Persbericht: 630 bezwaarschriften voor derde openbaar onderzoek van Plopsaqua in Mechelen.

Dat brengt de teller sinds het begin van de procedure op 956 bezwaren. We kunnen nog altijd rekenen op de steun van organisaties Bos+, Greenpeace en Natuurpunt, die ook hun bezwaren insturen.

Het derde openbaar onderzoek naar de Plopsaqua vergunningsaanvraag loopt af op 17 januari 2024 middernacht. De actiebereidheid en de motivatie om bezwaren in te sturen stijgt nog bij elk nieuw onderzoek. Net als vorige keer kon men gebruikmaken van ons webformulier om een bezwaar in te sturen. Het gaat dus wel degelijk om 630 verschillende bezwaren, geen kopieën. Bij de vorige openbare onderzoeken werden er 331 ingestuurd. Daarnaast werden er ook bezwaren rechtstreeks via het omgevingsloket of via de post opgestuurd. Het echte totaal weten we dus nog niet.

Plannen nauwelijks aangepast
Na het eerste openbaar onderzoek stuurde het stadsbestuur Plopsa terug naar de tekentafel zonder beslissing. Na het tweede openbaar onderzoek trok Plopsa, door te veel tegenstand, zelf de plannen in.
Ondanks het wijdverbreide protest werden de plannen van Plopsaqua Mechelen nauwelijks aangepast de afgelopen jaren. Dat terwijl nieuwe inzichten over de ware impact van het waterpretpark in het Zennebeemden gebied wel gewoon bleven toenemen. Intussen loopt er een onderzoek om alvast het zuidelijk deel van het Zennebeemden gebied als beschermde natuur in te kleuren. Naast de natuurwaarde zijn ook het belang van stikstofuitstoot en het belang van waterberging enorm belangrijk geworden de afgelopen jaren. Maar ook de mobiliteitsproblemen in Mechelen zijn een belangrijke factor geworden. De laatste mobiliteitsstudie naar de impact van het waterpretpark dateert al van 4 jaar geleden. Intussen is mobiliteit hét thema geworden in Mechelen. Plopsa heeft dus met de derde vergunningsaanvraag geen enkele belangrijke aanpassing gedaan om de aangehaalde problemen op te lossen. Wat de strategie achter die passieve houding is, is niet geheel duidelijk.

Plooien gladstrijken

We horen de afgelopen maanden geruchten van medewerkers bij de stad en bij Plopsa, dat momenteel de plooien achter de schermen worden gladgestreken, en dat het project bijna zal starten. Intussen is er al 5 jaar geen enkel publiek overleg geweest tussen de stad en de actiegroep. Er is een volledig spreekverbod over Plopsaqua bij het stadsbestuur.

Voor de schermen zien we de plooien en barsten enkel groter worden. De komende maanden zal er dus een krachtmeting komen tussen het lobbywerk van Plopsa achter de schermen, en het democratische proces voor de schermen.
Jan De Coster: “Het kan misschien naïef zijn, maar ik geloof dat democratie uiteindelijk zal winnen. Het Zennebeemden gebied is intussen een symbool geworden voor andere actiegroepen in heel het land die elk hun strijd voeren. Duizenden mensen volgen dit hoopvolle verhaal. We mogen hen nu niet teleurstellen.

Geef een reactie