen over zeer moeilijke communicatie met de leden van het stadsbestuur. Ze halen aan dat alles vlot loopt zolang je kan meestappen in de goed-nieuws-show van onze stadslijst. Van zodra de eerste woorden van kritiek vallen, stopt de communicatie en lijkt het alsof je lid wordt van een virtuele oppositie. Hoe rijm je zo’n houding met een boodschap van verdraagzaamheid, burgerparticipatie en afkeer van populisme?

De meeste van de actiegroepen rond de tafel hebben geen bijkomende politieke agenda. Het heeft weinig zin om te verwachten dat de verkiezingsuitslag veel gaat veranderen in onze strijdtonelen. Ongeacht welke uitslag er komt, wij gaan gewoon verder met ons streven om van Mechelen een leefbare stad te maken.

Dus beste burgemeester en leden van het stadsbestuur, ondanks en dankzij ons groot engagement in Mechelen, zijn we ook gewone burgers.
Wij zijn niet de oppositie. Wij zijn allemaal voor Mechelen.

 

met vriendelijke groeten,

Jan De Coster
mede-initiatiefnemer Groene Buffer van Mechelen Zuid

Ook namens

Actiegroep Geen sloop Bos van Loos (https://www.facebook.com/groups/1753234388227836/)

Actiegroep Red het Hanswijkbos
(https://www.facebook.com/redhethanswijkbeekbos/)

Actiegroep Hombeeks plateau

Actiegroep Red Stadsbos Kauwendaal
(https://www.facebook.com/groups/REDSTADSBOSKAUWENDAAL/)

Leefmilueugroep Mechelen-Zuid VZW 
(http://www.leefmilieugroep-mechelen-zuid.be/)

Actiegroep Zwembad Geerdegemvaart
(https://www.facebook.com/ActieZwemGeerdegem/)

 

Uit de hand gelopen begroeiing

Afbeelding kan het volgende bevatten: plant, tekst en buiten

“Sommige mensen doen alsof die grond een bos is, maar eigenlijk is dat uit de hand gelopen begroeiing.”
Aldus Marc Hendrickx in GVA op 23-07-2018

Beste Marc,
Vele van die bomen staan hier al meer dan 100 jaar. Als dit uit de hand gelopen begroeiing is, dan willen we jouw achtertuin wel eens zien? 

Marc deed deze uitspraak vandaag als waarnemend burgemeester van Mechelen, naar aanleiding van de beslissing van de Vlaamse regerering om de toelating te geven aan Technopolis, om de grond in de Groene Buffer in Mechelen Zuid, in sub-erfpacht te geven aan Studio 100. Het is ook niet meer dan dat. Technopolis is geen eigenaar van die grond, maar kreeg die in beheer om een centje bij te verdienen. Daarom moest de Vlaamse regering toelating geven. Studio 100 en Bart Somers willen graag op deze grond een waterpretpark neerzetten. Op deze grond is nu een waardevol bos met wilde natuur. Onze actiegroep wil beletten dat deze waardevolle natuur verloren gaat. Er moet een betere plaats te vinden zijn voor een waterpretpark.

Deel en like dit bericht als je akkoord bent. Praat met de Mechelse politici over de Mechelse natuur. Er rest ons niet veel meer.

https://www.gva.be/cnt/dmf20180722_03626171/realisatie-plopsaqua-in-mechelen-stap-dichterbij

Bart Somers en Kristof Calvo pakten afgelopen week uit met cijfers over hun Mechels referendum.

Geen automatische alt-tekst beschikbaar.

Gedurende 14 weken hebben ze 40.000 maal aangebeld bij de Mechelaars. 1.300 Mechelaars vulden het referendum in.
In het referendum stonden 0 vragen over Plopsaqua, de zwembaden of het natuurbeleid.

Gedurende 12 weken hebben wij 121.856 maal een Mechelaar bereikt op Facebook, met 21.321 interacties, likes, shares en opmerkingen.
Wij hebben slechts 1 vraag:
Waarom moet er Mechelse natuur plaats ruimen voor het waterpretpark van Studio100?
Like en share dit bericht, zodat onze cijfers nog beter worden, zodat ze nog moeilijker te negeren zijn door de Mechelse politici.
Dankjewel !

Bron:
http://www.radioreflex.be/2018/07/06/groot-mechels-referendum-levert-eerste-speerpunten-op/

 

De strijd van Bart Somers om de stad

Bart Somers lanceert vandaag zijn nieuwste boek over zijn strijd om de stad.
Het lijkt haast een noodkreet waarin hij vertelt over zijn (interne) strijd met het populisme in Mechelen.

Wanneer een burger kritiek heeft op het beleid van Bart Somers dan wordt die prompt een politieke tegenstander voor hem. Op die manier heeft Bart zo’n 50.000 politieke tegenstanders in Mechelen gecreëerd. We moeten Bart helpen met zijn interne strijd tegen populisme. Een goed burgemeester moet om kunnen gaan met kritiek. Daar groeit iedereen van.

Bart Somers weet als geen andere Mechelaars te polariseren wanneer het op de bescherming van het weinige Mechelse groen aankomt.

In de groene buffer in Mechelen Zuid wil de schoonbroer van Bart Somers een waterpretpark neerzetten. Daarvoor zou een eeuwenoud bos gekapt moeten worden.

Help Bart in zijn strijd om zijn populisme te overwinnen.
#gewoondoen

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst