Verslag overleg met AGB SAM

We kregen een verslag over de vergadering, met Walter Schroons en de Mechelse sportdienst, afgelopen dinsdag.
Jullie kunnen het hier lezen: http://sulu.be/Groenebuffer/20180619verslag.pdf

Ik heb gevraagd om onderstaande nog toe te voegen. We hebben hier lang bij stil gestaan, maar het is toch niet in het verslag geraakt. Mijn vraag om een audio opname te maken van de vergadering hebben ze expliciet geweigerd. Walter Schroons vermelde achteraf dat het geen politieonderzoek is.

1. AGB SAM heeft zich vooral toegelegd op het verwerven van een nieuw zwembad, om zwemwater aan te bieden voor sportclubs en individuele zwemmers. Ze hebben een zeer duidelijk beeld op wat dit zwembad moet inhouden. Tot op dit moment heeft AGB SAM geen enkel idee wat de impact gaat zijn van het waterpretpark, noch wat de oppervlakte gaat zijn, noch wat de bezoekersaantallen zijn, noch hoe groot de parking moet worden, noch wat de milieuimpact gaat zijn. Na aandringen van de actiegroep wordt er nu een vragenlijst opgemaakt voor Studio 100. Deze vragenlijst zal Studio 100 bereiken NADAT de verwachte goedkeuring van het project wordt verwacht.

2. Walter Schroons verwacht juridische stappen tegen dit project, maar hij zegt dat dit normaal is bij dit soort projecten.

3. Walter Schroons vermeldt dat Bart Somers zeer expliciet niet aanwezig is in dit project, om elke schijn van partijdigheid te vermijden. Hij is zich bewust dat dit een probleem is.

4. Katrien Vandessel vertelt dat de gemeente Hofstade hun zwembad weliswaar wil sluiten, maar dat ze in de toekomst een nieuw zwembad willen bouwen. Dit ligt op amper 2 km van Technopolis.

Geef een reactie