3de keer bouwplannen

De acties om ons Zennebeemdenbos te redden kwamen vorig jaar tot een fantastische climax, toen Plopsa noodgedwongen de vergunningsaanvraag moest intrekken. Daarna kwam er nog meer goed nieuws, met de plannen voor een nieuw zwembad in het domein van Hofstade en de terechtwijzing van de toenmalige CEO van Plopsa. Maar Plopsa en het Mechelse stadsbestuur zijn geen goede verliezers. Ze dachten dat na een jaar de aandacht voor het project zou bekoeld zijn, en willen nu nagenoeg hetzelfde plan nog eens opnieuw indienen.

Het stadsbestuur en Plopsa voelen zich gesterkt door het nieuwe GRUP, dat sinds begin dit jaar actief is geworden. Dat GRUP werd door de Vlaamse overheid op maat van Plopsa geschreven. De impact van het complex te midden van de natuur, met een parkeertoren voor 1.142 wagens, blijft uiteraard ongewijzigd. De verwarming van een tropisch zwembad in ons klimaat heeft onvermijdelijk een enorme CO2-voetafdruk.  

Wanneer je vorige keer een bezwaar hebt ingestuurd, met betrekking tot de natuur, dan kun je dat nu opnieuw insturen. Op dat vlak lijkt er niet veel veranderd aan het nieuwe plan.

Er zijn nog steeds enorm veel redenen om bezwaar in te dienen tegen de vergunningsaanvraag. Het stadsbestuur en Plopsa rekenen op een passieve houding van de Mechelaars. Vorig jaar hebben we gemerkt, met 359 bezwaarschriften, dat er heel veel bereidheid is tot actie. We doen dat graag nog eens over.

Omdat Plopsa en het stadsbestuur toch niet het volste vertrouwen hebben in het dossier, willen ze waarschijnlijnlijk het openbaar onderzoek in de grote vakantie laten plaatsvinden, zodat er minder aandacht is van de burgers. Daarom hebben we nu al het bezwaren formulier geopend. Je kan je bezwaar insturen via  onderstaande link, en dan zorgen wij dat het wordt ingestuurd tijdens het openbaar onderzoek.

Wil je toch liever zelf je bezwaar insturen, dan moet je nog even geduld hebben tot het onderzoek effectief van start gaat.

We houden je, zoals steeds, op de hoogte.

Lokaal bestuur niet langer bevoegd voor eigen projecten die project-m.e.r.-screeningsplichtig zijn

Met een arrest van 6 oktober 2022 met nummer RvVb-A-2223-0108 oordeelt de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat een college van burgemeester en schepenen niet langer mag beslissen over eigen, gemeentelijke projecten als deze project-m.e.r.-screeningsplichtig zijn. Zoveel volgt volgens de Raad voor Vergunningsbetwistingen uit de Europese Project-MER-Richtlijn en het ‘no conflict of interest’-principe.

Lees het volledige artikel met de link hieronder

https://www.omgevingconnect.be/nieuws/nieuwsbericht/720858527752521344

Openbaar onderzoek is gestart

Vandaag start het openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunning 2020113908, die Babalta bv aanvraagt om het Plopsaqua waterpretpark de bouwen in het Zennebeemden Bos. Je kan het dossier zelf inkijken met deze link.Binnenkort kan je hier meer verduidelijking vinden, en info voor mogelijke acties. Het onderzoek sluit af op 29 april 2022.

https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/#openbaaronderzoek/projectuuid=Pw0nY5R7T32iTZ2DkV2C0A

“Bouwers Plopsa-zwembad hebben alleen aandacht voor façade”

RTV – Via een online nieuwsmagazine zijn er tekeningen en plannen opgedoken voor het Studio 100-zwembad in Mechelen-Zuid. Het zwembad zou komen naast Technpolis. De plannen, waarvan we niet weten of het het definitieve ontwerp is, werden nooit getoond aan de omwondenden en aan een actiegroep die tegen de komst van het zwembad protesteert. Volgens de actiegroep hebben de bouwers alleen aandacht voor de façade van het zwembad en niet voor de achterliggende gebouwen.

De plannen voor het waterpretpark die de Mechelaars “nog” niet mochten zien.

Je kan veel leren over iemand door te letten op wat ze willen verbergen. De plannen die Studio100 gebruikte om de marktbevraging te winnen, werden lang verborgen gehouden door alle betrokken partijen.

Met het licht op de infomarkt op 4 december in Technopolis, is het tijd om die plannen eens stevig tegen het licht te houden. Het zal niemand verbazen dat er al heel snel heel wat “red-flags” boven komen drijven.

Het idee dat Studio100 “niet op de hoogte was van de bosrijke omgeving” is uiteraard absurd, of een teken van een heel gebrekkige voorbereiding van dit dossier.

Nog belangrijk: het budget voor het pretpark is sindsdien verdubbeld.

Nu wordt het tijd om een belangrijke troef boven te halen:
Met dit document won Studio100, als enige kandidaat, de marktbevraging. De kans is groot dat er intussen nog aanpassingen zijn gebeurd aan hun plannen, om tegemoet te komen aan het toenemende protest van de laatste jaren. Indien het plan wordt aangepast, dan kan dit aanleiding geven tot vernietiging van de toezegging. Dan kunnen er nieuwe plannen ingediend worden, en dan pakken we ons bos terug.

Als je zin hebt om het volledige document te lezen, laat ons dat zeker weten wat jou opvalt, en laat het zeker ook horen op 4 december tijdens de infomarkt. Je vindt de link hieronder.


http://www.groenebuffer.be/wp-content/uploads/2019/11/offerte-plopsa-edit.pdf

Dit document werd publiek gemaakt door Apache 👍😉

Vijf actiegroepen schrijven gezamenlijke open brief aan Bart Somers

Dankjewel voor je reactie, burgemeester. Het is jammer genoeg wel tekenend voor onze relatie dat ik uw reactie in de krant moet lezen, maar toch bedankt voor het respect dat u uit voor de actiegroepen.
 
Ik begrijp niet goed naar welke scheldpartijen u refereert. Ik hoop dat “natuurbehoud” geen scheldwoord is, want dan moet ik schuldig pleiten. 🤔💚🌳
 

Hallo!

Welkom bij de Groene Buffer.

Omdat natuur geen grenzen kent, kijken we uiteraard verder dan onze eigen achtertuin. Bovenaan kan je een selectie maken tussen de verschillende gebieden. Oorspronkelijk werd deze site gemaakt voor de plannen van Plopsa in Mechelen Zuid.  Voor specifieke info daarover kan je op de bijhorende link klikken bovenaan. Je vindt ook een link naar alle info over Mechelen Noord.

Tijdens de afgelopen 3 openbare onderzoeken werden in totaal al 1.034 bezwaren ingestuurd. Dankjewel daarvoor.

Met het menu bovenaan krijg je kern-informatie over het project.
Als je meer in detail wil zoeken, dan kan je in de blog berichten zoeken, met categorieën of data. Dat doe je met de links aan de rechterkant. (of onderaan bij kleinere schermen)

In het Zuiden van Mechelen wordt het Zennebeemden gebied bedreigd door projectontwikkeling. In het Noorden van Mechelen worden de gebieden Blauwensteen en Kantvelde bedreigd. Dankzij de hulp van verschillende groepen vrijwilligers proberen we deze gebieden te bescherpen, door het verzamelen van informatie en het opzetten van acties.