6000 handtekeningen!

Onze petitie telt nu al 6000 handtekeningen ! 🤩🍀🌳👍
Maar de burgemeester en schepencollege kunnen de petitie nog steeds niet in ontvangst nemen, zelfs niet corona-proof via videochat. ‼️
Alexander Vandersmissen is de enige persoon bij de stad die mag spreken met de burgers over het #plopsaqua project. Waarom verstopt hij zich dan?

Je kan nog altijd tekenen:
https://www.11m.be/petitions/red-het-zennebeemden-bos-uit-de-handen-van-de-plopsa-groep

Zand in de ogen

Dat Groen Mechelen en het stadsbestuur momenteel paniek voetbal speelt dat konden we gisteren al zien toen ze de pers bijeen riepen om een stukje beton uit te graven. Ze deden dat omdat onze actiegroep vandaag een persconferentie hield om onze 5400 handtekeningen af te geven aan het schepencollege, Plopsa en de Vlaamse Overdheid.
Geen van hen kwam opdagen. Er volgden wel een paar random trappen in de vorm van nog een paar persberichten, waarbij zelfs onze petitie de stempel “Fake news” kreeg.
Een trots moment, toch wel. Drama alom.

Maar toen we dachten dat de dag niet meer gekker kon worden, kwam plots de post van Patrick Princen, waarin hij verteld dat hij kort na de persconferentie een wandeling deed door het Zennebeemden Bos en aankondigde dat ze 9 ha in beheer van Natuurpunt gaan laten, en zo een deel laten uitmaken van het grote aangekondigde rivierenland natuurpark.
De angst om door het bos te wandelen was blijkbaar veel minder groot, dan de angst om met actievoerders te praten, 100 meter verder.

Zijn bericht vraagt wat verduidelijking. Het hele Zennebeemden Bos wordt momenteel beheerd door een privé partner van Technopolis. Je kan de kern van het bos verdelen in 2 delen van 8 ha. Het noordelijke deel is ter beschikking van Plopsa. Het zuidelijke deel is nog steeds beschermd als groene zone.
Als je dit deel neemt en je telt daarbij het terrein rond het kasteel van Geerdegem, dan kom je ongeveer op 9 ha. Maar dit terrein is nooit in gevaar geweest.

Is het toevallig dat deze 2 gebieden samen ook ongeveer 9 ha zijn?
Ik had graag bevestiging gekregen van Patrick Princen, maar hij heeft mij intussen (alweer) geblokkeerd op facebook.

Wanneer politici zoveel energie steken in twijfel en verdeeldheid zaaien dan is dat een teken dat actiegroepen meer dan nodig zijn in Mechelen.

Open Brief over politici en onschuld

Beste leden van het Mechelse stadsbestuur,

Het schooljaar loopt ten einde. Wat iedereen zeker zal bijblijven dit jaar zijn de fel besproken spijbel acties, en andere klimaatacties, die hun oorsprong vonden in Zweden, en die in ons land vleugels vonden, tot zelfs hier in Mechelen. Een bries van hoop waaide elke donderdag door ons land. Het werd dan ook een zware les voor onze jongeren toen bleek dat er in de verkiezingsuitslag nog weinig te vinden was van al die hoop.

Hopelijk weten niet enkel de ouders van jonge kinderen, hoe tragisch zo’n moment is, waarop je kind de hoop in iets verliest, of wanneer een illusie verbrijzeld wordt, en ze weer een stapje dichter komen bij die onvermijdelijke volwassenheid.

Tegenover elke kinderdroom en tegenover elk sprankeltje hoop staat er jammer genoeg ook een plan om die hoop te misbruiken voor geld en macht gewin. Zelfs met de groene partij in ons stadsbestuur worden er nog elk jaar meer bomen gekapt en wordt er meer beton gegoten in Mechelen. De vrije natuur verdwijnt razendsnel in onze stad, en wordt vervangen door aangelegde parkjes met hier en daar een boompje. De hoop om elke gekapte boom te compenseren met 3 nieuwe bestaat enkel in verkiezingsprogramma’s.

Terwijl Mechelaars deze situatie machteloos moeten ondergaan, vertellen jullie ons dat we de vernieuwing van onze stad moeten toejuichen, en dat er een natuurpark gepland wordt in onze stad en dat jullie al zo’n honderd bomen geplant hebben in die parkjes. Intussen moeten er de komende jaren duizenden bomen gekapt worden in onze stad voor diverse vastgoedprojecten zoals hotels, shoppingcentra en waterpretparken, zoals ook in de lus van Mechelen Noord, waar de kap bij het begin van volgend schooljaar gaat beginnen.

Met elke boom die hier valt, verdwijnt er ook hoop en onschuld.

Ik kan me inbeelden dat de politieke wereld een mens wel hard kan maken, maar ik kan jullie verzekeren dat ook volwassen mensen nog onschuld kunnen waarderen.

Afgelopen weekend stond ik, tijdens de laatste zon van de namiddag, in de wei naast het Zennebeemdenbos(*), toen enkele meters verder plots en reetje opsprong en terug naar het bos rende. Het maakt niet uit hoe oud je bent, maar zo’n verrassende ontmoeting brengt nog altijd kinderlijke onschuld naar boven. Wat een magisch moment.

De groene leden van het stadsbestuur vinden dat het wel goed gaat met die reetjes. Die trekken hun plan wel. Binnenkort kunnen ze misschien in het Mechelse natuurpark gaan wonen, maar ik zou toch liever hebben dat ze gewoon hier tussen ons kunnen blijven, tussen de bomen, de boterbloempjes en de onschuld.

Met vriendelijke groeten,

Jan De Coster

Democratie gebeurt ook buiten het stemlokaal.
Deel dit bericht en praat hierover met onze politici.

*Ook het Zennebeemdenbos in Mechelen Zuid wordt bedreigd door de plannen voor een waterpretpark. Duizenden bomen en een habitat voor wilde dieren, dreigt te verdwijnen.

Het bos als muze. Een open brief aan Frans De Wachter van Cultuurraad Mechelen.


Beste Frans De Wachter,

Sinds meer dan een half jaar werken we aan een campagne om het Zennebeemdenbos in het Zuiden van Mechelen te redden van de kettingzagen, omdat men er een waterpretpark wil zetten. Als kunstenaar gebruik ik daarvoor de middelen en ervaringen die ik in de loop van de jaren heb verzameld. Motivatie en inspiratie hebben vaak een heel vruchtbare wisselwerking, en op die manier is het Zennebeemdenbos mijn muze geworden de laatste jaren. Als voorzitter van de cultuurraad in Mechelen moet u dat fenomeen zeker kennen van andere kunstenaars.

Onlangs heb ik een nieuw project gelanceerd voor ons bos, waarbij ik vraag aan ouders en kinderen om tekeningen en teksten op te sturen, zodat we een tentoonstelling kunnen maken voor en in het bos. Toen ik uw medewerking vroeg via de facebookgroep van Cultuurraad Mechelen, was uw eerste reactie om prompt mijn lidmaatschap te verwijderen, zonder extra uitleg. U kan begrijpen dat dat mij verbaast, zeker omdat we kinderen oproepen om hun werk en hun meningen te tonen aan de wereld.

 

Ik heb u om meer uitleg gevraagd en dit was uw reactie:

De groep Cultuurraad is een positief forum over cultuur en is geen plaats voor politieke acties à la Plopsa e.a. Die niets met cultuur te maken hebben. Daar zijn andere fora voor.”

Ik moet u verrast hebben met mijn vraag, want dat kan niet het doordachte antwoord zijn van een man met zo’n lange staat van dienst in de culturele wereld. Met dit project willen we de vrije natuur redden in het Zuiden van Mechelen, zodat onze kinderen in het bos kunnen spelen, en zodat de wilde dieren nog een plaats hebben in onze stad. Cultuur moet de wereld redden, Mr. De Wachter. Het moet niet altijd positief zijn, zoals u stelt. Vaak is het confronterend.

Intussen lopen de inzendingen al binnen.
Cultuur vindt altijd z’n weg, Mr. De Wachter.

 

Met vriendelijke groeten,

Jan De Coster


Voor meer info over het project kan je een kijkje nemen op
http://www.groenebuffer.be/heyhans/

Als je je steentje wil bijdragen, kan je een tekening, gedicht of brief maken, en doorsturen naar hans@groenebuffer.be. Je werkt wordt dan een deel van een speciale tentoonstelling voor Hans Bourlon, de eigenaar van Studio100, die graag vertelt dat hij een liefhebber is van de natuur.

 

Beste burgemeester en leden van het stadsbestuur, wij zijn niet de oppositie.

Beste burgemeester en leden van het stadsbestuur,

Gisteren had ik het genoegen om rond de tafel te zitten met een aantal andere, zeer gepassioneerde, Mechelaars. We kenden elkaar al een hele tijd door “likes en shares”, maar gisteren konden we elkaar in levende lijve ontmoeten. In Mechelen zijn intussen een handvol actiegroepen opgericht met als gemeenschappelijk onderwerp, het beschermen van de schaarse Mechelse natuur en het behouden van de levenskwaliteit in onze mooie stad.

Tijdens deze eerste overkoepelende vergadering konden we onze strategieën delen, juridische en technische informatie uitwisselen, maar ook vooral emoties en ervaringen delen. De streven naar een beter leefmilieu zou een evidente zaak moeten zijn. Initiatieven van burgers om onze wereld te verbeteren worden overal geprezen als een voorbeeld voor de toekomst van ons samenlevingsmodel.

Toch blijft het in Mechelen een zeer frustrerende opdracht om deze acties te voeren. Alle mensen rond de tafel delen verhalen over zeer moeilijke communicatie met de leden van het stadsbestuur. Ze halen aan dat alles vlot loopt zolang je kan meestappen in de goed-nieuws-show van onze stadslijst. Van zodra de eerste woorden van kritiek vallen, stopt de communicatie en lijkt het alsof je lid wordt van een virtuele oppositie. Hoe rijm je zo’n houding met een boodschap van verdraagzaamheid, burgerparticipatie en afkeer van populisme?

De meeste van de actiegroepen rond de tafel hebben geen bijkomende politieke agenda. Het heeft weinig zin om te verwachten dat de verkiezingsuitslag veel gaat veranderen in onze strijdtonelen. Ongeacht welke uitslag er komt, wij gaan gewoon verder met ons streven om van Mechelen een leefbare stad te maken.

Dus beste burgemeester en leden van het stadsbestuur, ondanks en dankzij ons groot engagement in Mechelen, zijn we ook gewone burgers.
Wij zijn niet de oppositie. Wij zijn allemaal voor Mechelen.

 

met vriendelijke groeten,

Jan De Coster
mede-initiatiefnemer Groene Buffer van Mechelen Zuid

Ook namens

Actiegroep Geen sloop Bos van Loos (https://www.facebook.com/groups/1753234388227836/)

Actiegroep Red het Hanswijkbos
(https://www.facebook.com/redhethanswijkbeekbos/)

Actiegroep Hombeeks plateau

Actiegroep Red Stadsbos Kauwendaal
(https://www.facebook.com/groups/REDSTADSBOSKAUWENDAAL/)

Leefmilueugroep Mechelen-Zuid VZW 
(http://www.leefmilieugroep-mechelen-zuid.be/)

Actiegroep Zwembad Geerdegemvaart
(https://www.facebook.com/ActieZwemGeerdegem/)

 

Uit de hand gelopen begroeiing

Afbeelding kan het volgende bevatten: plant, tekst en buiten

“Sommige mensen doen alsof die grond een bos is, maar eigenlijk is dat uit de hand gelopen begroeiing.”
Aldus Marc Hendrickx in GVA op 23-07-2018

Beste Marc,
Vele van die bomen staan hier al meer dan 100 jaar. Als dit uit de hand gelopen begroeiing is, dan willen we jouw achtertuin wel eens zien? 

Marc deed deze uitspraak vandaag als waarnemend burgemeester van Mechelen, naar aanleiding van de beslissing van de Vlaamse regerering om de toelating te geven aan Technopolis, om de grond in de Groene Buffer in Mechelen Zuid, in sub-erfpacht te geven aan Studio 100. Het is ook niet meer dan dat. Technopolis is geen eigenaar van die grond, maar kreeg die in beheer om een centje bij te verdienen. Daarom moest de Vlaamse regering toelating geven. Studio 100 en Bart Somers willen graag op deze grond een waterpretpark neerzetten. Op deze grond is nu een waardevol bos met wilde natuur. Onze actiegroep wil beletten dat deze waardevolle natuur verloren gaat. Er moet een betere plaats te vinden zijn voor een waterpretpark.

Deel en like dit bericht als je akkoord bent. Praat met de Mechelse politici over de Mechelse natuur. Er rest ons niet veel meer.

https://www.gva.be/cnt/dmf20180722_03626171/realisatie-plopsaqua-in-mechelen-stap-dichterbij

Bart Somers en Kristof Calvo pakten afgelopen week uit met cijfers over hun Mechels referendum.

Geen automatische alt-tekst beschikbaar.

Gedurende 14 weken hebben ze 40.000 maal aangebeld bij de Mechelaars. 1.300 Mechelaars vulden het referendum in.
In het referendum stonden 0 vragen over Plopsaqua, de zwembaden of het natuurbeleid.

Gedurende 12 weken hebben wij 121.856 maal een Mechelaar bereikt op Facebook, met 21.321 interacties, likes, shares en opmerkingen.
Wij hebben slechts 1 vraag:
Waarom moet er Mechelse natuur plaats ruimen voor het waterpretpark van Studio100?
Like en share dit bericht, zodat onze cijfers nog beter worden, zodat ze nog moeilijker te negeren zijn door de Mechelse politici.
Dankjewel !

Bron:
http://www.radioreflex.be/2018/07/06/groot-mechels-referendum-levert-eerste-speerpunten-op/

 

De strijd van Bart Somers om de stad

Bart Somers lanceert vandaag zijn nieuwste boek over zijn strijd om de stad.
Het lijkt haast een noodkreet waarin hij vertelt over zijn (interne) strijd met het populisme in Mechelen.

Wanneer een burger kritiek heeft op het beleid van Bart Somers dan wordt die prompt een politieke tegenstander voor hem. Op die manier heeft Bart zo’n 50.000 politieke tegenstanders in Mechelen gecreëerd. We moeten Bart helpen met zijn interne strijd tegen populisme. Een goed burgemeester moet om kunnen gaan met kritiek. Daar groeit iedereen van.

Bart Somers weet als geen andere Mechelaars te polariseren wanneer het op de bescherming van het weinige Mechelse groen aankomt.

In de groene buffer in Mechelen Zuid wil de schoonbroer van Bart Somers een waterpretpark neerzetten. Daarvoor zou een eeuwenoud bos gekapt moeten worden.

Help Bart in zijn strijd om zijn populisme te overwinnen.
#gewoondoen

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst

Kan Bart Somers jongleren met bomen?

Kan Bart Somers jongleren met bomen?

Met de ene hand koopt Bart een verwilderd stuk industriegebied van KBC voor 90.000 euro en noemt het een speelbos.

Met de andere hand geeft hij een bos, dat 300 meter verder ligt, dat 3 keer groter is, waarin al tientallen jaren kinderen spelen, en dat in een groene zone lag, aan zijn schoonbroer, zodat een multinational er een pretpark op kan bouwen.

Het kan die bomen niet schelen in welk bos ze staan. Niet zo heel lang geleden stonden ze allemaal in hetzelfde bos.

https://www.gva.be/…/stad-koopt-in-mechelen-zuid-stukje-spe…

http://www.radioreflex.be/…/mechelen-investeert-opnieuw-fo…/

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst

Stap uit je bubble, Bart

Beste Bart Somers,
de dialoog met de burger speelt zich ook af buiten jouw eigen bubble. Stap er eens uit. Je zal zien dat het best meevalt…
#gewoondoen #wijbijtenniet

Na 5 weken hebben we nog altijd geen zinvolle dialoog kunnen aangaan met de burgemeester of iemand anders van het schepencollege. Als je dit bericht deelt kunnen we Bart mischien over zijn onwennigheid voor de buitenwereld krijgen. 

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst

Prettige verjaardag Bart Somers

Prettige verjaardag Bart Somers!
Jij mag vandaag 54 kaarsjes uitblazen!
Deze eik, met een omtrek van 4m, kan 154 jaar oud zijn vandaag. Hij staat op het terrein waarop jouw schoonbroer een waterpretpark wil bouwen. Hoe oud gaat deze boom nog worden denk jij?

Ook een prettige verjaardag wensen? Deel dan gerust deze kaart!

Afbeelding kan het volgende bevatten: boom, plant, lucht en buiten

Hoe Greet Geypen de held van alle Mechelse kinderen werd

Hoe Greet Geypen de held van alle Mechelse kinderen werd
en de moedigste persoon van het Mechelse schepencollege. *

Je kan dit bericht ook lezen op http://sulu.be/Groenebuffer/Speeldag/

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst en buiten

Greet Geypen heeft een hart van goud. Ze heeft waarschijnlijk 2 keer zoveel moed dan al haar mannelijke collega’s in het Mechelse schepencollege, en jammer genoeg ook een pak meer dan haar 2 enige vrouwelijke collega’s. Greet slaagt er namelijk in om een zeer pijnlijk Mechels thema aan te snijden, en dat onder de ogen van haar mannelijke partijgenoten, die hiervoor mee verantwoordelijk zijn. Ze spreekt ook nog eens de generatie aan die het meest getroffen wordt door dit thema, wat enorm sterk is en tegelijk ook heel tragisch. Greet Geypen is in Mechelen schepen voor Ruimtelijke ordening & stedenbouw, Wonen, Stadsvernieuwing, Vastgoedbeleid, Monumentenzorg, Landbouw en Jeugd en Gezin. Het is die combinatie die haar in staat stelde om deze fantastische zet te doen.

In haar hoedanigheden in het college koos zij, als thema voor de Mechelse SPEELDAG op 27 mei 2018, voor “In’t groen”. De hele dag staat in het teken van duurzaamheid en noodzaak voor onze jongste generatie om op te groeien in een groene omgeving waarin vrij kan gespeeld worden. In Mechelen gaan de laatste decennia meer en meer groene zone’s verloren. Wilde bomen worden vervangen door strakke stukjes gazon, en krijgen dan de naam “tuin”. Eén van de nieuwe potentiële wapenfeiten daarin van onze burgemeester, Bart Somers, is het plan van zijn schoonbroer om een waterpretpark neer te zetten in Mechelen Zuid, naast Technopolis, waar de laatste honderd jaar bomen en planten vrij spel hebben gekregen. De schepen van citymarketing noemt dit een belangrijk voordeel voor onze stad. Maar niet zo voor Greet Geypen. Om haar boodschap nog meer kracht bij te zetten toont ze op de site van het event schrijnende foto’s bij de diverse thema’s waarbij de stad getoond wordt, zonder enig stukje groen. Je ziet die foto’s bij deze post. De posters en banners van het event tonen een schattig naïef getekende wereld met groen en natuur zoals wij ons die herinneren uit onze eigen kindertijd, met daarin een verwonderd jongetje op een vlot waaraan ze tijdens de fotoshoot gevraagd hebben om zich in te beelden hoe dat groen in Mechelen er ooit uit heeft gezien. Het kon niet beter gebracht worden, en dat recht onder de neus van Somers! Als Bart Somers de citymarketeer is dan mag Greet Geypen met trots de badge leefbaarheidsmarketeer opspelden.

De site van het event zie je hier https://kinderstad.mechelen.be/speeldag

Greet toont hoop dat ouders na hun bezoek aan de SPEELSTAD met hun kinderen de bossen gaan intrekken en daar echt gaan spelen, de natuur gaan ontdekken, maar ook gaan praten met hun kinderen over wat zij echt verwachten van de wereld van morgen. Het gesprek over de leefbaarheid van onze steden moeten we nu aangaan met onze kinderen, maar ook met onze medebewoners en ook met onze burgemeester. En als Greet Geypen daarin een prominente rol durft nemen dan moeten wij dat allemaal toejuichen! Rommy heeft ons nodig!

Deel dit bericht alsjeblieft en laat ons haar boodschap opvolgen. Op 27 mei trekken we met z’n allen het schaarse Mechelse groen in, om met onze kinderen te spelen en te praten waarover het echt gaat in ons leven.

dankjewel voor je interesse,

* Disclaimer: Wat betreft de beweegredenen van Greet Geypen is het bovenstaande relaas slechts een naïeve fantasie van een bezorgde Mechelaar. Greet Geypen heeft dit stuk in geen enkele zin onderschreven. We hopen wel stilletjes dat ze eindelijk eens publiek reageert, wat betreft het dossier Plopsaqua in Mechelen Zuid. Je kan haar emailen met greet.geypen@mechelen.be en bellen op het nummer 015/29.75.13