Tweede en Definitieve Verslag Provinciale Omgevings Vergunning Commissie

Op 23 augustus kwam POVC terug samen om een definitief advies te geven. Plopsa en Babalta mochten ook nu hun zaak verdedigen. Zowel de Provincie als het ANB bevestigen hun negatieve advies.
Op dat moment was het openbaar onderzoek nog lopende, dus kregen we dit keer geen antwoorden op de ingestuurde bezwaren. Je kan het verslag hieronder lezen of downloaden.

Het Bedrog van Plopsa en Stad Mechelen


Gisteren werd bekendgemaakt dat het openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunning voor Plopsaqua start op 31 maart 2022. Wat direct opvalt aan de bekendmaking is de lijst van percelen. Wanneer je alle percelen bij elkaar telt dan krijg je de gele contour op de kaart. De totale oppervlakte is plots 13.8 ha. Terwijl Plopsa en het stadsbestuur ons al jaren proberen te overtuigen dat ze maar een klein deeltje gaan gebruiken van het gebied, namelijk de witte contour. Nu wordt dus duidelijk dat ze ons aan het bedriegen waren.

Het totale terrein ligt veel dichter bij wat we al 4 jaar geleden vreesden, namelijk dat ze de volledige ontwikkelingszone willen in gebruik nemen. Mogelijk niet helemaal in één keer, maar wel op langere termijn, want als Plopsa dit gebied vergund krijgt, dan kunnen ze daarna gebruik maken van de zogenaamde “vereenvoudigde procedure”, waarbij geen openbaar onderzoek nodig is, voor bijkomende ontwikkelingen. Het is dus nu onze laatste kans om dit deel van het bos te redden. Ze nemen zelfs een derde van het nieuwe Natuurpunt gebied Zennebeemden op in hun vergunning.

Wil je graag weten welke impact dit voor jou kan hebben, als buurtbewoner?
Of wil je je steentje bijdragen bij de juridische kosten?

Neem dan contact op met info@groenebuffer.be
Of via Jan De Coster 0486/139.161 of  Tom Boermans 0497/51.83.63

Je kan nog altijd onze petitie tekenen:

https://www.11m.be/petitions/red-het-zennebeemden-bos-uit-de-handen-van-de-plopsa-groep

Aankondiging vergunning:
https://www.mechelen.be/technologielaan-1_bouwen-en-exploiteren-van-een-zwembad-en-parkeergebouw-met-omgevingsaanleg-en-infrastructuurwerken_babalta-2 

Meer info over de vereenvoudigde procedure https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/omgevingsvergunningen/procedures/vereenvoudigde-procedure–bevoegdheid-deputatie.html

Inspraakreactie GRUP

Momenteel loopt er een inspraakronde voor het nieuwe GRUP onderzoek.
Meer details: https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/4e7df4da-3ef3-44ca-90cc-f3ef86cd03e6

Over de startnota wordt een participatieperiode georganiseerd van 21 augustus 2020 tot  en met 19 oktober 2020.  Er is nog geen plan en we kunnen nog geen bezwaren geven. Het is enkel de bedoeling om te peilen waar het water staat.
Omdat dit onderzoek het GRUP van 2008 herneemt, en omdat er nog nooit iets gebeurde met dat oude GRUP, kunnen we als het ware de klok terugdraaien naar 2008, en het Zennebeemden Bos terug als groene zone beschouwen. In de startnota wordt het een aaneengesloten natuurgebied genoemd, samen met het Ferrarisbos, en een deel van de Zennevallei. Onze feedback zal dus nu zijn dat de focus daarop moet blijven, en dat het bos niet mag gekapt worden voor ontwikkelingen.

Wat kan jij doen?

 1. Je schrijft je eigen brief of email, en stuurt die door naar
  Departement Omgeving Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning- en projecten Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 7 1000 Brussel of geeft die af aan het Huis van de Mechelaar tegen ontvangstbewijs. Er is ook een online formulier.
  _
 2. Heb je weinig inspiratie of ervaring met het schrijven van deze brieven? Dan kan je onderstaande tekst copiëren en zelf ondertekenen, of je kan de brief hier downloaden.
  _
 3. Nog makkelijker: Je kan je gegevens invullen in dit formulier en dan sturen wij de brief in jouw naam op. Dat moet wel voor 18/10/2020 gebeuren, zodat we nog tijd hebben om alles te verwerken.
  _
 4. De kans is groot dat Plopsa, los van dit GRUP onderzoek, toch binnenkort de procedures in gang zet. Op dat moment zullen we langs juridische weg proberen om Plopsa terug op het rechte pad te brengen. Wil je daarvoor financieel iets bijdragen? Dan kan dat hier.
  _

<de brief start hieronder>

Beste, 

Met aandacht en interesse heb ik de startnota gelezen met betrekking tot het nieuwe GRUP “Regionaalstedelijk gebied Mechelen”, gefocused op deelgebied 11 “Toeristisch-recreatief gebied Technopolis”. 

Het is opmerkelijk en zorgwekkend om te zien hoe alles wordt voorbereid om Plopsaqua in dit gebied vrij spel te geven om haar plannen voor een commercieel watercomplex met stedelijk zwembad uit te rollen. 

Via deze weg wil ik mijn grootste bezorgdheid uiten met betrekking tot

 • De toename van het verkeer in de Zemstbaan en omgeving, ook met in het achterhoofd de komst van een nieuw wooncomplex met meergezinswoningen ter hoogte van Zemstbaan 123-131 (omgevingsvergunningsaanvraag 2020101653)
 • Het verdwijnen van waardevolle natuur en bos 
  • De startnota erkent en ïdentificeerd bijna 50% van het beschouwde gebied als ‘biologisch waardevol’, en beschikkend over een volledig bosecosysteem
  • De komst van een waterpretpark kan alleen maar als een significant deel van het bos wordt gerooid met als gevolg een mogelijks fatale impact op dit bosecosysteem
 • Wateroverlast
  • Meer dan 80% van het beschouwde gebied wordt aangeduid als ‘mogelijk overstromingsgevoelig’ op de watertoetskaarten
  • De komst van een waterpretpark met veel gebouwen en grote parkingoppervlakte zal ervoor zorgen dat er nog minder water in de bodem kan sijpelen, wat nu al een groot probleem is in Vlaanderen (gevolg: zeer lage waterstand)

Het is dan ook mijn expliciete vraag om in te zetten op 

 • Maximaal behoud en verbetering van bos, en dus ‘verwijderen van bos’ (punt ‘U’ p. 83 van startnota) niet toe te staan
 • Minimale bijkomende verharding
 • Minimale toename van recreatie met alle overlast (verkeer, lawaai, afval…) in de omliggende straten en wijken (punt ‘G’ p. 83 van startnota)
 • Verbetering van ecologische inrichting (punt ‘S’ p. 83 van startnota)

Het is positief dat er concreet en voldoende aandacht zal besteed worden aan volgende aspecten in het onderzoekstraject (tabel 4.2 op p. 88 van startnota): 

 • Functioneren van verkeerssysteem
 • Wijziging geluidsklimaat (met nu reeds veel geluidsoverlast vanwege E19)
 • Wijziging luchtkwaliteit
 • Waterkwaliteit

Ik zou echter willen vragen om ook aandacht te hebben voor de wijziging van de grondwaterstand (momenteel niet meegenomen in tabel 4.2) in het kader van eventuele grondwerken voor commerciële watercomplex van Plopsaqua. Enige negatieve wijziging van de grondwaterstand zou immers meteen impact kunnen hebben op de levensduur van de bomen in het Zennebeemdenbos. 

Ik hoop dat mijn constructieve opmerkingen meegenomen worden in het denkproces. 

Met vriendelijke groeten.

Bouw Plopsaqua Hannut Landen

Gisteren gingen we een kijkje nemen in Hannut, waar Studio 100 is begonnen aan de bouw van het waterpretpark. Het terrein is op geen enkele manier te vergelijken met het Zennebeemdenbos in Mechelen. Het is een volledige vlakke landbouwgrond, waarop geen enkele boom staat, langs een invalsweg, zonder woningen in de
directe omgeving.

Dat maakt het bijna begrijpelijk dat de CEO van Plopsa Group verwonderd was dat er een bos stond op de grond naast Technopolis in Mechelen. Het blijft echter wel verbazingwekkend dat ze niet eerst zijn komen kijken in het Zennebeemdenbos. Het is even verbazingwekkend dat niemand van het Mechelse stadsbestuur hen gewezen heeft op de aanwezigheid van het bos.

Het budget voor dit pretpark is 25 miljoen euro. In Mechelen zou dat het dubbele worden.

Bedrijven waarschuwen voor gevolgen files: “Spits dramatisch”

Bedrijven waarschuwen voor gevolgen files: "Spits dramatisch"

artikel van Sven Van Haezendonck

Ondernemers met een vestiging op een van de Mechelse bedrijventerreinen maken zich zorgen over de mobiliteit. Ze waarschuwen voor de gevolgen van files. Dat blijkt uit een memorandum dat vertegenwoordigers van vzw Industrie Mechelen-Noord en Bedrijven Mechelen-Zuid hebben overhandigd aan burgemeester Bart Somers (Vld-Groen-m+).

“Wij waarderen de inspanningen die het stadsbestuur al vele jaren realiseert ter ondersteuning van ons bedrijfsleven, maar er ligt nog werk op de plank”, zegt Stefaan Van Thielen, voorzitter van Industrie Mechelen-Noord. De uitdagingen en verwachtingen voor de bestuursperiode 2019-2024 hebben de vertegenwoordigers van meer dan 300 bedrijven gebundeld in een memorandum. Dat is niet alleen overgemaakt aan het stadsbestuur, maar ook aan de politiezone. “Dit initiatief geldt als een uitnodiging voor een goede samenwerking en om de dialoog met de nieuwe bestuursploeg al op gang te brengen op de meest open en constructieve manier.”

In eerste instantie wensen de bedrijven intensiever en sneller betrokken te worden bij beslissingen die impact hebben op hun activiteiten. Zo stellen ze voor om enkele keren per jaar een rondgang te maken met de bevoegde schepen en kleine problemen op korte termijn aan te pakken.

“Komst Plopsaqua maakt maatregelen dringend”

Het belangrijkste aandachtspunt is mobiliteit. “Het bereiken en verlaten van het bedrijventerrein langs de drie toegangswegen in Mechelen-Noord tijdens de spitsuren is dramatisch”, klinkt het. De vertegenwoordigers waarschuwen zelfs voor het afremmen van verdere groei.

In Mechelen-Zuid wordt gewezen op de rotonde aan Technopolis, die vooral tijdens de spits een vlotte circulatie belemmert. “De komst van het zwembad van Plopsaqua maakt de nodige maatregelen hier dwingend en dringend”, luidt het. In het Raghenopark vereist de nu al moeizame ontsluiting via de Leuvensesteenweg bijzondere aandacht. Het bedrijfsleven ijvert ervoor om samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) naar oplossingen te zoeken. Voorts ziet het mogelijke verbeteringen in het ontlasten van bepaalde knelpunten op piekmomenten.

De ondernemers vragen ook veiligere fiets- en voetpaden die vandaag “op sommige stukken zelfs gevaarlijk is”, een degelijk uitgewerkt busnet en een oplossing voor de vrachtwagen- en parkeerproblematiek. Tot slot is er de wens voor een beter en duurzamer groenbeheer om de uitstraling en beleving van de bedrijventerreinen te vergroten.

Somers: “Heel interessant werkstuk”

Burgemeester Bart Somers (Vld-Groen-m+) neemt het memorandum mee. “Ik vind het een heel interessant werkstuk. Het is fantastisch dat ondernemers zo constructief meedenken over de toekomst van onze stad”, reageert hij. De burgemeester vindt dat het bedrijfsleven mobiliteit terecht aanstipt als een knelpunt. “Het is een van de belangrijkste uitdagingen voor de komende bestuursperiode. We hebben afgesproken dat we begin volgend jaar samenzitten met de nieuwe schepenen van economie, Mobiliteit en Openbare Werken”, zegt Somers nog.

Bron:
https://www.gva.be/cnt/dmf20181108_03924952/bedrijven-waarschuwen-voor-gevolgen-files-spits-dramatisch

49%

Dat is het deel van het bos dat niet in het gebied zit, waarin Studio 100 het waterpretpark kan bouwen. Tot 44% van ons bos kan dan verdwijnen onder het beton.

De mensen van Voor Mechelen brengen vandaag een zeer optimistisch beeld van de toekomst van Mechelen, met heel veel natuur op de agenda. Dat kunnen we alleen maar toejuichen. Er wordt ook vaak gerefereerd naar de 80% van onze groene buffer, die zou gevrijwaard blijven.

Deze simulatie brengt hopelijk wat meer duiding. Je kan zelf je conclusies trekken en deze info gebruiken in gesprekken met onze (toekomstige) Mechelse politici zodat we op een realistische manier kunnen verder praten.
Er is nog geen bouwaanvraag gebeurd en geen plan bekend gemaakt. Onze politici moeten het dus ook doen met afspraken en schattingen. Je kan hen helpen om die schattingen realistischer te maken en de puntjes op de i te zetten.

In tijden van verkiezingsstress zijn feiten ons belangrijkste hulpmiddel om ons bos en de natuur in Mechelen te redden.

Elk blokje in de onderstaande kaart is momenteel begroeid, met bomen of weiland. Het zwarte stuk natuur zou blijven. Het rode stuk kan helemaal gebruikt worden voor het waterpretpark. Het roze stuk wordt een bufferzone voor de omwonenden. Die wordt mogelijk bepland met inheemse struiken.

 

Wat is er beslist met het GRUP?

In het oorspronkelijke gewestplan was alles rond Technopolis groene zone. (1ste foto) In 2008 is er een aanpassing gebeurd in de donkerbruine zone op de 2de foto.

Meer details hier:
https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/d15c3315-af65-4a94-877e-33e40b0d71ca