49%

Dat is het deel van het bos dat niet in het gebied zit, waarin Studio 100 het waterpretpark kan bouwen. Tot 44% van ons bos kan dan verdwijnen onder het beton.

De mensen van Voor Mechelen brengen vandaag een zeer optimistisch beeld van de toekomst van Mechelen, met heel veel natuur op de agenda. Dat kunnen we alleen maar toejuichen. Er wordt ook vaak gerefereerd naar de 80% van onze groene buffer, die zou gevrijwaard blijven.

Deze simulatie brengt hopelijk wat meer duiding. Je kan zelf je conclusies trekken en deze info gebruiken in gesprekken met onze (toekomstige) Mechelse politici zodat we op een realistische manier kunnen verder praten.
Er is nog geen bouwaanvraag gebeurd en geen plan bekend gemaakt. Onze politici moeten het dus ook doen met afspraken en schattingen. Je kan hen helpen om die schattingen realistischer te maken en de puntjes op de i te zetten.

In tijden van verkiezingsstress zijn feiten ons belangrijkste hulpmiddel om ons bos en de natuur in Mechelen te redden.

Elk blokje in de onderstaande kaart is momenteel begroeid, met bomen of weiland. Het zwarte stuk natuur zou blijven. Het rode stuk kan helemaal gebruikt worden voor het waterpretpark. Het roze stuk wordt een bufferzone voor de omwonenden. Die wordt mogelijk bepland met inheemse struiken.

 

Geef een reactie