Stad Mechelen keurt Plopsaqua vergunning goed

De stad Mechelen heeft op 4 juni 20.4 de vergunning voor Plopsaqua goedgekeurd. Er kwam geen enkele reactie op de 704 bezwaarschriften die werden ingestuurd. Tot op heden is er nog geen enkel overleg geweest. De deadline om beroep aan te tekenen is 4 juli 2024.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2024/06/04/plopsaqua-mechelen

Volgens Jan De Coster van actiegroep Groene Buffer is er helemaal geen rekening gehouden met de bezwaarschriften.”We wisten dat het eraan zat te komen, maar wij worstelen met de manier waarop het is gebeurd. Er zijn tijdens de laatste bezwaarronde nog eens 704 bezwaarschriften ingediend, maar die mensen hebben nooit reactie gekregen. Dat maakt me boos, zeker omdat wij in een democratie leven en er wordt totaal geen rekening gehouden met ons. Ze drijven toch hun zin door.”

“Ze hebben ook bijna niets aangepast, het huidige plan is nog steeds hetzelfde als het eerste plan”, gaat De Coster verder. “Er zijn een aantal details aangepast, maar de basis blijft hetzelfde. Er komt nog steeds een parkeertoren voor 1.000 wagens midden in de natuur. De stad heeft ook een boscompensatie beloofd en dat lijkt op papier heel mooi, maar je kan een volwassen boom niet compenseren met kleine boompjes. Je haalt ook de natuurlijke habitat weg van de dieren die daar leven en dat valt niet te compenseren.”

De actiegroep heeft al aangekondigd dat ze in beroep zal gaan tegen de omgevingsvergunning. “We willen daar zo snel mogelijk werk van maken, voor ze beginnen met kappen, want dan is het kwaad al geschied. Wij staan juridisch sterk genoeg om in beroep te gaan met technisch onderbouwde argumenten”, besluit De Coster.