Hallo!

Wil je ons financieel steunen in het beroep tegen de Plopsaqua vergunning?

Je kan ook rechtstreeks de fondsenwerving pagina bezoeken:
https://whydonate.com/nl/fundraising/bescherm-zennebeemden-tegen-plopsa
Storten kan ook op rekening nummer BE39651169964719

Welkom bij de Groene Buffer.

Omdat natuur geen grenzen kent, kijken we uiteraard verder dan onze eigen achtertuin. Bovenaan kan je een selectie maken tussen de verschillende gebieden. Oorspronkelijk werd deze site gemaakt voor de plannen van Plopsa in Mechelen Zuid.  Voor specifieke info daarover kan je op de bijhorende link klikken bovenaan. Je vindt ook een link naar alle info over Mechelen Noord.

Tijdens de afgelopen 3 openbare onderzoeken werden in totaal al 1.034 bezwaren ingestuurd. Dankjewel daarvoor.

Met het menu bovenaan krijg je kern-informatie over het project.
Als je meer in detail wil zoeken, dan kan je in de blog berichten zoeken, met categorieën of data. Dat doe je met de links aan de rechterkant. (of onderaan bij kleinere schermen)

In het Zuiden van Mechelen wordt het Zennebeemden gebied bedreigd door projectontwikkeling. In het Noorden van Mechelen worden de gebieden Blauwensteen en Kantvelde bedreigd. Dankzij de hulp van verschillende groepen vrijwilligers proberen we deze gebieden te bescherpen, door het verzamelen van informatie en het opzetten van acties.

Stad Mechelen keurt Plopsaqua vergunning goed

De stad Mechelen heeft op 4 juni 20.4 de vergunning voor Plopsaqua goedgekeurd. Er kwam geen enkele reactie op de 704 bezwaarschriften die werden ingestuurd. Tot op heden is er nog geen enkel overleg geweest. De deadline om beroep aan te tekenen is 4 juli 2024.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2024/06/04/plopsaqua-mechelen

Volgens Jan De Coster van actiegroep Groene Buffer is er helemaal geen rekening gehouden met de bezwaarschriften.”We wisten dat het eraan zat te komen, maar wij worstelen met de manier waarop het is gebeurd. Er zijn tijdens de laatste bezwaarronde nog eens 704 bezwaarschriften ingediend, maar die mensen hebben nooit reactie gekregen. Dat maakt me boos, zeker omdat wij in een democratie leven en er wordt totaal geen rekening gehouden met ons. Ze drijven toch hun zin door.”

“Ze hebben ook bijna niets aangepast, het huidige plan is nog steeds hetzelfde als het eerste plan”, gaat De Coster verder. “Er zijn een aantal details aangepast, maar de basis blijft hetzelfde. Er komt nog steeds een parkeertoren voor 1.000 wagens midden in de natuur. De stad heeft ook een boscompensatie beloofd en dat lijkt op papier heel mooi, maar je kan een volwassen boom niet compenseren met kleine boompjes. Je haalt ook de natuurlijke habitat weg van de dieren die daar leven en dat valt niet te compenseren.”

De actiegroep heeft al aangekondigd dat ze in beroep zal gaan tegen de omgevingsvergunning. “We willen daar zo snel mogelijk werk van maken, voor ze beginnen met kappen, want dan is het kwaad al geschied. Wij staan juridisch sterk genoeg om in beroep te gaan met technisch onderbouwde argumenten”, besluit De Coster.

Persbericht: 630 bezwaarschriften voor derde openbaar onderzoek van Plopsaqua in Mechelen.

Dat brengt de teller sinds het begin van de procedure op 956 bezwaren. We kunnen nog altijd rekenen op de steun van organisaties Bos+, Greenpeace en Natuurpunt, die ook hun bezwaren insturen.

Het derde openbaar onderzoek naar de Plopsaqua vergunningsaanvraag loopt af op 17 januari 2024 middernacht. De actiebereidheid en de motivatie om bezwaren in te sturen stijgt nog bij elk nieuw onderzoek. Net als vorige keer kon men gebruikmaken van ons webformulier om een bezwaar in te sturen. Het gaat dus wel degelijk om 630 verschillende bezwaren, geen kopieën. Bij de vorige openbare onderzoeken werden er 331 ingestuurd. Daarnaast werden er ook bezwaren rechtstreeks via het omgevingsloket of via de post opgestuurd. Het echte totaal weten we dus nog niet.

Plannen nauwelijks aangepast
Na het eerste openbaar onderzoek stuurde het stadsbestuur Plopsa terug naar de tekentafel zonder beslissing. Na het tweede openbaar onderzoek trok Plopsa, door te veel tegenstand, zelf de plannen in.
Ondanks het wijdverbreide protest werden de plannen van Plopsaqua Mechelen nauwelijks aangepast de afgelopen jaren. Dat terwijl nieuwe inzichten over de ware impact van het waterpretpark in het Zennebeemden gebied wel gewoon bleven toenemen. Intussen loopt er een onderzoek om alvast het zuidelijk deel van het Zennebeemden gebied als beschermde natuur in te kleuren. Naast de natuurwaarde zijn ook het belang van stikstofuitstoot en het belang van waterberging enorm belangrijk geworden de afgelopen jaren. Maar ook de mobiliteitsproblemen in Mechelen zijn een belangrijke factor geworden. De laatste mobiliteitsstudie naar de impact van het waterpretpark dateert al van 4 jaar geleden. Intussen is mobiliteit hét thema geworden in Mechelen. Plopsa heeft dus met de derde vergunningsaanvraag geen enkele belangrijke aanpassing gedaan om de aangehaalde problemen op te lossen. Wat de strategie achter die passieve houding is, is niet geheel duidelijk.

Plooien gladstrijken

We horen de afgelopen maanden geruchten van medewerkers bij de stad en bij Plopsa, dat momenteel de plooien achter de schermen worden gladgestreken, en dat het project bijna zal starten. Intussen is er al 5 jaar geen enkel publiek overleg geweest tussen de stad en de actiegroep. Er is een volledig spreekverbod over Plopsaqua bij het stadsbestuur.

Voor de schermen zien we de plooien en barsten enkel groter worden. De komende maanden zal er dus een krachtmeting komen tussen het lobbywerk van Plopsa achter de schermen, en het democratische proces voor de schermen.
Jan De Coster: “Het kan misschien naïef zijn, maar ik geloof dat democratie uiteindelijk zal winnen. Het Zennebeemden gebied is intussen een symbool geworden voor andere actiegroepen in heel het land die elk hun strijd voeren. Duizenden mensen volgen dit hoopvolle verhaal. We mogen hen nu niet teleurstellen.

Nog 3 dagen te gaan voor 3de openbaar onderzoek

Jullie hebben voor het 3de openbaar onderzoek van Plopsaqua al 580 bezwaarschriften ingestuurd, en we hebben nog 3 dagen te gaan! Grijp dus zeker je kans om alsnog iets in te sturen. Het maakt niet uit of je dichtbij woont of verder weg. Wanneer het gaat over natuurwaarde of verkeersimpact dan is iedereen in en rond Mechelen betrokken.

Stuur hier je bezwaar in: https://www.groenebuffer.be/bezwaarformulier/

Heb je graag nog wat inspiratie? Dan kunnen volgende onderwerpen misschien helpen:

 1. Natuurwaarde
  Plopsa wil het waterpretpark in het Zennebeemden gebied plaatsen. De grootste impact komt van het parkeergebouw van meer dan 1100 plaatsen dat midden in het bos komt. Voor het grootste deel van het Zennebeemden gebied loopt er momenteel een procedure om het te erkennen als beschermd gebied. Plopsa wil die erkenning te snel af zijn. Ze beweren dat er geen waardevolle natuur is in de omgeving. We kennen het Zennebeemden gebied als een plaats met duizenden bomen en vele wilde dieren, zoals vossen, uilen, reeën en bevers.
 1. Water
  Het Zennebeemden gebied is sinds honderden jaren bekend als moerasgebied. In een onderzoek van Pidpa krijgt het gebied perceel score D. Dat is de hoogste score voor overstromingsgevoeligheid. Waterproblemen zijn overal in de actualiteit tegenwoordig. In dit gebied een vergunning verlenen voor zo’n groot project is vragen om problemen.
  Bovendien geldt er sinds enkele maanden een nieuwe strengere gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) voor hemelwater. Daarmee wordt echter geen rekening gehouden in deze vergunningsaanvraag. 
 1. Stikstof en klimaatimpact
  Plopsa wil een waterpretpark bouwen dat constant verwarmd moet worden, binnen en buiten. Ze gebruiken daarvoor voornamelijk gasketels met een vermogen van 3900 kW. Naast alle andere uitstoot zorgt dat ook voor stikstofneerslag in en rond het bos. Daarnaast komt er ook nog de uitstoot bij van duizenden wagens die ze vanuit heel het land naar het gebied willen brengen.
 1. Verkeersdruk
  Plopsa wil een parkeergebouw plaatsen met, in eerste fase, 1100 plaatsen. Daarnaast wil Technopolis de komende jaren het aantal bezoekers verdubbelen. Dat is een hoop verkeer dat allemaal langs hetzelfde ronde punt moet passeren. Het laatste onderzoek naar de mobiliteit dateert van 4 jaar geleden. Ze telden toen wagens op 4 januari 2020. De situatie in Mechelen is sindsdien grondig veranderd. De opening van de tangent en het eenrichtingsverkeer op de vesten hebben de verkeersdynamiek in Mechelen op zijn kop gezet. Er wordt ook een groot distributiecentrum geopend waarvoor het verkeer langs hetzelfde ronde punt moet. Plopsa houdt hier geen rekening mee.

Parkeerdruk
Plopsa vraagt op dit moment al 12 euro voor elke wagen die het parkeergebouw moet binnenrijden. Dat is een relatief grote kost bovenop de rest van de kosten die bezoekers  hebben bij een bezoek aan het pretpark. Op recensies in andere Plopsaqua pretparken lezen we vaak erg negatieve reacties op de onvoorziene extra kosten. Dit gaat ervoor zorgen dat bezoekers deze kosten willen vermijden, en elders in de buurt gratis willen parkeren. De stad heeft momenteel geen enkel antwoord op het gevaar van wildparkeerders in de omliggende straten.

Derde openbaar onderzoek tot 17 januari 2024

Het is winter in het Zennebeemden bos! Maar vandaag schijnt de zon. De feestdagen komen eraan. Er is toch niks zo gezellig als een wandeling in het bos, gevolgd door een warme chocomelk.

Om het extra gezellig te maken besloten Plopsa en stad Mechelen om tijdens de eindejaarsfeesten ook nog eens het 3de openbaar onderzoek te starten naar het waterpretpark hier in het Zennebeemden bos.

Maar dat moet de feestvreugde niet temperen. Het plan dat ze indienen is nagenoeg hetzelfde als de vorige 2, en die werden ook telkens van tafel geveegd. Er is nog altijd de parkeertoren voor 1100 wagens hier in het bos, er zijn nog altijd de gasstookketels van 3900 kW die het hele complex binnen en buiten moeten verwarmen. Dat zijn al 2 ijzersterke argumenten om de vergunning af te keuren, maar speciaal voor Kerstmis plaatsten Plopsa en Stad Mechelen nog een kers op de taart.

Ze deden namelijk een voorstudie om de impact van de stikstofuitstoot te voorspellen. En in die studie tonen ze heel duidelijk dat er stikstofneerslag verwacht wordt in een groot deel van het Zennebeemden natuurgebied en ook in de omliggende woonwijk.

Daarmee schieten ze zichzelf los in de voet. We hebben er het raden naar waarom Plopsa het eigen dossier op die manier zou saboteren. We hebben in het verleden al vaak gemerkt dat Plopsa sterk overschat wordt, maar ik denk dat het nog altijd veiliger is om ze te overschatten. Maar het ziet er dus wel goed uit voor het bos.

We weten intussen ook waarom Plopsa sinds juni al 2 keer uitstel kreeg omdat het dossier onvolledig was. Je weet misschien nog dat we naar die reden gevraagd hadden via openbaarheid van bestuur, en we kregen antwoord dat het dossier te gevoelig was voor dat soort openbaarheid. De reden was dus telkens dat Plopsa onvolledige informatie gaf over de bomen die ze zouden kappen, en de manier waarop ze zouden compenseren. Dat komt dus niet echt als een verrassing hé.

We kregen al 565 bezwaarschriften binnen over de afgelopen maanden, en die zijn we nu allemaal aan het insturen. Het openbaar onderzoek loopt tot 17 januari 2024.

Als je intussen het dossier helemaal wil uitpluizen, dan surf je naar

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/2022118549

Je kan ook nog altijd bezwaren insturen:

https://www.groenebuffer.be/bezwaarformulier/

3de keer bouwplannen

De acties om ons Zennebeemdenbos te redden kwamen vorig jaar tot een fantastische climax, toen Plopsa noodgedwongen de vergunningsaanvraag moest intrekken. Daarna kwam er nog meer goed nieuws, met de plannen voor een nieuw zwembad in het domein van Hofstade en de terechtwijzing van de toenmalige CEO van Plopsa. Maar Plopsa en het Mechelse stadsbestuur zijn geen goede verliezers. Ze dachten dat na een jaar de aandacht voor het project zou bekoeld zijn, en willen nu nagenoeg hetzelfde plan nog eens opnieuw indienen.

Het stadsbestuur en Plopsa voelen zich gesterkt door het nieuwe GRUP, dat sinds begin dit jaar actief is geworden. Dat GRUP werd door de Vlaamse overheid op maat van Plopsa geschreven. De impact van het complex te midden van de natuur, met een parkeertoren voor 1.142 wagens, blijft uiteraard ongewijzigd. De verwarming van een tropisch zwembad in ons klimaat heeft onvermijdelijk een enorme CO2-voetafdruk.  

Wanneer je vorige keer een bezwaar hebt ingestuurd, met betrekking tot de natuur, dan kun je dat nu opnieuw insturen. Op dat vlak lijkt er niet veel veranderd aan het nieuwe plan.

Er zijn nog steeds enorm veel redenen om bezwaar in te dienen tegen de vergunningsaanvraag. Het stadsbestuur en Plopsa rekenen op een passieve houding van de Mechelaars. Vorig jaar hebben we gemerkt, met 359 bezwaarschriften, dat er heel veel bereidheid is tot actie. We doen dat graag nog eens over.

Omdat Plopsa en het stadsbestuur toch niet het volste vertrouwen hebben in het dossier, willen ze waarschijnlijnlijk het openbaar onderzoek in de grote vakantie laten plaatsvinden, zodat er minder aandacht is van de burgers. Daarom hebben we nu al het bezwaren formulier geopend. Je kan je bezwaar insturen via  onderstaande link, en dan zorgen wij dat het wordt ingestuurd tijdens het openbaar onderzoek.

Wil je toch liever zelf je bezwaar insturen, dan moet je nog even geduld hebben tot het onderzoek effectief van start gaat.

https://www.groenebuffer.be/bezwaarformulier/

We houden je, zoals steeds, op de hoogte.

5 jaar Groene Buffer !

Op 18 april 2018 kwamen een paar bezorgde Mechelaars bij elkaar om te praten over de bedreiging die het Zennebeemden Bos boven het hoofd hing. Het stadsbestuur en Plopsa hadden zich voorgenomen om een waterpretpark te bouwen in een prachtig stukje natuur in het zuiden van Mechelen. In minder dan 10 maanden zou de eerste “schop in de grond staan”, aldus de toenmalige schepen van sport. Vijf jaar verder is het bos er nog altijd. Er is geen schop te bespeuren. De helft van het bos is intussen al in beheer van Natuurpunt. We willen ook de andere helft beschermen, maar dat vraagt nog wat werk.

Het stadsbestuur en Plopsa namen zich voor om “het beste dossier ooit” voor te bereiden voor het waterpretpark. Bovendien zouden ze werken aan een draagvlak in de buurt. Volgens de burgemeester mocht geen enkele schepen publiek praten over de Plopsaqua plannen. Tot op vandaag wachten we nog steeds op een eerste publiek overleg met de burgers. De angst van onze schepenen om publiek te praten over Plopsaqua heeft ons door de jaren enorm gesterkt. Het toonde dat het dossier erg zwak staat. Het bewijs daarvoor kwam vorig jaar, toen Plopsa uiteindelijk toch een vergunningsaanvraag deed. Ze werden overspoeld door bezwaarschriften en ondanks de administratieve trucjes van ons stadsbestuur kregen ze tot 2 maal toe een aantal negatieve adviezen. Liever dan gezichtsverlies te lijden, trokken ze dan maar de vergunningsaanvraag in. 

De rest is geschiedenis. In de maanden daarna stapelden de argumenten tegen Plopsaqua zich op. Er komt een nieuw zwembad 2 kilometer verderop in Hofstade. Het stadsbestuur mag niet langer oordelen over dit soort vergunningen als ze zelf initiatiefnemer zijn. De CEO van Plopsa kwam in opspraak door zijn grensoverschrijdend gedrag, wat de actievoerders ook aan den lijve hadden ondervonden. Uiteindelijk volgde zijn ontslag. Plopsa heeft nu een aantal projecten in de ijskast gestopt. Het stadsbestuur heeft nog altijd geen uitspraak gedaan over hoe het nu verder moet met het Mechelse zwemwater.

Honderden Mechelaars hebben zich achter onze campagne geschaard. Naarmate het succes van de Groene Buffer groeide, wilden meer en meer mensen het fatalisme laten gaan, omdat ze zagen dat we dit konden winnen. Er bestaat geen positiever verhaal dan burgers die samenkomen en zich inzetten om onze kostbare natuur te beschermen. We gaan daar vooral niet mee ophouden. 

Het succes van de campagne in het Zennebeemden Bos inspireerde vele andere Mechelaars om ook in hun buurt in actie te komen. Samen met de actiegroep Leefbaar Mechelen Noord hebben we campagnes opgestart voor de bescherming van de gebieden Kantvelde en Blauwensteen. Zo groeit ook in het noorden van de stad het vertrouwen dat we deze bossen kunnen redden. 

Fatalisme is de grootste vijand van onze natuur, en dat weten onze politici. Wanneer de mensen het opgeven, kunnen ze gerust hun gang gaan. Maar zolang er mensen zijn die actie willen voeren is er hoop voor de toekomst van onze natuur. We gaan lastige vragen blijven stellen, beste politici, en vroeg of laat gaan jullie moeten antwoorden. Welke vraag over natuurbehoud wil jij aan onze politici stellen?

Lokaal bestuur niet langer bevoegd voor eigen projecten die project-m.e.r.-screeningsplichtig zijn

Met een arrest van 6 oktober 2022 met nummer RvVb-A-2223-0108 oordeelt de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat een college van burgemeester en schepenen niet langer mag beslissen over eigen, gemeentelijke projecten als deze project-m.e.r.-screeningsplichtig zijn. Zoveel volgt volgens de Raad voor Vergunningsbetwistingen uit de Europese Project-MER-Richtlijn en het ‘no conflict of interest’-principe.

Lees het volledige artikel met de link hieronder

https://www.omgevingconnect.be/nieuws/nieuwsbericht/720858527752521344

Plopsa annuleert vergunningaanvraag!


Na het grote aantal bezwaarschriften en de herhaling van de negatieve adviezen van Provincie en ANB kiest Plopsa voor de achterdeur: Ze trekken de vergunningsaanvraag voor Plopsaqua in. Op die manier hopen Plopsa en Stad Mechelen minder gezichtsverlies te lijden, en zo moeten ze ook geen antwoorden geven op alle ingediende bezwaarschriften. Maar het belangrijkste is nog altijd dat ons bos weer veilig is!
Dankjewel allemaal voor jullie steun ! 🙏🍀🤩

De kans bestaat dat Plopsa nog eens opnieuw begint en een nieuw plan maakt. En dan doen we dit met plezier nog eens allemaal opnieuw! Onze natuur staat op het spel, beste Plopsa. Wij geven niet op. 😊👍

Je kan ook de reactie van Plopsa lezen in dit bericht. https://www.gva.be/cnt/dmf20220920_93653528

Tweede en Definitieve Verslag Provinciale Omgevings Vergunning Commissie

Op 23 augustus kwam POVC terug samen om een definitief advies te geven. Plopsa en Babalta mochten ook nu hun zaak verdedigen. Zowel de Provincie als het ANB bevestigen hun negatieve advies.
Op dat moment was het openbaar onderzoek nog lopende, dus kregen we dit keer geen antwoorden op de ingestuurde bezwaren. Je kan het verslag hieronder lezen of downloaden.