Een spiegel is niet transparant Bart Somers.

Een spiegel is niet transparant Bart Somers. Ik weet het. Het is tricky…
Na de constructieve wijkbabbels heb je de Mechelaar meer informatie beloofd ivm het Plopsaqua dossier. Al wat je echter doorstuurde is de informatie die publiek beschikbaar is op de website van de Vlaamse Overheid, en die we zelf al gepubliceerd hebben gisteren.

Hierbij nogmaals enkele simpele vragen:

1. Op welke basis wil de Stad Mechelen het pretpark zo graag op de terreinen van Technopolis? En waarom zijn andere pistes voor andere locaties in Mechelen verlaten? Als de relatie met je schoonbroer hier geen invloed heeft, Bart Somers, waarom wil je dan zelf zo graag dat pretpark hier?

2. Als de Vlaamse Overheid een onderzoek doet naar de haalbaarheid op vlak van mobiliteit, met welke informatie van Mechelen doen ze dit dan? Wat wordt de capaciteit van het pretpark? Hoeveel auto’s verwachten jullie? Hoeveel parking? Wat zijn de invalswegen? Greet Geypen

3. Als de Vlaamse Overheid een onderzoek doet naar het milieueffect, met welke informatie van Mechelen doen ze dit dan? Dit terrein ligt vol beemden, natuurlijke waterreservoirs, en dan stroomt de wei vaak nog onder water, omdat bij eerdere werken al een paar beken worden toegelegd. Wat gaat er gebeuren als dit betonneerd gaat worden voor een parking? Als de bomen en de dieren je niks kunnen schelen, Kristof Calvo Groen, dan mischien wel de kelders van de omwonenden?

Wat is er beslist met het GRUP?

In het oorspronkelijke gewestplan was alles rond Technopolis groene zone. (1ste foto) In 2008 is er een aanpassing gebeurd in de donkerbruine zone op de 2de foto.

Meer details hier:
https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/d15c3315-af65-4a94-877e-33e40b0d71ca

Brief van de burgemeester

Vanavond kreeg ik deze informatie van de burgemeester.
De bijlage zie je in de foto bij deze post.

Geachte heer Boermans,
geachte heer De Coster,

Hierbij bezorgen wij u de gevraagde informatie betreffende de inkleuring van de gronden rondom Technopolis:

De bestemming (inkleuring) van de gronden rondom Technopolis is deels vastgelegd volgens het gewestplan en deels volgens het deelplan Technopolis van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaal stedelijk gebied Mechelen (GRUP).

Hierbij is een kaartje opgenomen met de aanduiding van de bestemmingen.

Volgende bestemmingen zijn van kracht volgens het gewestplan:
– gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut (deel van Technopolis en EMT)
– bufferzone (zuidelijk deel thv Zennebeemden)

Volgende bestemmingen zijn van kracht volgens het GRUP:
– gebied voor stedelijke ontwikkeling
– buffer (deel achter woningen Zemstbaan 130 – 158)

De bestemming buffer is een ‘overdruk’ over de bestemming gebied voor stedelijke ontwikkeling. Dit betekent dat de bestemming gebied voor stedelijke ontwikkeling is hier als basisbestemming geldt maar dat er bijkomend de voorschriften voor buffer gelden. Deze voorschriften stellen het volgende:

‘- Tussen het gebied en het aangrenzende woongebied wordt in een buffer voorzien. De buffer moet voldoen aan de voorwaarden van visuele afscherming, geluidsafscherming, landschappelijke inpassing en afstand.
– De buffer wordt beplant met streekeigen struiken en hoogstammige bomen met het oog op het bufferen van de bedrijfsactiviteiten ten opzichte van de aanliggende functies.
– Alleen werken en handelingen met het oog op de aanleg en het onderhoud van de buffer zijn toegelaten.
– Uiterlijk in het plantseizoen dat volgt op het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning, na de inwerkingtreding van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, moet de zone voor buffer aangelegd en beplant zijn.’

Volgens de bestemming gebied voor stedelijke ontwikkeling zijn volgende invullingen mogelijk:
‘Het gebied is bestemd voor personeelsintensieve en bezoekersintensieve activiteiten, openbare groene en verharde ruimten.
Ook verwante voorzieningen zijn toegelaten, zoals:
– horeca
– openbare en private nutsvoorzieningen en diensten
– gemeenschapsvoorzieningen
– sociaal-culturele inrichtingen
– recreatieve inrichtingen
voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddelijke omgeving.’

Momenteel loopt er vanuit Vlaanderen (departement Omgeving) de procedure om het Gewestelijk RUP Afbakening regionaal stedelijk gebied Mechelen (waaronder ook het deelplan Technopolis) te ‘hernemen’. Het betreft zowel de procedure voor het GRUP als de bijhorende beoordeling van de milieueffecten (plan-MER). Aan de procedure van het GRUP is ook nog een openbaar onderzoek gekoppeld. Vanuit Vlaanderen is er nog geen exacte timing meegegeven voor dit openbaar onderzoek. Wanneer dit gekend is zal dit zowel door Vlaanderen als door de stad aangekondigd worden.

Met vriendelijke groeten,
Bart Somers

Geen automatische alt-tekst beschikbaar.

EarthDay 2018

De vorming van een politicus is een hard proces. Je moet niet enkel opboksen tegen de andere partijen, maar ook binnen je eigen partij blijven enkel de sterksten over.
Als je dan eindelijk boven aan de top bent geraakt dan ben je de absolute alfafiguur. Geen enkel argument haalt je nog omver en je bent klaar om elk debat te winnen.
Maar dan moet je terug met de gewone burger praten en dat is andere koek. We moeten top politici als Kristof Calvo en Bart Somers helpen om terug aan de simpele vragen te denken.

Hier is de volgende vraag:
Het lijkt wel alsof de partij Groen hun campagne helemaal afstemt op onze zaak: Groen maakt inderdaad de Mechelaar gelukkig. Maar waarom kiest Kristof Calvo dan voor de steun aan een waterpretpark van 40 miljoen euro midden in een waardevolle groene zone? #earthday2018

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst

Waarom zou de schoonbroer van Bart Somers een waterpretpark van 40 miljoen euro graven in ons bos ?

Een korte historie over Bart, Hans, bosanemonen en een hoop plopkoeken. (hint: het antwoord zit in de vraag)

Laat me beginnen met deze verduidelijking: met “ons bos” bedoel ik de groene buffer naast de afrit van Mechelen Zuid, die de bewoners van de Zemstbaan en Zennebeemden als de groene oase achter hun tuin kennen. Ik heb het onderstaande verhaal hier en daar wat geromantiseerd, omdat ik graag op die manier verhalen schrijf. De cijfers en de feiten zijn echter niet verzonnen en die kunnen jullie makkelijk zelf natrekken met de links die ik geef. Ik spreek niet voor een politieke partij. Dit is mijn persoonlijke mening.

Paradijsje

Ik ben in deze buurt opgegroeid. Als kind speelden we in deze bossen, en waar onze ouders de ontwikkeling van een opkomende industriezone zagen, zagen wij, met onze kinderogen, enkel het ongerepte woud met kampen en voetbalvelden en anders zomers geluk. Intussen zijn we 30 jaar verder en die industrie is er uiteraard gekomen en er is veel veranderd, maar een dappere strook groen heeft toch al die tijd doorstaan. Het is de groene buffer die vanaf Technopolis zich uitstrekt naar het zuiden tot aan de parking van Shopping MZ. De buurtbewoners kennen het als een plek waar je slechts enkele meters moet in wandelen en plots zie je geen enkel huis meer en sta je tussen de bomen. Natuurlijk hoor je ook de snelweg nog, maar je staat ook tussen duizenden bosanemonen. Je ziet de sporen van reetjes die de hele nacht langs de paden hebben gelopen en hier en daar springt er een verschrikte eend weg uit één van de beemden. Op een zonnige lentedag zie je wel eens de speelse hond van de wat oudere buurman van achter één van de bomen springen, en dan weet je dat zijn baasje niet zo ver weg is.

De laatste tijd zie ik ook mijn kinderen al eens het bos in trekken met de buurjongen en nemen zij de fakkel van ons over om hun avonturen in dat woud te gaan beleven. Laat mij dus in alle subjectiviteit zeggen dat dit voor ons een klein paradijs is.

Prijsbeest

Wij Mechelaars hebben een enorme verantwoordelijkheid, niet enkel als het aankomt op het blussen van torens, maar ook omdat we de beste burgemeester van de wereld gemaakt hebben in 2016, en dat was niet altijd makkelijk. Bart Somers is een hele toffe peer die overal graag gezien wordt in Mechelen, maar hij komt wel met een belangrijke kost: Hij houdt van prijzen winnen. Zijn prijzenkast is het belangrijkste meubelstuk in ons stadhuis, en hij twijfelt eraan om er een tweede bij te kopen, of gewoon één nieuwe grote. Zo pakte Bart uit tijdens de nieuwjaars receptie begin dit jaar. Je kan je makkelijk voorstellen dat hij tussen 2 belangrijke meetings door even de tijd neemt om voor zijn kast te staan, en te genieten van al dat blinkend metaal en gechromeerd plastic. Bart wint overal prijzen en kranten over de hele wereld pikken dat op. Onlangs riep hij er zelfs de Bruul uit als “Mooiste Winkelstraat van België”, een straat waarin in jaren niet zo weinig mainstream winkels zijn geweest. Je moet het kunnen. Dat is onze Bart. Daar is Mechelen trots op. Mensen die niet zo voor “instant gratification” zijn moeten hem dat niet kwalijk nemen. Dat hoort bij de zijn natuur, en dat is ook wat de mens al duizenden jaren drijft om zichzelf en de gemeenschap te motiveren. Bart heeft, net als ik, een tijd op de schoolbanken van het College in Mechelen gezeten. Ik kan me goed inbeelden waar zijn belangstelling voor prijzen vandaan kan komen.

Vlees en Koeken

Ik beeld me in dat “Instant Gratification” een goede naam geweest voor Studio 100, maar de nederlandse vertaling van dat begrip had wel wat ouders kunnen afschrikken, vermoed ik. Voor Hans Bourlon moet geluk voor kinderen zo makkelijk mogelijk te verspreiden zijn en toegankelijk zijn voor iedereen. Het best van al moet je geluk gewoon uit je tas pakken en openscheuren en poef… gelukkig. Als ware het een pakje plopkoeken of K3-vleesjes. Ik kan me voorstellen dat elke seconde dat er ergens een kindje niet extatisch en schreeuwend rondspringt, een verloren moment is voor Hans. Daarover staat Hans vaak na te denken wanneer hij voor zijn prijzenkast staat. Bart praat niet zo graag over zijn schoonbroer, Hans Bourlon. Enkele jaren terug verhuurde hij de Nekkerhal voor een tijd aan Studio 100 en daar was niet iedereen zo blij mee.

(https://www.gva.be/cnt/aid1292954/kritiek-op-familieband-somers-met-studio-100)

Flanders Technology International (FTI) werd gevraagd om een oproep te lanceren om een deel van hun terrein naast Technopolis ter beschikking te stellen van een compatibele partner.

https://www.technopolis.be/nl/fiche/praktische-berichten/marktbevraging/

Wanneer er geen gepaste reacties kwamen op deze oproep bij het afsluiten begin 2017, schoot Bart plots iets te binnen. Hij legde zijn plopkoek neer en schoot in actie…

Megalomaneblusser

Bart heeft zwembad problemen. Het mooiste zwembad van Mechelen, aan het Rode Kruisplein, was lek. Dus zorgde Bart ervoor dat het een hotel wordt, want dat is goed voor de Mechelaars. In 2011 werd er gestart met de bouw van de Nekkerpool, het moderne zwembad naast de Nekkerhal. Bart liet die plannen voor de Provincie en de gemeente Bonheiden. Zeven jaar geleden was er nog geen zwembad-probleem voor Bart. Het tij kan snel keren, want plots is ook het zwembad aan de Geerdegemvaart versleten. https://www.facebook.com/ActieZwemGeerdegem/

De stad Mechelen wilde destijds geen 350.000 euro investeren in de Nekkerpool.

(https://www.gva.be/cnt/dmf20170626_02942150/de-nekker-uit-rode-cijfers-na-dipje-door-nekkerpool)

Schepen van Sport, Koen Anciaux, zag het wel zitten dat de Mechelaars zouden betalen voor toegang tot het hele complex tegen de volle prijs van 4 euro. (https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20120622_00195743) Dat belooft alvast voor die onderhandelingen met Studio 100.

Nu moet Bart een nieuw zwembad gaan zoeken voor de Mechelaars. Dat was geen makkelijke tijd voor hem. De plopkoek verpakkingen begonnen zich stilaan op te stapelen naast de prijzenkast van Bart tot er plots een lichtje gaat branden. In plaats van een gewoon zwembad kunnen we ook een heus waterpretpark bouwen! Vol plopkoeken!

Hans Bourlon van Studio 100 zit met zakken vol geld en schoonbroer Bart zoekt een zwembad. Daar moet iets te doen zijn. Wat als we de Mechelaars vertellen dat er ook een gewoon gemeentelijk zwembad komt in het Plopsaqua waterpretpark. Dan heeft Hans een plaats om zijn 40 miljoen euro te besteden en dan moet Bart geen zwembad bouwen, maar gewoon huur betalen aan zijn schoonbroer. Met ruim 1 miljoen euro per jaar komt hij daar wel vanaf.

https://www.hln.be/regio/mechelen/maakt-plopsaqua-zwemmen-duurder~a5093070e/

Het zou best kunnen dat je van plopkoeken en K3-chips wat dik wordt, dus misschien is het wel nuttig dat Studio 100 ook een prominente rol neemt in de sportieve opvoeding van de kinderen. Ze zijn tenslotte al zo sterk bezig met het bevestigen van rolpatronen en andere waardes bij onze kinderen. (zwijg Kwebbel https://www.youtube.com/watch?v=0qPQ19KmlVY )

https://www.demorgen.be/opinie/studio-100-in-een-dozijn-wordt-gekenmerkt-door-manifeste-intellectuele-luiheid-bdc17623/

“Als we een beetje trekken en sleuren dan kan Studio 100 zelfs weg geraken met een rol in wetenschapscommunicatie. Mechelaars geloven dat wel, tenslotte hangt er ook gewoon een voedingsdriehoek bij McDonalds, dat vinden ze ook niet absurd”, kan Bart gedacht hebben. Intussen verschuift hij enkele prijzen in zijn kast.

Misschien is er daar nog plaats voor eentje meer…

Wachten

Criteria voor toewijzing1. Deze wordt berekend per m², op basis van een jaarlijkse vergoeding2. Complementariteit met de doelstellingen van F.T.I vzw en Technopolis NV inzake educatie, informatie en recreatie: hoe vult het project de activiteiten van F.T.I en Technopolis aan, hoe kan het deze ondersteunen3. Commerciële synergiën met F.T.I/Technopolis, anders dan de loutere betaling van een vergoeding4. Impact op de ruimtelijke ordening, inclusief ecologische duurzaamheid5. Impact op mobiliteit, rekening houdende met het bestaande mobiliteitsplan.https://www.technopolis.be/nl/fiche/praktische-berichten/marktbevraging/Intussen wachten Bart en Hans op de goedkeuring van het waterpretpark. De gemeenteraadsverkiezing wacht echter niet, dus is Bart met zijn team druk in de weer om de Mechelaars warm te maken voor zijn projecten. Ze beloven geen aansnijding van open ruimtes en bewaren het huidige groen.

(https://www.voormechelen.be/challenge_b)

We horen echter weinig over zijn waterpretpark, en we hebben hem nog niet gezien op de Zemstbaan.

De criteria hiernaast worden momenteel onderzocht Door de Vlaamse Regering, volgens de oproep van FTI. Met uitzondering van het eerste puntje lijkt het mij sterk dat Studio 100 ergens op zou slagen, maar ik kan mij vergissen.  Volgens Schepen Koen Anciaux verwachten ze de goedkeuring volgende maand. Pas na de goedkeuring zullen ze beginnen met de burgers te informeren, zegt hij.

Werkt democratie dan op die manier?

Mijn geluk komt dus niet uit een pakje koekjes, maar uit een wandeling tussen de duizenden bosanemoontjes.

Maar misschien ben ik gewoon een beetje naïef. Toch, droomt niet elke ouder ervan dat zijn of haar kinderen dezelfde onbezorgde jeugd kunnen hebben als zijzelf ooit.

dankjewel voor je interesse,

Jan De Coster

Bewoner Zemstbaan, Mechelen