Persbericht: 630 bezwaarschriften voor derde openbaar onderzoek van Plopsaqua in Mechelen.

Dat brengt de teller sinds het begin van de procedure op 956 bezwaren. We kunnen nog altijd rekenen op de steun van organisaties Bos+, Greenpeace en Natuurpunt, die ook hun bezwaren insturen.

Het derde openbaar onderzoek naar de Plopsaqua vergunningsaanvraag loopt af op 17 januari 2024 middernacht. De actiebereidheid en de motivatie om bezwaren in te sturen stijgt nog bij elk nieuw onderzoek. Net als vorige keer kon men gebruikmaken van ons webformulier om een bezwaar in te sturen. Het gaat dus wel degelijk om 630 verschillende bezwaren, geen kopieën. Bij de vorige openbare onderzoeken werden er 331 ingestuurd. Daarnaast werden er ook bezwaren rechtstreeks via het omgevingsloket of via de post opgestuurd. Het echte totaal weten we dus nog niet.

Plannen nauwelijks aangepast
Na het eerste openbaar onderzoek stuurde het stadsbestuur Plopsa terug naar de tekentafel zonder beslissing. Na het tweede openbaar onderzoek trok Plopsa, door te veel tegenstand, zelf de plannen in.
Ondanks het wijdverbreide protest werden de plannen van Plopsaqua Mechelen nauwelijks aangepast de afgelopen jaren. Dat terwijl nieuwe inzichten over de ware impact van het waterpretpark in het Zennebeemden gebied wel gewoon bleven toenemen. Intussen loopt er een onderzoek om alvast het zuidelijk deel van het Zennebeemden gebied als beschermde natuur in te kleuren. Naast de natuurwaarde zijn ook het belang van stikstofuitstoot en het belang van waterberging enorm belangrijk geworden de afgelopen jaren. Maar ook de mobiliteitsproblemen in Mechelen zijn een belangrijke factor geworden. De laatste mobiliteitsstudie naar de impact van het waterpretpark dateert al van 4 jaar geleden. Intussen is mobiliteit hét thema geworden in Mechelen. Plopsa heeft dus met de derde vergunningsaanvraag geen enkele belangrijke aanpassing gedaan om de aangehaalde problemen op te lossen. Wat de strategie achter die passieve houding is, is niet geheel duidelijk.

Plooien gladstrijken

We horen de afgelopen maanden geruchten van medewerkers bij de stad en bij Plopsa, dat momenteel de plooien achter de schermen worden gladgestreken, en dat het project bijna zal starten. Intussen is er al 5 jaar geen enkel publiek overleg geweest tussen de stad en de actiegroep. Er is een volledig spreekverbod over Plopsaqua bij het stadsbestuur.

Voor de schermen zien we de plooien en barsten enkel groter worden. De komende maanden zal er dus een krachtmeting komen tussen het lobbywerk van Plopsa achter de schermen, en het democratische proces voor de schermen.
Jan De Coster: “Het kan misschien naïef zijn, maar ik geloof dat democratie uiteindelijk zal winnen. Het Zennebeemden gebied is intussen een symbool geworden voor andere actiegroepen in heel het land die elk hun strijd voeren. Duizenden mensen volgen dit hoopvolle verhaal. We mogen hen nu niet teleurstellen.

Nog 3 dagen te gaan voor 3de openbaar onderzoek

Jullie hebben voor het 3de openbaar onderzoek van Plopsaqua al 580 bezwaarschriften ingestuurd, en we hebben nog 3 dagen te gaan! Grijp dus zeker je kans om alsnog iets in te sturen. Het maakt niet uit of je dichtbij woont of verder weg. Wanneer het gaat over natuurwaarde of verkeersimpact dan is iedereen in en rond Mechelen betrokken.

Stuur hier je bezwaar in: https://www.groenebuffer.be/bezwaarformulier/

Heb je graag nog wat inspiratie? Dan kunnen volgende onderwerpen misschien helpen:

 1. Natuurwaarde
  Plopsa wil het waterpretpark in het Zennebeemden gebied plaatsen. De grootste impact komt van het parkeergebouw van meer dan 1100 plaatsen dat midden in het bos komt. Voor het grootste deel van het Zennebeemden gebied loopt er momenteel een procedure om het te erkennen als beschermd gebied. Plopsa wil die erkenning te snel af zijn. Ze beweren dat er geen waardevolle natuur is in de omgeving. We kennen het Zennebeemden gebied als een plaats met duizenden bomen en vele wilde dieren, zoals vossen, uilen, reeën en bevers.
 1. Water
  Het Zennebeemden gebied is sinds honderden jaren bekend als moerasgebied. In een onderzoek van Pidpa krijgt het gebied perceel score D. Dat is de hoogste score voor overstromingsgevoeligheid. Waterproblemen zijn overal in de actualiteit tegenwoordig. In dit gebied een vergunning verlenen voor zo’n groot project is vragen om problemen.
  Bovendien geldt er sinds enkele maanden een nieuwe strengere gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) voor hemelwater. Daarmee wordt echter geen rekening gehouden in deze vergunningsaanvraag. 
 1. Stikstof en klimaatimpact
  Plopsa wil een waterpretpark bouwen dat constant verwarmd moet worden, binnen en buiten. Ze gebruiken daarvoor voornamelijk gasketels met een vermogen van 3900 kW. Naast alle andere uitstoot zorgt dat ook voor stikstofneerslag in en rond het bos. Daarnaast komt er ook nog de uitstoot bij van duizenden wagens die ze vanuit heel het land naar het gebied willen brengen.
 1. Verkeersdruk
  Plopsa wil een parkeergebouw plaatsen met, in eerste fase, 1100 plaatsen. Daarnaast wil Technopolis de komende jaren het aantal bezoekers verdubbelen. Dat is een hoop verkeer dat allemaal langs hetzelfde ronde punt moet passeren. Het laatste onderzoek naar de mobiliteit dateert van 4 jaar geleden. Ze telden toen wagens op 4 januari 2020. De situatie in Mechelen is sindsdien grondig veranderd. De opening van de tangent en het eenrichtingsverkeer op de vesten hebben de verkeersdynamiek in Mechelen op zijn kop gezet. Er wordt ook een groot distributiecentrum geopend waarvoor het verkeer langs hetzelfde ronde punt moet. Plopsa houdt hier geen rekening mee.

Parkeerdruk
Plopsa vraagt op dit moment al 12 euro voor elke wagen die het parkeergebouw moet binnenrijden. Dat is een relatief grote kost bovenop de rest van de kosten die bezoekers  hebben bij een bezoek aan het pretpark. Op recensies in andere Plopsaqua pretparken lezen we vaak erg negatieve reacties op de onvoorziene extra kosten. Dit gaat ervoor zorgen dat bezoekers deze kosten willen vermijden, en elders in de buurt gratis willen parkeren. De stad heeft momenteel geen enkel antwoord op het gevaar van wildparkeerders in de omliggende straten.

Derde openbaar onderzoek tot 17 januari 2024

Het is winter in het Zennebeemden bos! Maar vandaag schijnt de zon. De feestdagen komen eraan. Er is toch niks zo gezellig als een wandeling in het bos, gevolgd door een warme chocomelk.

Om het extra gezellig te maken besloten Plopsa en stad Mechelen om tijdens de eindejaarsfeesten ook nog eens het 3de openbaar onderzoek te starten naar het waterpretpark hier in het Zennebeemden bos.

Maar dat moet de feestvreugde niet temperen. Het plan dat ze indienen is nagenoeg hetzelfde als de vorige 2, en die werden ook telkens van tafel geveegd. Er is nog altijd de parkeertoren voor 1100 wagens hier in het bos, er zijn nog altijd de gasstookketels van 3900 kW die het hele complex binnen en buiten moeten verwarmen. Dat zijn al 2 ijzersterke argumenten om de vergunning af te keuren, maar speciaal voor Kerstmis plaatsten Plopsa en Stad Mechelen nog een kers op de taart.

Ze deden namelijk een voorstudie om de impact van de stikstofuitstoot te voorspellen. En in die studie tonen ze heel duidelijk dat er stikstofneerslag verwacht wordt in een groot deel van het Zennebeemden natuurgebied en ook in de omliggende woonwijk.

Daarmee schieten ze zichzelf los in de voet. We hebben er het raden naar waarom Plopsa het eigen dossier op die manier zou saboteren. We hebben in het verleden al vaak gemerkt dat Plopsa sterk overschat wordt, maar ik denk dat het nog altijd veiliger is om ze te overschatten. Maar het ziet er dus wel goed uit voor het bos.

We weten intussen ook waarom Plopsa sinds juni al 2 keer uitstel kreeg omdat het dossier onvolledig was. Je weet misschien nog dat we naar die reden gevraagd hadden via openbaarheid van bestuur, en we kregen antwoord dat het dossier te gevoelig was voor dat soort openbaarheid. De reden was dus telkens dat Plopsa onvolledige informatie gaf over de bomen die ze zouden kappen, en de manier waarop ze zouden compenseren. Dat komt dus niet echt als een verrassing hé.

We kregen al 565 bezwaarschriften binnen over de afgelopen maanden, en die zijn we nu allemaal aan het insturen. Het openbaar onderzoek loopt tot 17 januari 2024.

Als je intussen het dossier helemaal wil uitpluizen, dan surf je naar

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/2022118549

Je kan ook nog altijd bezwaren insturen:

https://www.groenebuffer.be/bezwaarformulier/