Chronologie Petitie Overhandiging

Het Mechelse stadsbestuur en Plopsa waren wat verrast door het grote aantal handtekeningen die we binnenkregen met onze petitie.
De reactie van Plopsa was een bannercampagne en persbericht met daarin de claim dat de petitie “fake news” is. Jammer genoeg creëert ook het stadsbestuur heel wat onduidelijkheid over de chronologie van de communicatie.
Daarom dit kort overzicht.
We kijken uit naar de reactie van het stadsbestuur om deze chronologie aan te vullen of te corrigeren.

gesprekspartnerdatummediuminhoud
Groene Buffer06/10EmailUitnodiging Persconferentie verstuurd
Schepencollege08/10Email Schepencollege zal niet aanwezig zijn. “Overleg met burgemeester is wel mogelijk, in stadhuis”
Groene Buffer08/10Email“Persconferentie gaat nog steeds door.”
Groene Buffer10/10EmailPersconferentie in de wei, met live stream en pers
Groene Buffer16/10EmailHerhaling Vraag om overleg met burgemeester
Eerste Schepen 17/10Instagram “Jullie weten toch allemaal dat (Groene Buffer) geweigerd heeft om de petitie af te komen geven op het stadhuis. En dan erna beweerde dat we niet wilden komen? Het zoveelste fake news. …”
Er is nooit iets geweigerd.
Schepencollege20/10Telefoon “overleg datum is besproken op schepencollege 19/10, binnenkort hoort u terug van ons”
“De burgemeester is nu aanspreekpunt voor Plopsaqua project.”
Schepencollege26/10Email Overleg kan niet doorgaan omwille van Corona. Petitie achterlaten aan loket.
Groene Buffer26/10EmailVoorstel om overleg via teleconference te houden
Schepencollege26/10Email We blijven bij ons standpunt.

Vanaf de start van onze actiegroep hebben we gevraagd om een publiek gesprek te kunnen voeren over de Plopsaqua plannen. Tot op vandaag is dat nog niet gelukt. Tijdens de infomarkten waren verschillende schepenen aanwezig. Het publiek mocht evenwel geen vragen stellen.

Geert Noels en de groene bril

Heb je even genoeg van petities? Luister dan naar deze 2 vriendelijke grijze mannen, terwijl ze praten over de toekomst na corona. Dit fragment begint kritisch maar eindigt op een zeer hoopgevende toon. Dit is een fragment uit een interview met Geert Noels, waarin hij, vanuit de bibliotheek in Mechelen, vertelt over “de stad na corona”.

Luister zeker tot op het einde, want daar zit nog een prachtige verwijzing naar alle actievoerders die in Mechelen vechten voor het behoud van onze bossen en natuur.

Om het met de woorden van Alexander Vandersmissen te zeggen: “zo hoor je het eens van iemand anders”
Volledig interview op https://www.stadnacorona.be/

Zand in de ogen

Dat Groen Mechelen en het stadsbestuur momenteel paniek voetbal speelt dat konden we gisteren al zien toen ze de pers bijeen riepen om een stukje beton uit te graven. Ze deden dat omdat onze actiegroep vandaag een persconferentie hield om onze 5400 handtekeningen af te geven aan het schepencollege, Plopsa en de Vlaamse Overdheid.
Geen van hen kwam opdagen. Er volgden wel een paar random trappen in de vorm van nog een paar persberichten, waarbij zelfs onze petitie de stempel “Fake news” kreeg.
Een trots moment, toch wel. Drama alom.

Maar toen we dachten dat de dag niet meer gekker kon worden, kwam plots de post van Patrick Princen, waarin hij verteld dat hij kort na de persconferentie een wandeling deed door het Zennebeemden Bos en aankondigde dat ze 9 ha in beheer van Natuurpunt gaan laten, en zo een deel laten uitmaken van het grote aangekondigde rivierenland natuurpark.
De angst om door het bos te wandelen was blijkbaar veel minder groot, dan de angst om met actievoerders te praten, 100 meter verder.

Zijn bericht vraagt wat verduidelijking. Het hele Zennebeemden Bos wordt momenteel beheerd door een privé partner van Technopolis. Je kan de kern van het bos verdelen in 2 delen van 8 ha. Het noordelijke deel is ter beschikking van Plopsa. Het zuidelijke deel is nog steeds beschermd als groene zone.
Als je dit deel neemt en je telt daarbij het terrein rond het kasteel van Geerdegem, dan kom je ongeveer op 9 ha. Maar dit terrein is nooit in gevaar geweest.

Is het toevallig dat deze 2 gebieden samen ook ongeveer 9 ha zijn?
Ik had graag bevestiging gekregen van Patrick Princen, maar hij heeft mij intussen (alweer) geblokkeerd op facebook.

Wanneer politici zoveel energie steken in twijfel en verdeeldheid zaaien dan is dat een teken dat actiegroepen meer dan nodig zijn in Mechelen.

Inspraakreactie GRUP

Momenteel loopt er een inspraakronde voor het nieuwe GRUP onderzoek.
Meer details: https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/4e7df4da-3ef3-44ca-90cc-f3ef86cd03e6

Over de startnota wordt een participatieperiode georganiseerd van 21 augustus 2020 tot  en met 19 oktober 2020.  Er is nog geen plan en we kunnen nog geen bezwaren geven. Het is enkel de bedoeling om te peilen waar het water staat.
Omdat dit onderzoek het GRUP van 2008 herneemt, en omdat er nog nooit iets gebeurde met dat oude GRUP, kunnen we als het ware de klok terugdraaien naar 2008, en het Zennebeemden Bos terug als groene zone beschouwen. In de startnota wordt het een aaneengesloten natuurgebied genoemd, samen met het Ferrarisbos, en een deel van de Zennevallei. Onze feedback zal dus nu zijn dat de focus daarop moet blijven, en dat het bos niet mag gekapt worden voor ontwikkelingen.

Wat kan jij doen?

 1. Je schrijft je eigen brief of email, en stuurt die door naar
  Departement Omgeving Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning- en projecten Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 7 1000 Brussel of geeft die af aan het Huis van de Mechelaar tegen ontvangstbewijs. Er is ook een online formulier.
  _
 2. Heb je weinig inspiratie of ervaring met het schrijven van deze brieven? Dan kan je onderstaande tekst copiëren en zelf ondertekenen, of je kan de brief hier downloaden.
  _
 3. Nog makkelijker: Je kan je gegevens invullen in dit formulier en dan sturen wij de brief in jouw naam op. Dat moet wel voor 18/10/2020 gebeuren, zodat we nog tijd hebben om alles te verwerken.
  _
 4. De kans is groot dat Plopsa, los van dit GRUP onderzoek, toch binnenkort de procedures in gang zet. Op dat moment zullen we langs juridische weg proberen om Plopsa terug op het rechte pad te brengen. Wil je daarvoor financieel iets bijdragen? Dan kan dat hier.
  _

<de brief start hieronder>

Beste, 

Met aandacht en interesse heb ik de startnota gelezen met betrekking tot het nieuwe GRUP “Regionaalstedelijk gebied Mechelen”, gefocused op deelgebied 11 “Toeristisch-recreatief gebied Technopolis”. 

Het is opmerkelijk en zorgwekkend om te zien hoe alles wordt voorbereid om Plopsaqua in dit gebied vrij spel te geven om haar plannen voor een commercieel watercomplex met stedelijk zwembad uit te rollen. 

Via deze weg wil ik mijn grootste bezorgdheid uiten met betrekking tot

 • De toename van het verkeer in de Zemstbaan en omgeving, ook met in het achterhoofd de komst van een nieuw wooncomplex met meergezinswoningen ter hoogte van Zemstbaan 123-131 (omgevingsvergunningsaanvraag 2020101653)
 • Het verdwijnen van waardevolle natuur en bos 
  • De startnota erkent en ïdentificeerd bijna 50% van het beschouwde gebied als ‘biologisch waardevol’, en beschikkend over een volledig bosecosysteem
  • De komst van een waterpretpark kan alleen maar als een significant deel van het bos wordt gerooid met als gevolg een mogelijks fatale impact op dit bosecosysteem
 • Wateroverlast
  • Meer dan 80% van het beschouwde gebied wordt aangeduid als ‘mogelijk overstromingsgevoelig’ op de watertoetskaarten
  • De komst van een waterpretpark met veel gebouwen en grote parkingoppervlakte zal ervoor zorgen dat er nog minder water in de bodem kan sijpelen, wat nu al een groot probleem is in Vlaanderen (gevolg: zeer lage waterstand)

Het is dan ook mijn expliciete vraag om in te zetten op 

 • Maximaal behoud en verbetering van bos, en dus ‘verwijderen van bos’ (punt ‘U’ p. 83 van startnota) niet toe te staan
 • Minimale bijkomende verharding
 • Minimale toename van recreatie met alle overlast (verkeer, lawaai, afval…) in de omliggende straten en wijken (punt ‘G’ p. 83 van startnota)
 • Verbetering van ecologische inrichting (punt ‘S’ p. 83 van startnota)

Het is positief dat er concreet en voldoende aandacht zal besteed worden aan volgende aspecten in het onderzoekstraject (tabel 4.2 op p. 88 van startnota): 

 • Functioneren van verkeerssysteem
 • Wijziging geluidsklimaat (met nu reeds veel geluidsoverlast vanwege E19)
 • Wijziging luchtkwaliteit
 • Waterkwaliteit

Ik zou echter willen vragen om ook aandacht te hebben voor de wijziging van de grondwaterstand (momenteel niet meegenomen in tabel 4.2) in het kader van eventuele grondwerken voor commerciële watercomplex van Plopsaqua. Enige negatieve wijziging van de grondwaterstand zou immers meteen impact kunnen hebben op de levensduur van de bomen in het Zennebeemdenbos. 

Ik hoop dat mijn constructieve opmerkingen meegenomen worden in het denkproces. 

Met vriendelijke groeten.

Persbericht 5000 handtekeningen

Persbericht Groene Buffer van Mechelen Zuid – Petitie Overhandiging op 10-10-2020

5000 handtekeningen voor Zennebeemden Bos
Zaterdag Overhandiging Petitie aan overheid, stadsbestuur en Plopsa

Op zaterdagmiddag 26 september startte de Groene Buffer van Mechelen Zuid een petitie om het Zennebeemden Bos te redden. Twee weken later staat de teller al bijna op 5000.
We overhandigen de petitie op 10-10 om 11u30 in de wei aan het Zennebeemden Bos.

Aanleiding was de communicatie van Plopsa waarin ze zeggen toch nog dit najaar de bouwaanvraag in te dienen voor het waterpretpark in het Zennebeemden Bos. Daarmee zetten ze het lopende GRUP onderzoek buiten spel.  Juridisch gezien kunnen ze de aanvraag indienen binnen een oud GRUP uit 2008 dat nog nooit werd toegepast, en dat heel wat administratieve onvolkomenheden bevat. Bij een nieuw onderzoek zou het bos een veel meer positieve toekomst kunnen krijgen. Maar daarop wil Plopsa liever niet wachten.

“We voelden direct een enorme dynamiek en solidariteit bij het starten van de petitie. Het is hartverwarmend om al die complimenten te krijgen. Onze actie loopt intussen al 2,5 jaar en vaak was het heel geïsoleerd werken wanneer we vooral online actievoeren. Naast het feit dat het bos er intussen nog altijd staat is het belangrijkste gevolg dat er een heleboel nieuwe vriendschappen zijn ontstaan en dat veel Mechelaars zich nu gemotiveerd voelen om zelf ook actie te ondernemen, wanneer ze merken dat het nodig is“ – Jan De Coster


De laarzen staan klaar
Geroutineerde leden van het Mechelse stadsbestuur worden vaak geloofd om hun “uitstekende dossierkennis”. Maar vaak is die dossierkennis omgekeerd evenredig met de kennis op het terrein. De afgelopen jaren hebben we regelmatig gemerkt dat hun kennis van het Zennebeemden Bos heel beperkt is, terwijl dit ook gewoon Mechelse bodem is.
Twee en een half jaar na de start van de actiegroep wachten we bij de Groene Buffer nog steeds op het eerste publieke overleg met het stadsbestuur.
Daarom hebben we de betrokken partijen uitgenodigd om de petitie in ontvangst te nemen in de wei naast het Zennebeemden Bos. Zodat ze eens van dichtbij kunnen zien waar het om gaat. We hebben voor hen laarzen klaar gezet.

De lijst van genodigden:
Zuhal Demir, Alexander Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer, Abdrahman Labsir, Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco, Kristof Calvo, Tine Van Den Brande, Bert Delanoeije, Bart Somers, Hans Bourlon, Steve Van Den Kerkhof, Katrien Vandessel
Op dit moment kregen we nog geen enkele bevestiging.

Coronaproof

Een weiland en bos zijn ideaal om de nodige afstand te houden in open lucht. We treffen ook de nodige maatregelen om de petitie veilig in ontvangst te nemen. Maar om toch zoveel mogelijk mensen te laten meevolgen streamen we het event live op Facebook via deze link http://facebook.com/groenebuffer/live

Link petitie:

https://www.11m.be/petitions/red-het-zennebeemden-bos-uit-de-handen-van-de-plopsa-groep

Contact informatie (voor toegang tot het terrein)

Jan De Coster, 0486/139.161
Tom Boermans 0497/51.83.63Voor toegang tot de wei voor fotografen en cameramensen kunnen we privé toegang verlenen. Neem daarvoor contact met bovenstaande personen.