Marktbevraging Sportdienst met een hoop uitroeptekens

“AGB SAM is op zoek naar een partner die een periode van minstens 25 jaar zwemwater ter beschikking wil stellen van de Mechelaars, dit met het oog op het geleidelijk afbouwen van de werking van het bestaande stedelijk zwembad. Het doelpubliek van het huidig zwembad kan opgedeeld worden in vijf categorieën: de schoolzwemmer, de clubzwemmer, de doelgroepenzwemmer, de publieke zwemmer en de recreatieve zwemmer. De noden van elke doelgroep zijn anders en moeten alle een maximale invulling kunnen krijgen in het zwemwater waarnaar het AGB op zoek is. Concreet wil AGB SAM op Mechels grondgebied een partner vinden die voor een periode van minstens 25 jaar zwemwater ter beschikking kan stellen van de Mechelaars op een eigen gekozen locatie, tegen uiterlijk medio 2022, waar elke Mechelaar terecht kan tegen een betaalbaar tarief (rekening houdend met een financiële toelage vanuit AGB/Stad), maar dat ook voor de ruimere regio een aantrekkingskracht kan zijn; Het is belangrijk om aan te stippen dat deze marktbevraging vrijblijvend gebeurt, zonder enige vergoeding voor de kandidaten en zonder enige verplichting in hoofde van de Stad om daadwerkelijk tot een samenwerkingsovereenkomst te komen. De marktbevraging betreft GEEN overheidsopdracht – !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! de regelgeving inzake overheidsopdrachten is dan ook niet van toepassing !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Lees het volledig document hier