Inspraakreactie GRUP

Momenteel loopt er een inspraakronde voor het nieuwe GRUP onderzoek.
Meer details: https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/4e7df4da-3ef3-44ca-90cc-f3ef86cd03e6

Over de startnota wordt een participatieperiode georganiseerd van 21 augustus 2020 tot  en met 19 oktober 2020.  Er is nog geen plan en we kunnen nog geen bezwaren geven. Het is enkel de bedoeling om te peilen waar het water staat.
Omdat dit onderzoek het GRUP van 2008 herneemt, en omdat er nog nooit iets gebeurde met dat oude GRUP, kunnen we als het ware de klok terugdraaien naar 2008, en het Zennebeemden Bos terug als groene zone beschouwen. In de startnota wordt het een aaneengesloten natuurgebied genoemd, samen met het Ferrarisbos, en een deel van de Zennevallei. Onze feedback zal dus nu zijn dat de focus daarop moet blijven, en dat het bos niet mag gekapt worden voor ontwikkelingen.

Wat kan jij doen?

 1. Je schrijft je eigen brief of email, en stuurt die door naar
  Departement Omgeving Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning- en projecten Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 7 1000 Brussel of geeft die af aan het Huis van de Mechelaar tegen ontvangstbewijs. Er is ook een online formulier.
  _
 2. Heb je weinig inspiratie of ervaring met het schrijven van deze brieven? Dan kan je onderstaande tekst copiëren en zelf ondertekenen, of je kan de brief hier downloaden.
  _
 3. Nog makkelijker: Je kan je gegevens invullen in dit formulier en dan sturen wij de brief in jouw naam op. Dat moet wel voor 18/10/2020 gebeuren, zodat we nog tijd hebben om alles te verwerken.
  _
 4. De kans is groot dat Plopsa, los van dit GRUP onderzoek, toch binnenkort de procedures in gang zet. Op dat moment zullen we langs juridische weg proberen om Plopsa terug op het rechte pad te brengen. Wil je daarvoor financieel iets bijdragen? Dan kan dat hier.
  _

<de brief start hieronder>

Beste, 

Met aandacht en interesse heb ik de startnota gelezen met betrekking tot het nieuwe GRUP “Regionaalstedelijk gebied Mechelen”, gefocused op deelgebied 11 “Toeristisch-recreatief gebied Technopolis”. 

Het is opmerkelijk en zorgwekkend om te zien hoe alles wordt voorbereid om Plopsaqua in dit gebied vrij spel te geven om haar plannen voor een commercieel watercomplex met stedelijk zwembad uit te rollen. 

Via deze weg wil ik mijn grootste bezorgdheid uiten met betrekking tot

 • De toename van het verkeer in de Zemstbaan en omgeving, ook met in het achterhoofd de komst van een nieuw wooncomplex met meergezinswoningen ter hoogte van Zemstbaan 123-131 (omgevingsvergunningsaanvraag 2020101653)
 • Het verdwijnen van waardevolle natuur en bos 
  • De startnota erkent en ïdentificeerd bijna 50% van het beschouwde gebied als ‘biologisch waardevol’, en beschikkend over een volledig bosecosysteem
  • De komst van een waterpretpark kan alleen maar als een significant deel van het bos wordt gerooid met als gevolg een mogelijks fatale impact op dit bosecosysteem
 • Wateroverlast
  • Meer dan 80% van het beschouwde gebied wordt aangeduid als ‘mogelijk overstromingsgevoelig’ op de watertoetskaarten
  • De komst van een waterpretpark met veel gebouwen en grote parkingoppervlakte zal ervoor zorgen dat er nog minder water in de bodem kan sijpelen, wat nu al een groot probleem is in Vlaanderen (gevolg: zeer lage waterstand)

Het is dan ook mijn expliciete vraag om in te zetten op 

 • Maximaal behoud en verbetering van bos, en dus ‘verwijderen van bos’ (punt ‘U’ p. 83 van startnota) niet toe te staan
 • Minimale bijkomende verharding
 • Minimale toename van recreatie met alle overlast (verkeer, lawaai, afval…) in de omliggende straten en wijken (punt ‘G’ p. 83 van startnota)
 • Verbetering van ecologische inrichting (punt ‘S’ p. 83 van startnota)

Het is positief dat er concreet en voldoende aandacht zal besteed worden aan volgende aspecten in het onderzoekstraject (tabel 4.2 op p. 88 van startnota): 

 • Functioneren van verkeerssysteem
 • Wijziging geluidsklimaat (met nu reeds veel geluidsoverlast vanwege E19)
 • Wijziging luchtkwaliteit
 • Waterkwaliteit

Ik zou echter willen vragen om ook aandacht te hebben voor de wijziging van de grondwaterstand (momenteel niet meegenomen in tabel 4.2) in het kader van eventuele grondwerken voor commerciële watercomplex van Plopsaqua. Enige negatieve wijziging van de grondwaterstand zou immers meteen impact kunnen hebben op de levensduur van de bomen in het Zennebeemdenbos. 

Ik hoop dat mijn constructieve opmerkingen meegenomen worden in het denkproces. 

Met vriendelijke groeten.

Geef een reactie